เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ยอดชาย


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ยอดชาย - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง : ยอดชาย

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

.
..ชื่อเขาชื่อยอดชาย
เขาเป็นชายหนุ่ม
เมียหนึ่งลูกสาม
ตั้งใจหางาน
จนมีงานทำ
วันทั้งวัน
เขาขยันสร้างงาน
เหน็ดเหนื่อยเมื่อย
ก็ยังตรำทำงาน
ความคิดอ่าน
สร้างสรรค์เต็มหัว
รับราชการ
รับงานประชาชน
ไม่เคยบ่น
ไม่เคยหยั่นพรั่นงาน
.วิชาประจบสอพอ
ไม่เคยเรียน
.วิชาหน้าด้านหน้าทน
ไม่เคยศึกษา
เขาตั้งหน้ามุ่งทำงาน
อยู่อย่างเดียว
ไม่เคยเกี่ยง
ไม่เคยเลียพวกเจ้านาย
ทั้งกายใจ
มุ่งรับใช้ประชาชน
จนหมดแรง...
.
...เสียงต่อว่า
เสียงของประชาชน
ต่างก็บ่นเรื่องราชการไทย
โอ้ยอดชาย..
ยอดหวังของไทย
สร้างภาพใหม่
ให้สดสวยช่วยที
กลับถูกจ้อง
มองจากเพื่อนทำงาน
กลัวเขาผ่าน
ก้าวล้ำหน้าตัว
ชวนทำชั่ว
อยากจะรวยไหมตัว
พ่อยอดชาย
ยอดราชการไทย
ไม่เคยรับเงิน
สินบนจากใคร
ไม่เคยน้อยใจ
ที่อยู่อย่างจน
เขาพร่ำบอกว่า
ลูกเอ๋ยลูกไม่ต้องกลัว
พ่อไม่ชั่ว
ถึงจะจนอย่าอายใคร
ผู้ยิ่งใหญ่
ต้องรับใช้ประชาชน
จนหมดแรง..
.
...เนิ่นนานรู้กลไก
เรื่องหลายหลายอย่าง
ข่ายงานใกล้ตัว
มีคนชั่วอยู่เป็นทีมกินเมือง
ปราชญ์เปรื่อง
เรื่องเลวเกินใคร
ชนเดินชน
เขาเลยดับเครื่องชน
ลองดูดีชั่วใครจะไป
บทสุดท้าย
ไม่เป็นแบบหนังไทย
เพราะเขาตาย
ริมทางใกล้เมือง
.
...ทำไมเขาตาย
ทำไมถึงตาย
ร่องรอยเงียบหาย
ทำไมเขาตาย
ใครฆ่าเขาตาย
ทำท่าไม่รู้
ทำไมเขาตาย
ก็นั่นยอดชาย
ยอดราชการไทย
ทำไมเขาตาย
ทำไมเขาตาย
.ทำไมต้องตาย
ทำไมเขาตาย
.ใครฆ่าเขาตาย
ทำท่าไม่รู้
ทำไมเขาตาย
ก็นั่นยอดชาย
ยอดราชการไทย
เงียบหาย..
หาย.. หาย..
ยอดชาย ยอดชาย
ยอดราชการไทย

คอร์ดเพลง ยอดชาย

ดนตรี : / Em / G / Am / Em / ( 2 ครั้ง )


Em
ชื่อเขาชื่อยอด
G
ชาย เขาเป็นชาย
Am
หนุ่มเมียหนึ่งลูก
Em
สาม

 
ตั้งใจหางาน จน
G
มีงานทำ วันทั้ง
Am
วันเขาขยันสร้าง
Em
งาน

 
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยก็ยัง
G
ตรำทำงาน ความคิด
Am
อ่านสร้างสรรค์เต็ม
Em
หัว

