เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> มอเตอร์ไซด์รับจ้าง


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง มอเตอร์ไซด์รับจ้าง - โลโซ

เพลง : มอเตอร์ไซด์รับจ้าง

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เช้า ตื่น
ก็ต้องรีบไปปาก ซอย
นั่งคอยว่าใครจะมาเรียก ใช้
ถึงสาย ก็คงต้องคอยต่อ ไป
เมื่อไร เมื่อไรจะรวย
ซะที หนอ
น้ำมัน มันก็แพง รดต้นคอ
รายได้ ไม่ค่อยจะพอ
กับราย ใช้
ฟังเพลง ก็มีแต่คนหลาย ใจ
เมื่อไหร่จะสม หวังกันซักที
เกิดเป็นมอเตอร์ไซด์
รับ จ้าง
นั่งข้างทาง คนก็มอง
ว่าไม่ ดี
ส่งเธอไปทุกทาง
ไปให้ทุก ที่
ยังไม่มี ใครจะมาสน ใจ
เพราะไม่หล่อ
(เพราะไม่หล่อ)
ไม่รวย (ไม่รวย)
เหมือนใครใคร

เกิดเป็นมอเตอร์ไซด์
รับ จ้าง
นั่งข้างทาง คนก็มอง
ว่าไม่ ดี
ส่งเธอไปทุกทาง
ไปให้ทุก ที่
ยังไม่มี ใครจะมาสน ใจ
เพราะไม่หล่อ
(เพราะไม่หล่อ)
ไม่รวย (ไม่รวย)
เหมือนใครใคร

ใครหนอ
ใครจะมาสน ใจ
ประตูหัวใจเปิดให้
คนอย่าง ฉัน
รวยจน ก็คงไม่สำ มะคัญ
แค่เธอรักฉันคนเดียว ก็พอ
เกิดเป็นมอเตอร์ไซด์
รับ จ้าง
นั่งข้างทาง คนก็มอง
ว่าไม่ ดี
ส่งเธอไปทุกทาง
ไปให้ทุก ที่
ยังไม่มี ใครจะมาสน ใจ
เพราะไม่หล่อ
(เพราะไม่หล่อ)
ไม่รวย (ไม่รวย)
เหมือนใครใคร
หากเกิดเป็นรถเก๋ง
คัน ใหญ่
ไปที่ใด ใครก็มอง
ว่าเข้า ที
ส่งเธอไปทุกทาง
ไปให้เร็ว รี่
ไปไหนก็มี มีแต่คน มาสน ใจ
เพราะเขาหล่อ
(เพราะเขาหล่อ)
เขารวย (เขารวย)
แถมเส้นใหญ่ โอ๊ะ โอ
แค่เกิดเป็นมอเตอร์ไซด์
รับ จ้าง
นั่งข้างทาง คนก็มอง
ว่าไม่ ดี
ส่งเธอไปทุกทาง
ไปให้ทุก ที่
ยังไม่มี ใครจะมาสน ใจ
เพราะไม่หล่อ
(เพราะไม่หล่อ)
ไม่รวย (ไม่รวย)
เหมือนใครใคร
โอ๊ะ โอ โอ่
แม้ไม่หล่อ (แม้ไม่หล่อ)
ไม่รวย (ไม่รวย)
ไม่เป็นไร โอ่ะ โอ โอ๊
แม้ไม่หล่อ (แม้ไม่หล่อ)
ไม่รวย
แต่เร้า ใจ จ๊ะ

คอร์ดเพลง มอเตอร์ไซด์รับจ้าง

ดนตรี : / E / F#m / B / E / ( 2 ครั้ง )


