เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> มีอะไรให้ทำอีกไหม


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง มีอะไรให้ทำอีกไหม - ชิน ชินวุฒ อินทรคูสิน

เพลง : มีอะไรให้ทำอีกไหม

อัลบั้ม : I Believe

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]

สิ่งที่ฉันควรทำให้เธอ สิ่งที่เธอควรทำให้ฉัน

สิ่งที่สองเราควรทำให้กันเท่านั้น

แต่วันนี้เธอทำให้ใคร สิ่งที่เห็นมันบาดหัวใจ

ชัดเจนและรู้เลยว่าฉันคงต้องเสียใจบังเอิญได้เห็นเธอกอดกับเขา

บังเอิญได้เห็นเธอจูบกับเขา

บังเอิญได้เห็นข้อความจากเขา ยิ่งเข้าใจต่อจากนี้ยังมีอะไร

ที่คนอย่างฉันต้องทำอีกไหม

ยังมีอะไร ที่เหลือให้ฉันต้องทำอีกไหม

ยังมีอะไร ที่เธอยังไม่ให้เขาอีกไหม

ยิ่งคิดยิ่งปวดใจ หรือให้เขาทั้งหมดแล้วสิ่งที่สัญญามันต่อกัน คำที่เธอเคยบอกรักฉัน

ต่อไปนี้ต้องลืมมันจากใจใช่ไหม

ต่อให้หัวใจยังผูกพัน

แต่ไม่เหลือที่ยืนให้ฉัน

เหมือนเป็นส่วนที่เกินที่เธอไม่ต้องการต้องทนที่เห็นเธอกอดกับเขา

ต้องทนที่เห็นเธอจูบกับเขา

ต้องทนที่เห็นเธออยู่กับเขา อีกเท่าไรต่อจากนี้ยังมีอะไร

ที่คนอย่างฉันต้องทำอีกไหม

ยังมีอะไร ที่เหลือให้ฉันต้องทำอีกไหม

ยังมีอะไร ที่เธอยังไม่ให้เขาอีกไหม

ยิ่งคิดยิ่งปวดใจ หรือให้เขาทั้งหมดแล้วก็อยากให้เรื่องทั้งหมดนี้

เป็นเพียงเรื่องที่ฉันเข้าใจผิด

ก็อยากจะคิดเข้าข้างตัวเอง

แต่ไม่รู้จะคิดในมุมไหน

สิ่งที่ฉันเห็นมันทำให้ปวดใจ

ได้แต่รับความจริงเอาไว้ต่อจากนี้ยังมีอะไร อีกไหม

ยังมีอะไร ที่เหลือให้ฉันต้องทำอีกไหม

ยังมีอะไร ที่เธอยังไม่ให้เขาอีกไหม

ยิ่งคิดยิ่งปวดใจ หรือให้เขาทำต่อจากนี้ยังมีอะไร ที่คนอย่างฉันต้องทำอีกไหม

ยังมีอะไร ที่เหลือให้ฉันต้องทำอีกไหม

ยังมีอะไร ที่เธอยังไม่ให้เขาอีกไหม

ยิ่งคิดยิ่งปวดใจ หรือให้เขาทั้งหมดแล้ว


คอร์ดเพลง มีอะไรให้ทำอีกไหม

ดนตรี : / Gmaj7 F#m7 / Em7 / Gmaj7 F#m7 / A / ( 2 ครั้ง )


Dmaj7
สิ่งที่ฉันควรทำให้
Bm7
เธอ สิ่งที่เธอควร
Gmaj7
ให้ฉัน สิ่งที่
F#m7
สองเราควรทำ ใ
Em7
ห้กันเท่านั้
C
น    
A
 

Dmaj7
แต่วันนี้เธอทำให้ใ
C
คร สิ่งที่เห็นมันบาดหั
Gmaj7
วใจ ชัดเจนแ
F#m7
ละรู้เลยว่าฉันคงต้อง
Em7
เสียใจ  
A
 

 
บังเ
Bm7
อิญได้เห็นเธอกอดกับเขา บังเ
F#m7
อิญได้เห็นเธอจูบกับเขา

 
บังเ
Em7
อิญได้เห็นข้อความจากเขา 
A
ยิ่งเข้าใจ


 
ต่อ
Gmaj7
จากนี้      
F#m7
ยังมี    
Em7
อะไร ที่คนอย่างฉันต้องทำอี
Gmaj7
กไหม     
F#m7
ยังมี อะ
A
ไร