 
รับราชการ รับ
G
งานประชาชน ไม่เคย
Am
บ่นไม่เคยหยั่นพรั่น
Em
งาน


C
  วิชาประ
D
จบสอพลอไม่
Em
เคยเรียน 
C
  วิชาหน้า
D
ด้านหน้าทนไม่เคย
Em
ศึกษา

 
เขาตั้ง
C
หน้ามุ่งทำงานอยู่อย่าง
D
เดียว ไม่เคย
C
เกี่ยงไม่เคยเลียพวกเจ้า
D
นาย

 
ทั้งกาย
C
ใจมุ่งรับใช้ประ
D
ชาชน จนหมด
Am
แรง


ดนตรี : / C / G / C / Em / C / G / Am / Am /


Em
เสียงต่อว่า เสียงของ
G
ประชาชน ต่างก็
Am
บ่นเรื่องราชการ
Em
ไทย

 
โอ้ยอดชาย ยอดความ
G
หวังของไทย สร้างภาพ
Am
ใหม่ให้สดสวยช่วย
Em
ที

 
กลับถูกจ้อง มองจาก
G
เพื่อนทำงาน กลัวเขา
Am
ผ่านก้าวล้ำหน้า
Em
ตัว

 
ชวนทำชั่ว อยากจะ
G
รวยไหมตัว พ่อยอด
Am
ชายยอดราชการ
Em
ไทย


C
  ไม่เคยรับ
D
เงินสินบนจาก
Em
ใคร    
C
  ไม่เคยน้อย
D
ใจที่อยู่อย่าง
Em
จน

 
เขาพร่ำ
C
บอกว่าลูกเอ๋ยลูกไม่ต้อง
D
กลัว พ่อไม่
C
ชั่วถึงจะจนอย่าอาย
D
ใคร

 
ผู้ยิ่ง
C
ใหญ่ต้องรับใช้ประ
D
ชาชน จนหมด
Am
แรง


ดนตรี : / C / G / C / Em / C / G / Am / Am / ( 2 ครั้ง )


Em
เนิ่นนานรู้กล
G
ไกเรื่องหลายหลาย
Am
อย่าง ข่ายงานใกล้
Em
ตัว

 
มีคนชั่ว อยู่เป็น
G
ทีมกินเมือง ปราชญ์
Am
เปรื่องเรื่องเลวเกิน
Em
ใคร

 
ชนเดินชน เขาเลย
G
ดับเครื่องชน ลอง
Am
ดูดีชั่วใครจะ
Em
ไป

 
บทสุดท้าย ไม่เป็น
G
แบบหนังไทย เพราะเขา
Am
ตายริมทางใกล้เมือง


ดนตรี : / C / G / C / Em / C / G / Am / Am /


Em
 ทำไมเขา
G
ตาย ทำไมถึง
Am
ตาย ทำท่าไม่
Em
รู้ ทำไมเขา
G
ตาย ใครฆ่าเขา
Am
ตาย ร่องรอยเงียบ
Em
หาย

 
 ทำไมเขา
G
ตาย ก็นั่นยอด
Am
ชาย ยอดราชการ
Em
ไทย

 
ทำไมเขา
G
ตาย ทำไมเขา
Am
ตาย ทำไมต้อง
Em
ตาย ทำไมเขา
G
ตาย ใครฆ่าเขา
D
ตาย ทำท่าไม่
Em
รู้

 
ทำไมเขา
G
ตาย ก็นั่นยอด
Am
ชาย ยอดราชการ
Em
ไทย

 
ทำไมเขา
G
ตาย ใครฆ่าเขา
D
ตาย ร่องรอยเงียบ
Em
หาย เงียบ
G
หาย 
D
หาย 
Em
หาย


มิวสิควีดีโอเพลง ยอดชาย

เพลงอื่นๆของ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
กตัญญู , กลับจากเมือง , กลับมาที่เก่า , กูเป็นนักศึกษา , เกิดอยู่เมืองไทย , แกเพื่อนฉัน , ขอโทษ , ครับนาย , ความเข้มแข็งสุดท้าย , ควาย , คิดถึง , คืนเปลี่ยว , แค่นั้น , ใครจะเข้าใจ , งง , โง่ , จดหมายถึงพ่อ , จม.ของลูก , จอมโจร , จะไปหา , เจ้านาย , ใจเกินร้อย , ใจบงการ , ฉันฝัน , ช่างมันฉันไม่แคร์ , ชีวิตภาคค่ำ , เด็กชายรามี่ , ตลอดเวลา , ตลอดเวลา [New] , ตะวันชิงพลบ , ตันหยงลิมอ , ตามน้อง , ตำรวจ , ถามยาย , ถึงเพื่อน , ไถ่เธอคืนมา , ทองดี ทองเค , ไทรโศก , เธอผู้เสียสละ , นครลิง , นักแสวงหา , บาดเจ็บ , บ้าน , บารมี , บินตามฝัน , ปรารถนา , ปีกหัก , ผีโรงเย็น , พเนจร , พรุ่งนี้ , พูดไม่หวาน , เพราะรัก (จึงถึงบ้า) , เพราะอะไร , เพื่อนก็ยังคือเพื่อน , เพื่อนเอย , ม ให้อะไร , มาตามสัญญา , มือปืน , แม่ , ไม่มีตัวตน , ยอดชาย , ยังคอย , โยโกฮาม่า , รอ , รักเดียว , รักแท้ , เรา , เราจะกลับมา , เรียนและงาน , แรงยังมี , โรงเรียนของหนู , ลูกอีสาน , โลกในฝัน , ศรัทธา , สะดือ , สัญญาจากใจ , สาวส่งออก , สุดใจ , สู้ , เสมอ , เสือ 11 ตัว , หนุ่มน้อย , หนุ่มพเนจร , หมาลาก่อน , หวัง , เหงา , เหตุเกิดที่รัฐฉาน , แหกค่ายมาถาม , อดทนไว้ , อยากขึ้นสวรรค์ , อยู่คนเดียว , อยู่ตรงนี้ , อยู่ในใจ , อยู่บนดิน , อยู่อย่างสิงห์

* ลิขสิทธิ์เพลง ยอดชาย และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top