เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ยกโทษ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ยกโทษ - บอดี้สแลม

เพลง : ยกโทษ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

ไม่มีสิทธิ์ ทำอะไรให้เธอคืนมา ก็รู้ว่าเธอนั้นฝังใจ
เมื่อฉันได้ทำผิด เคยทำลายใจเธอลงไป ก็รู้ว่าคงไม่มีทาง ได้เธอคืนมา


วันแต่ละวัน ทรมาน เพียงแค่คิดว่าเคยทำลาย รักที่เคยมี
มันผ่านไปนาน ผ่านเป็นปี ความผิดนี้ก็ยังคอยย้ำ ซ้ำเติมทุกวัน

* ไม่อาจจะบอกให้เธอลืม แค่เพียงอยากขอให้เธอยกโทษให้กัน
จากบาปที่ ฉันก่อไว้ ปลดปล่อยให้ฉันได้มั้ย ก็ขอเท่านี้เอง

** ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรให้เธอคืนมา ก็รู้ว่ามันไม่มีวัน
แต่คนที่เคยผิด คนที่เธอคงไม่ต้องการ จะขอร้องเธอด้วยหัวใจ ยกโทษได้ไหม

คำไม่กี่คำ อาจจะทำใครคนนี้รู้สึกเลวร้าย น้อยกว่าที่เคย
เมื่อสิ่งต่างต่างที่เคยทำ มันคอยมาย้ำจนตัวฉันลืมไม่ลง
ว่าผิดมากแค่ไหน ไม่อาจจะลบจากใจ และฉันก็รู้ตัว

( ซ้ำ ** )

( ซ้ำ * )

ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรให้เธอคืนมา ก็รู้ว่ามันไม่มีวัน
แต่คนที่เคยผิด คนที่เธอคงไม่ต้องการ
จะขอร้องเธอด้วยใจ ได้ไหม ได้ไหม ปลดปล่อยฉัน ยกโทษได้ไหม

ยังเสียใจ ทำกับเธอที่ทำลงไป มันย้ำ ซ้ำเติมทุกคืนวัน
แต่คน ที่เคยผิด คนที่เธอคงไม่ต้องการ จะขอร้องเธอด้วยหัวใจ ยกโทษได้ไหม

คำไม่กี่คำ อาจจะทำ ใครคนนี้ รู้สึกเลวร้าย น้อยกว่าที่เคย

คอร์ดเพลง ยกโทษ

ดนตรี : / C G / F / Am G / F /


C
ไม่มี
G
สิทธิ์
F
ทำอะไรให้เธอคืนมา
Am
ก็รู้ว่าเ
G
ธอนั้น
F
ฝังใจ

เมื่อ
C
ฉันได้ทำ
G
ผิด เ
F
คยทำลายใจเธอลงไป ก็
Am
รู้ว่า ค
G
งไม่มี
F
ทาง ได้เธอคืนมา


ดนตรี : / C G / F / Am G / F /C
วันแต่ละ
G
วัน ทร
F
มาน เพียงแค่คิดว่าเคย
Am
ทำลาย
G
รักที่เคย
F
มี

C
มันผ่านไป
G
นาน ผ่านเป็น
F
ปี ความผิดนี้ก็ยังคอย
Am
ย้ำ  
G
ซ้ำเติมทุก
F
วัน


ไม่อาจจะ
C
บอกให้เธอ
G
ลืม แค่เพียงอยาก
F
ขอให้เธอยกโทษให้กัน

จากบ
Am
าปที่ ฉั
G
นก่อไ
F
ว้  
Am
ปลดปล่อยให้
G
ฉันได้มั้
F
ย ก็ขอเท่านี้เอง


** 
C
ไม่มี
G
สิทธิ์
F
ทำอะไรให้เธอคืนมา ก็
Am
รู้ว่า  
G
มันไม่มี
F
วัน

แต่ค
C
นที่เค
G
ยผิด 
F
คนที่เธอคงไม่ต้องการ จะ
Am
ขอร้องเ
G
ธอด้วยหั
F
วใจ ยกโทษได้ไหม