E
เช้าตื่นก็ต้องรีบไ
F#
ปปากซอยนั่ง
A
คอยว่าใครจะมาเรีย
E
กใช้

ถึงสายก็คงต้อง
F#
คอยต่อไปเมื่อ
A
ไรเมื่อไรจะรวยสักที
E
หนอ

น้ำมันมันก็แพง
F#
รดต้นคอราย
A
ได้ไม่ค่อยจะพอกับรา
E
ยใช้

ฟังเพลงก็มีแต่
F#
คนหลายใจเมื่อ
A
ไหร่จะ
B
สมหวังกันสัก
E
ที


เกิดเป็นมอเตอร์ไ
G#m
ซค์รับจ้
C#m
าง นั่งข้าง
F#m
ทางคนก็มองว่า
B
ไม่ดี

ส่งเธอไปทุ
G#m
กทาง ไปได้
C#m
ทุกที่ ยังไม่
F#m
มีใครจะมาส
B
นใจ ก็ไม่ห
A
ล่อ ไม่ร
C
วย 
B
เหมือนใ
E
ครใคร
B
 


ดนตรี : / E / F#m / B / E / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * )


E
ใครหนอใครจะมา
F#
สนใจ ประ
A
ตูหัวใจเปิดให้คนอย่
E
างฉัน

รวยจนก็คงไม่
F#
สำมะคันแค่เ
A
ธอรักฉันคน
B
เดียวก็
E
พอ


( ซ้ำ * )


หากเกิดเป็นร
G#m
ถเก๋งคัน
C#m
ใหญ่ ไปที่ใ
F#m
ดใครก็มองว่าเ
B
ข้าที

ส่งเธอไปทุ
G#m
กทาง ไปได้
C#m
เร็วรี่ ไปไหนก็
F#m
มีมีแต่คนมาส
B
นใจ ก็เขาห
A
ล่อ เขาร
C
วย 
B
แถมเส้นให
E
ญ่


( ซ้ำ * )


แม้ไม่ห
A
ล่อ ไม่ร
C
วย 
B
ไม่เป็น
E
ไร แม้ไม่ห
A
ล่อ ไม่ร
C
วย 
B
แต่เร้าใจ
E
จ้า


มิวสิควีดีโอเพลง มอเตอร์ไซด์รับจ้าง

เพลงอื่นๆของ โลโซ
5 นาที , I Wanna Love You , Rock & Roll , ขับรถให้มันตามกฏ , เข้ามาเลย , คนบ้า , คนไม่ดี , ครึ่งทาง , คืนจันทร์ , คุณเธอ , เคยบอกว่ารักกัน , เคยรักฉันบ้างไหม , เงิน , จักรยานสีแดง_มอไซด์รับจ้าง , เจ็บใจ , ใจสั่งมา , ฉันหรือเธอ[ Acoustic ] , ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป , โชคดี , ซมซาน , ซมซาน_หมาเห่าเครื่องบิน , ด้วยตัวของเราเอง , ดาว , ต้องทำได้ , ทุกลมหายใจ , แทบขาดใจ , ประเสริฐ , ผู้ชนะ , ฝนตกที่หน้าต่าง , พันธ์ทิพย์ , เพื่อนใจ , มอ ไซค์รับจ้าง , มอเตอร์ไซด์รับจ้าง , แม่ , ไม่คิดนอกใจ , ไม่ต้องห่วงฉัน [ เร็ว ] , ไม่ตายหรอกเธอ , ไม่ว่าง , รอยยิ้มนักสู้ , รักเมืองไทย , เราและนาย , ลาจากเธอ , เลิกแล้วต่อกัน , โลกใบใหม่ , สาหัส , สิบสี่อีกครั้ง , หมาเห่าเครื่องบิน , หมูในอวย , เหงาคิดถึงรอ , ให้รู้ว่ายังรักกัน , อยากได้ยินว่ารักกัน [ ลงเอย ] , อยากบอกว่าเสียใจ , อยากเปลี่ยนใจเธอ , อยากเห็นหน้าคุณ , อย่าเห็นแก่ตัว , อะไรก็ยอม , อิสระเสรี

* ลิขสิทธิ์เพลง มอเตอร์ไซด์รับจ้าง และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top