เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ภาพติดตา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ภาพติดตา - Sweet Mullet

เพลง : ภาพติดตา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เมื่อวันที่เราต่างบอกรักกัน
ในความผูกพันธ์ยังจำได้ดี
มีแต่เธอคนนี้ ที่บอกกับฉัน
จะรักชั่วนิรันดร์
แล้วมีสิ่งใดที่ทำให้เรา
ต้องแยกจากกันไปคนละทาง
เหมือนอะไรมาขวาง
อยู่ตรงกลางให้ต้องจากไป
หลับตาครั้งใด
ภาพในใจก็ยังมีแต่เธอ
แล้วเธออยู่ไหนโปรดกลับมา
อยากให้อยู่ตรงนี้เพื่อสบตา
แต่มันคงไม่มีวัน
มันคงไม่มีวัน ที่เธอจะกลับมา
กอดกับความเหงาไม่มีใคร
ฉันยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน
แต่มันคงไม่มีวัน
มันคงไม่มีวัน สุดท้ายในหัวใจ
ยังคิดถึงเพียงเธอ
เมื่อเราต้องหยุด
ในความสัมพันธ์
แม้เราจะหมดเวลาพบกัน
ในใจของฉันเนิ่นนานแค่ไหน
ก็ยังไม่ลืมเธอ
ทั้งทุกข์และสุขที่เคยพบเจอ
เรื่องราวความรัก
ของฉันและเธอ
ภาพติดตาเสมอ
ยังละเมอเพ้ออยู่ทุกวัน
หลับตาครั้งใด
ภาพในใจก็ยังมีแต่เธอ
แล้วเธออยู่ไหนโปรดกลับมา
อยากให้อยู่ตรงนี้เพื่อสบตา
แต่มันคงไม่มีวัน
มันคงไม่มีวัน ที่เธอจะกลับมา
กอดกับความเหงาไม่มีใคร
ฉันยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน
แต่มันคงไม่มีวัน
มันคงไม่มีวัน สุดท้ายในหัวใจ
ยังคิดถึงเพียงเธอ
ทั้งที่เรายังผูกพัน
ต้องจากกัน ทั้งทั้งที่ยังรัก

แล้วเธออยู่ไหนโปรดกลับมา
อยากให้อยู่ตรงนี้เพื่อสบตา
แต่มันคงไม่มีวัน
มันคงไม่มีวัน ที่เธอจะกลับมา
กอดกับความเหงาไม่มีใคร
ฉันยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน
แต่มันคงไม่มีวัน
มันคงไม่มีวัน สุดท้ายในหัวใจ
ยังคิดถึงเพียงเธอ

คอร์ดเพลง ภาพติดตา

ดนตรี : / G D Em7 / Em7 / G D Em7 /


 
เมื่อ
A
วันที่เ
D
ราต่างบอกรักกัน ในความผูกพั
F#m
นยังจำได้ดี

 
มีแต่เ
G
ธอคนนี้ที่บอกกับฉัน จะ
Bb
รักชั่วนิรั
A
นดร์

 
แล้วมีสิ่งใ
D
ดที่ทำให้เรา ต้องแยกจา
F#m
กกันไปคนละทาง

 
เหมือนอะ
G
ไรมาขวางอยู่ตรงกลาง 
Bb
ให้ต้องจากไ
A


 
หลับตาค
C
รั้งใด ภาพในใจ ก็
A
ยังมีแต่เธอ


** 
 
แล้วเธออยู่ไ
D
หนโปรดกลับมา อยากให้อยู่ตร
F#m
งนี้เพื่อสบตา

 
แต่มัน
G
คงไม่มีวัน มันคงไม่มีวัน ที่เ
Gm
ธอจะกลับ
A
มา

 
กอดกับความเหง
D
าไม่มีใคร ฉันยังอยู่ตร
F#m
งนี้ไม่ไปไหน

 
แต่มัน
G
คงไม่มีวัน มันคงไม่มีวัน สุด
Gm
ท้ายในหัวใ
A
จ ยังคิดถึ
D
งเพียงเธอ


ดนตรี : / G D Em7 /


 
เมื่อเ
A
ราต้องห
D
ยุดในความสัมพันธ์ แม้เราจะ
F#m
หมดเวลาพบกัน

 
ในใ
G
จของฉันเนิ่นนานแค่ไหน ก็
Bb
ยังไม่ลืมเ
A
ธอ

 
ทั้งทุกข์และ
D
สุขที่เคยพบเจอ เรื่องราวความ
F#m
รักของฉันและเธอ

 
ภาพติด
G
ตาเสมอ ยังละเมอ 
Gm
เพ้ออยู่ทุก
A
วัน


( ซ้ำ * , ** )


Bm
  ทั้งที่เ
A
รายังผูกพัน ต้องจาก
D
กัน  
A
ทั้งทั้งที่ยัง
G
รัก


ดนตรี : / Bm / A / G / A /


( ซ้ำ ** )


มิวสิควีดีโอเพลง ภาพติดตา

เพลงอื่นๆของ Sweet Mullet
กลับมาอีกครั้ง , กับดัก , ไกลสุดไกล , ขอโทษในสิ่งที่เธอไม่รู้ , คมมีด , คอนเสิร์ตลืมโลก , จะเป็นจะตาย , เจ็บทุกลมหายใจ , ตอบ , ตอบ [Piano Version] , ใต้แสงไฟ , ไต่เย้ยนรก , น้ำตา , ฝากเลี้ยง , พลังแสงอาทิตย์ , เพลงของคนโง่ , เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา , ภาพติดตา , ลั่น , สงครามเย็น , สภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน , สัญญาณ , หลอมละลาย , หลับข้ามวัน , หัวใจที่หายไป , เหตุผลที่ยังหายใจ

* ลิขสิทธิ์เพลง ภาพติดตา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top