 
ที่เหลือให้ฉันต้องทำอี
Gmaj7
กไหม      
F#m7
ยังมี    
Em7
อะไร ที่เธอยังไม่ให้เขาอี
Gmaj7
กไหม

F#m7
ยิ่งคิด ยิ่งปวดใ
A
จ หรือให้เขาทำหมดแล้ว


ดนตรี : / Dmaj7 / Bm7 / Em7 / A /


Dmaj7
สิ่งที่สัญญามั่นต่อ
Bm7
กัน คำที่เธอเคยบอก
Gmaj7
รักฉัน  ต่อไ
F#m7
ปนี้ต้องลืมมัน 
Em7
จากใจใช่ไห
C
ม    
A
 

Dmaj7
ต่อให้หัวใจยังผูก
C
พัน แต่ไม่เหลือที่ยืนใ
Gmaj7
ห้ฉัน เหมือนเป็นส่ว
F#m7
นที่เกินที่เธอไม่
Em7
ต้องการ
A
 

 
ต้อง
Bm7
ทนที่เห็นเธอกอดกับเขา ต้อง
F#m7
ทนที่เห็นเธอจูบกับเขา ต้อง
Em7
ทนที่เห็นเธออยู่กับเขา อี
A
กเท่าไร


( ซ้ำ * )


F#m
ก็อยากให้เรื่อง
Gmaj7
ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงเรื่องที่
F#m7
ฉันเข้าใจผิด ก็อยากจะคิ
B
ดเข้าข้างตัวเอง

 
แต่
Em7
ไม่รู้จะคิดในมุมไหน สิ่งที่ฉัน
F#m7
เห็นมันทำให้ปวดใจ ได้แ
Gm7
ต่รับความจริงเอาไ
A
ว้


 
( ต่อ
Gmaj7
จากนี้      
F#m7
ยังมี    
Em7
อะไร อี
Gmaj7
กไหม      
F#m7
ยังมี อะ
A
ไร )

 
ที่เหลือให้ฉันต้องทำ ( อี
Gmaj7
กไหม     
F#m7
ยังมี    
Em7
อะไร ) ที่เธอยังไม่ให้เขาอี
Gmaj7
กไหม

F#m7
ยิ่งคิด ยิ่งปวดใ
A
จ หรือให้เขาทำ


 
ต่อ
Abmaj7
จากนี้      
Gm7
ยังมี    
Fm7
อะไร ที่คนอย่างฉันต้องทำอี
Abmaj7
กไหม     
Gm7
ยังมี อะ
Bb
ไร

 
ที่เหลือให้ฉันต้องทำอี
Abmaj7
กไหม     
Gm7
ยังมี    
Fm7
อะไร ที่เธอยังไม่ให้เขาอี
Abmaj7
กไหม

Gm7
ยิ่งคิด ยิ่งปวดใ
Bb
จ หรือให้เขาทำหมดแล้ว


ดนตรี : / Bmaj7 / C# / Ebmaj7 /


เพลงอื่นๆของ ชิน ชินวุฒ อินทรคูสิน
คนธรรมดา , คนรู้ใจ , ความจำเสื่อม , ความตั้งใจของเพื่อนเก่า , คืนที่หนึ่ง , คืนนี้อยากได้กี่ครั้ง , เจ้าของใจ , ฉันจะไปกับเธอ , เติมไม่เคยเต็ม , ถ้าฉัน , เธอจะอยู่ในใจของฉันเสมอ , เนเวอร์ กิฟ อัป (Never Give Up) , ปากไม่ตรงกับใจ , มาย เวย์ (My way) , มีอะไรให้ทำอีกไหม , ไม่มีใครให้บอกรัก , ลั้นลา , หน้าที่ของหัวใจ , หนึ่งคำถาม สองคำตอบ , หัวใจไม่ใช่กระดาษ , ไหนว่าจะไม่หลอกกัน , อย่าบอกฉันว่าให้ไป

* ลิขสิทธิ์เพลง มีอะไรให้ทำอีกไหม และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top