ดนตรี : / C G / F / Am G / F /


C
คำไม่กี่
G
คำ อาจจะ
F
ทำใครคนนี้รู้สึกเลวร้
Am
าย  
G
น้อยกว่าที่เ
F
คย

เมื่อสิ่ง
C
ต่างต่างที่เคย
G
ทำ มันคอยมา
F
ย้ำจนตัวฉันลืมไม่ลง

Am
ว่าผิดม
G
ากแค่ไ
F
หน ไม่
Am
อาจจะ
G
ลบจากใ
F
จ และฉันก็รู้ตัว


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / C G / F / Am G / F / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * )


C
ไม่มี
G
สิทธิ์
F
ทำอะไรให้เธอคืนมา ก็
Am
รู้ว่า  
G
มันไม่มี
F
วัน

แต่ค
C
นที่เค
G
ยผิด 
F
คนที่เธอคงไม่ต้องการ

จะ
Am
ขอร้องเ
G
ธอด้วยใ
F
จ ได้ไหม ได้ไหม ปลดปล่อยฉัน ยกโทษได้ไหม 


C
ยังเ
G
สียใจ
F
ทำกับเธอที่ทำลงไป มัน
Am
ย้ำ ซ้ำเ
G
ติมทุกคืน
F
วัน

แต่
C
คน ที่เค
G
ยผิด
F
คนที่เธอคงไม่ต้องการ จ
Am
ะขอร้อง
G
เธอด้วยหั
F
วใจ ยกโทษได้ไหม


ดนตรี : / C G / F / Am G / F /


C
คำไม่กี่
G
คำ อาจจะ
F
ทำ ใครคนนี้รู้สึกเลวร้
Am
าย  
G
น้อยกว่าที่เ
F
คย


มิวสิควีดีโอเพลง ยกโทษ

เพลงอื่นๆของ บอดี้สแลม
Bodyslam , ขอบคุณน้ำตา , ขอบฟ้า , คนที่ถูกรัก , คนมีตังค์ , คราม , ครึ่งหลับครึ่งตื่น , ครึ่งๆ กลางๆ , ความเชื่อ , ความซื่อสัตย์ , ความฝันกับจักรวาล , ความรัก , ความรักทำให้คนตาบอด , ความหมาย , คิดถึง , คิดฮอด , แค่หลับตา , ใคร คือ เรา , งมงาย , เงา , จันทร์ยังเต็มดวง , เจ็บจนวันนี้ , ช่างมันเถอะเหงา , ชีวิตฉันที่เหลืออยู่ , ชีวิตเป็นของเรา , ชีวิตยังคงสวยงาม , เช้าที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยส่องแสง , ด้วยกัน , ดัม-มะ-ชา-ติ , เตรียมตัวตาย , ทางกลับบ้าน , ทางของฉัน ฝันของเธอ , ท่านผู้ชม , โทน , นาทีสุดท้าย , นาฬิกาตาย , นิรันดร์ , บอดี้สแลม , ปล่อย , ปลายทาง , ปลิดปลิว , ป่านนี้ , เปราะบาง , ผักบุ้งลอยฟ้า , เผื่อไว้ , พูดในใจ , ภาพลวงตา , มีแค่เธอก็เกินพอ , ไม่แก่ตาย , ไม่เข้าท่า , ไม่รู้เมื่อไหร่ , ยกโทษ , ยาพิษ , ย้ำ , ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจ , รักก็เป็นอย่างนี้ , รักอยู่ข้างเธอ , เรือเล็กควรออกจากฝั่ง , วิชาตัวเบา , เวลาเท่านั้น , สติกเกอร์ (Sticker) , สักวันฉันจะดีพอ , เสียดาย , เสี้ยววินาที , แสงแรก , แสงสวรรค์ , แสงสุดท้าย , หลังฝน , หวั่นไหว , หากเราไม่คิดมอง (Til Everyone Can See) , ห้ามใจ , ให้รักคุ้มครอง , ให้รักพาเราสองคนไปด้วยกัน , อกหัก , อะไนท์ (A Night) , อากาศ

* ลิขสิทธิ์เพลง ยกโทษ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top