เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ภาพชินตา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ภาพชินตา - Greasy cafe

เพลง : ภาพชินตา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ดาว กลาดเกลื่อนอยู่เต็มฟ้า ดาษดื่นจนชินตา แทบทุกคราที่มองขึ้นไป
ฝน หล่นมาจากบนฟ้า ร่วงมาจากนภา จากฟากฟ้าที่ไกลห่าง
ฤดูกาลเวียนหมุนผ่านมา ร้อน ฝน หนาว เวียนหมุนไป
เธอ อยู่ในชีวิตฉัน อยู่ร่วมกันทุกวัน จนฉันมองทะลุผ่าน
เรา แทบไม่มองหน้ากัน มีแต่ทะเลาะกัน และโทษกันเรื่อยมา
แต่ทันใดนั้นเองโลกก็เปลี่ยนไป เธอกำลังสูญเสียลมหายใจ

* อย่าจากฉันไปคืนนี้ อย่าดับแสงเลยคนดี อย่าห่างฉันไปราตรีนี้
ช่วยเปิดตาขึ้นอีกที ได้ไหม

โลก เวียนเรื่องราวมากมาย ผ่านรอบกายฉันไป แต่ฉันเองกลับไม่รู้สึก
ฉัน มอดไหม้ในความหนาว ปวดร้าวอยู่ข้างใน ทุกครั้งไปที่นึกถึงเธอ
วันแต่ละวันช่างยากเย็นจะผ่านไป ฉันจมลงในลมหายใจ

( ซ้ำ * )

อย่าจากฉันไปคืนนี้ ได้ไหม

คอร์ดเพลง ภาพชินตา

ดนตรี : / D / G / ( 3 ครั้ง )


D
ดาว กลาดเกลื่อนอยู่เ
G
ต็มฟ้า ดาษดื่นจน
D
ชินตา แทบทุกคราที่ม
G
องขึ้นไป

D
ฝน หล่นมาจาก
G
บนฟ้า ร่วงมาจาก
D
นภา จากฟากฟ้าที่ไ
G
กลห่าง

A
ฤดูกาลเวียนหมุนผ่
G
านมา
Bm
ร้อน ฝน หนาว เวียนหมุนไ
A

D
เธอ อยู่ในชี
G
วิตฉัน อยู่ร่วมกัน
D
ทุกวัน จนฉันมองท
G
ะลุผ่าน

D
เรา แทบไม่มองห
G
น้ากัน มีแต่ทะเ
D
ลาะกัน และโทษกันเรื่
G
อยมา

แต่
A
ทันใดนั้นเองโลกก็เป
G
ลี่ยนไป เ
Bm
ธอกำลังสูญเสียลมหายใ
A


อย่าจากฉันไป
D
คืนนี้ อย่าดับแสงเลย
G
คนดี อย่าห่างฉันไปราต
D
รีนี้ 
G
 

ช่วยเปิดตาขึ้น
Bm
อีกที 
G
 
A
ได้ไหม


ดนตรี : / D / G / D / A /


D
โลก เวียนเรื่องราวม
G
ากมาย ผ่านรอบกาย
D
ฉันไป แต่ฉันเองกลับไ
G
ม่รู้สึก

D
ฉัน มอดไหม้ในคว
G
ามหนาว ปวดร้าวอยู่ข้
D
างใน ทุกครั้งไปที่
G
นึกถึงเธอ

A
วันแต่ละวันช่างยากเ
G
ย็นจะผ่านไป
Bm
ฉันจมลงในลมหายใ
A


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / D / G / D / G / Bm / G A / D / G A /


อย่า
A
จากฉันไป
Bm
คืนนี้ 
G
 
A
ได้ไห
D


มิวสิควีดีโอเพลง ภาพชินตา

เพลงอื่นๆของ Greasy cafe
9 (ก้าว) , เกษมสำราญ , ความบังเอิญ , ความเลือนลาง , คำตอบ , เงาของฝน , ช่อมะกอก , ทิศทาง , ประโยคบอกเล่า , ปะติดปะต่อ , ป่าสนในห้องหมายเลข 1 , ฝืน , ภาพของเรา , ภาพชินตา , ภายใต้ท้องฟ้าสีดำ , ไม่มีวันกลับมา , ร่องน้ำตา , รอยกะพริบตา , ระเบิดเวลา , เรื่องธรรมดา , ละอองแสง , วันทรงจำ , สิ่งสมมุติ (Ost. ฟ.ฮีแลร์) , สิ่งเหล่านี้ , สุดสายตา , สุดสายตา , สุดสายตา (Ost. เดอะดาวน์ (The Down)) , สูญ , เสมอ , แสงของไฟ , หมุน , หยดน้ำ , หลับตา

* ลิขสิทธิ์เพลง ภาพชินตา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top