เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ฟ้าจะสดใส เพื่อเธอ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ฟ้าจะสดใส เพื่อเธอ - นูโว

เพลง : ฟ้าจะสดใส เพื่อเธอ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ไม่มีแสง ตะวัน
ส่องทาง ให้เธอ
ทุกๆเช้า วันใหม่
ไม่มีแม้ ดวงดาว
ในคืน ฟ้าใส
เหมือนจะมีบางอย่าง
บดบังใจของเธอ

วันที่แดด ร้อน
บนแผ่นดิน แล้ง
ยังมี ดอกไม้
ที่ผลิบานมากมาย
.เธอต้องเรียน รู้
เธอต้องลืมฝันร้าย
ให้เธอ เข้าใจ
ว่าชีวิตยังมีมุม ที่สวยงาม

โลกใบนี้ ยังมี
ผู้คน มากมาย
พูดเรื่องรักกันทุกวัน
อยู่ในหนังในเพลง
ถ้อยคำ หวานๆ
ร้องด้วยความรู้สึก
จากส่วนลึก ของใจ

เพลงแห่งความ รัก
ยังจะมี คนร้อง
ต่อเติม ความฝัน
ให้กับเธอเรื่อยไป

เธอต้องเรียน รู้
เธอต้องลืมฝันร้าย
ให้เธอเข้าใจ
ว่าชีวิตยังมีมุม ที่สวยงาม

แค่เธอเปิดใจ
ปลดปล่อย มันไป
ก็เพียงแค่นั้น
สิ่งดีและเลวร้าย
ล้วนมีอยู่เป็นคู่กัน
แล้วแต่ว่าเธอเอง
จะมองที่ตรงไหน

วันที่แดด ร้อน
บนแผ่นดิน แล้ง
ยังมีดอกไม้
ที่ผลิบานมากมาย
เธอต้องเรียน รู้
เธอต้องลืม ฝันร้าย
ให้เธอ เข้าใจ
ว่าสิ่งเลวร้ายจะพ้นไป
และเพลงแห่งความรัก
ยังจะมี คนร้อง
ต่อเติม ความฝัน
ให้กับเธอ เรื่อยไป
เธอต้องเรียน รู้
เธอต้องลืม ฝันร้าย
ให้เธอ เข้าใจ
ว่าชีวิตยังมีมุม ที่สวยงาม
.แค่เธอพร้อมจะเริ่มใหม่
ฟ้าจะสดใส....

ฟ้าจะสดใส เพื่อเธอ

ฟ้าจะสดใส เพื่อเธอ

คอร์ดเพลง ฟ้าจะสดใส เพื่อเธอ

ดนตรี : / G D / C D / ( 2 ครั้ง )


ไม่มีแ
G
สงตะวัน ส่อง
D
ทางให้เธอ
C
ทุกทุกเช้าวันใ
D
หม่

ไม่มีแ
G
ม้ดวงดาวใน
Bm
คืนฟ้าใส เห
C
มือนจะมีบางอย่างบดบัง
D
ใจของเธอ


วันที่แ
Em
ดดร้อนบนแผ่น
D
ดินแล้ง ยัง
C
มีดอกไม้ที่ผ
D
ลิบานมากมาย

เธอต้องเ
Em
รียนรู้ เธอต้อง
D
ลืมฝันร้าย ให้เ
C
ธอเข้าใจ ว่าชี
D
วิตยังมีมุมที่สวยงาม


ดนตรี : / G D / C D / ( 2 ครั้ง )


โลกใ
G
บนี้ยังมี ผู้
D
คนมากมาย
C
พูดเรื่องรักทุก
D
วัน

อยู่ใ
G
นนั้นในเพลง ถ้อย
Bm
คำหวานหวาน
C
ร้องด้วยความรู้สึกจากส่วน
D
ลึกของใจ


เพลงแห่ง
Em
ความรัก ยังจะ
D
มีคนร้อง ต่อเ
C
ติมความฝันให้กับเ
D
ธอเรื่อยไป

เธอต้อง
Em
เรียนรู้ เธอต้อง
D
ลืมฝันร้าย
C
ให้เธอเข้าใจว่า
D
ชีวิตยังมีมุมที่สวยงาม


C
แค่เธอ
Bm
เปิด  
Em
ใจ ปลด
Am
ปล่อยมันไปก็เ
G
พียงแค่นั้น สิ่งเ
C
ดียวเลวร้ายล้วนมี
Bm
อยู่เป็น
Em
คู่กัน

Am
แล้วแต่ว่าเธอเองจะม
D
องที่ตรงไหน


ดนตรี : / G D / C D / ( 2 ครั้ง )


วันที่แ
Em
ดดร้อนบนแผ่น
D
ดินแล้ง ยัง
C
มีดอกไม้ที่ผ
D
ลิบานมากมาย

เธอต้องเ
Em
รียนรู้ เธอต้อง
D
ลืมฝันร้าย ให้เ
C
ธอเข้าใจ ว่าสิ่ง
D
เลวร้ายจะพ้นไป


( ซ้ำ * )


Em
 
F#m
 
G
แค่เธอ
Am
พร้อมจะเริ่มใหม่ ฟ้
D
าที่สดใส


*** 
G
นา
D
นา นา นา นา
C
นา นา นา นา นา
D
นา ฟ้าที่สดใส เพื่อเธอ


( ซ้ำ *** , *** , *** )


มิวสิควีดีโอเพลง ฟ้าจะสดใส เพื่อเธอ

เพลงอื่นๆของ นูโว
กวีบทเก่า , เก็บไว้จำ , เก็บไว้ให้เธอ , เก่าไป ใหม่มา , เกี่ยว , ของมันได้อยู่เลย , ครั้งนี้คงถูกใจ , ความจริงวันนี้ , คัดมาอย่างดี , คางคงร่าเริงเลย , คิดถึงหรือเหงา , คึกคักบ่อยเลย , โง่งมงาย , จะรักเธอมากกว่านั้น , ใจจะขาด , ฉันยังคงอยู่ , ซิกซ์ เอเอ็ม (6 A.M.) , ตกลงจะซื้อมั้ย , ตึงไป หย่อนหน่อย , ถังขยะเลย , ทนทนเอาหน่อย , ทนเลย , ทารุณ , ทำได้หรือเปล่า , เธอ , เธอชัดเจน , เธอบอก เธอหลอก , นิยามรัก , บอกอย่างงั้นอย่างงี้เลย , บุญคุณปูดำ , เบาเบา , ปล่อยไปตามลมเลย , เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลย , เพื่อนกับพ่อ , ฟ้าจะสดใส เพื่อเธอ , มาลองดูสักที , เมดเล่ย์ นูโว , ไม่เข้าใจ , ไม่เป็นไรเลย , ไม่มีคำตอบ , ยอมแล้วยอมอีก , ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ , รักเธอ เบื่อเธอ , ไร้กันมัก บ่าม็อก , ลืมไปไม่รักกัน , โลกเราสวยงาม , สองคนในร่างเดียว , สักวันคงเจอ , สัญชาตญาณบอก , สัญญาปากเปล่า , สุดสุดไปเลย , หน่วยกล้าอาย , หนักนิดเบาหน่อย , หมดคำถาม , หลบไปเลยไป , หลอกกันเล่นเลย , หลับตา (โต๋) , หลุมหลบภัย , อีกคืนได้ไหม

* ลิขสิทธิ์เพลง ฟ้าจะสดใส เพื่อเธอ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top