เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ยังจำกันได้ไหม


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ยังจำกันได้ไหม - บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว

เพลง : ยังจำกันได้ไหม

อัลบั้ม : รักนะคะ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ตั้งแต่เราไม่ได้พบกัน
บางอย่างมันดูจะขาดหายไป
เรื่องเหงาเริ่มเป็นเรื่องใหญ่
บ่อยๆ ไปที่คิดถึงเธอ

ช่วงเวลาที่เธอหายไป
เธอจะเป็นเหมือนกับฉันหรือเปล่า
ภาพวันนั้นของสองเรา
เวลาเหงามันลอยขึ้นมา

เวลาดีๆ ได้ย้อนมาเจอะเจอ
มันทำให้นึกถึงภาพเดิมเหล่านั้น
วันดีๆ ที่มีร่วมกัน
อยากบอกว่าฉัน ยังไงก็คิดถึง

ยังจำกันได้ไหม ไม่เจอตั้งนาน
ข่าวคราวเงียบหาย ไม่เคยได้ฟัง
เธอลืมหน้าฉันคนนี้แล้วหรือยัง
เรื่องราวของสองเรา อาจเป็นความหลัง
แต่ฉันยังไม่เคยลืม

สิ่งเลวร้ายที่ฉันได้เจอ
คือไม่มีเธอช่างทรมาน
ทุกวันที่มันพ้นผ่าน
ไม่เคยลืมเธอเลยซักที

ห่วงเสมอเธอเป็นเช่นไร
มันอดกังวลไม่ได้ซักที
ทั้งรักและความหวังดี
มันยังมีให้เธอเหมือนเดิม

จะนานยังไง ยังยิ้มได้เสมอ
เวลาที่นึกถึงภาพเดิมเหล่านั้น
วันดีๆที่มีร่วมกัน
มันทำให้ฉันคิดถึงเธอจับใจ

ยังจำกันได้ไหม ไม่เจอตั้งนาน
ข่าวคราวเงียบหาย ไม่เคยได้ฟัง
เธอลืมหน้าฉันคนนี้แล้วหรือยัง
เรื่องราวของสองเรา อาจเป็นความหลัง
แต่ฉันยังไม่เคยลืม

ยังจำกันได้ไหม ไม่เจอตั้งนาน
ข่าวคราวเงียบหาย ไม่เคยได้ฟัง
เธอลืมหน้าฉันคนนี้แล้วหรือยัง
เรื่องราวของสองเรา อาจเป็นความหลัง
แต่ฉันยังไม่เคยลืม

คอร์ดเพลง ยังจำกันได้ไหม

ดนตรี : / Csus2 / Em / F / F G /


 
ตั้งแต่เ
C
ราไม่ได้พบกัน บางอย่างมัน
Em
ดูจะขาดหายไป

 
เรื่องเหงาเริ่มเ
F
ป็นเรื่องใหญ่ บ่อยบ่อยไ
G
ปที่คิดถึงเธอ

 
ช่วงเว
C
ลาที่เธอหายไป เธอจะเป็นเห
Em
มือนกับฉันหรือเปล่า

 
ภาพวันนั้นขอ
F
งสองเรา เวลาเห
G
งามันลอยขึ้น
Abdim
มา


 
Am
วลาดีดี ได้ย้
G
อนมาเจอะเจอ มัน
F
ทำให้นึกถึงภ
C
าพเดิมเหล่านั้น

Dm
วันดีดี ที่
Em
มีร่วมกัน อยากบ
F
อกว่าฉัน ยังไ
G
งก็คิดถึง


 
ยังจำกันได้ไ
C
หม ไม่
G
เจอ ตั้ง
Am
นาน ข่
C7
าวคราวเงียบห
F
าย ไม่เ
Em
คยได้ฟั
G

 
เธอลืมหน้า
C
ฉันคน
G
นี้แล้ว
Am
หรือยัง เ
C7
รื่องราวของส
F
องเรา 
Em
อาจเป็
F
นความหลัง แต่ฉั
G
นยังไม่เคยลืม


 
สิ่งเลวร้
C
ายที่ฉันได้เจอ คือไม่มี
Em
เธอช่างทรมาน

 
ทุกวันที่
F
มันพ้นผ่าน ไม่เคย
G
ลืมเธอเลยสักที

 
ห่วงเส
C
มอเธอเป็นเช่นไร มันอดกัง
Em
วลไม่ได้สักที

 
ทั้งรักและคว
F
ามหวังดี มันยัง
G
มีให้เธอเหมือนเดิม
Abdim
 


 
จะ
Am
นานยังไง ยัง
G
ยิ้มได้เสมอ เว
F
ลาที่นึกถึงภ
C
าพเดิมเหล่านั้น

Dm
วันดีดี ที่
Em
มีร่วมกัน มัน
F
ทำให้ฉัน คิด
G
ถึงเธอจับใจ


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / F / Em / Bb / G /


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / C / Em / Dm / G / C /


มิวสิควีดีโอเพลง ยังจำกันได้ไหม

เพลงอื่นๆของ บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว
7 วันที่ฉันเหงา , 7วันที่ฉันเหงา , I Love You Too , I Need Somebody , In Love , In Love [Piano] , It is Alright , Look Like Love , Love At First Sight , Miss You , Missed Call Miss You , Someone , Soneone , Wait A Minute , กล่อม , กลัวที่ไหน , ก่อนเพลงสุดท้าย , กินข้าวยัง , เกิดมาคู่กัน , ขอโทษ , ขอหึง..นิดนึงนะ , คนเดิมของเธอ , คนที่เธอรัก , คนสำคัญ , ความทรงจำในลมหายใจ , คำจำกัดความ , คำถามของความไว้ใจ , คำว่ารัก , คุณผู้หญิงผมยาว , คู่กรรม , เคยรัก , แค่ขอมีเธอ , จังหวะหัวใจ , เจ้าของฉันคือเธอ , ฉันไม่อยู่ใครจะดูแลเธอ , ซัมวัน (Someone) , ณ บัด Now , ตัดใจไม่ไหว , เติมรัก , เติมรัก [Bonus Track] , ถลำ , ถ้าคืนนี้คุณนอนไม่หลับ , โทรมา ว่ารัก , โทรมาว่ารัก , เธอ (ที่ยังไม่เจอกัน) , เธอคือพรหมลิขิต , น้องพิเศษ , ปากหนัก , ผมเป็นของคุณไปแล้ว , เผลอรักหมดใจ , ฝันไป...หรือเปล่า , เพลงรัก , เพื่อนร่วมทาง , ฟรีแมน (Free Man) (แฟนไม่มี) , ฟิตหัวใจ , มันแปลว่ารัก (Ost. จัดรัก วิวาห์ลวง) , มันแปลว่ารัก , มากมาย , ยังจำกันได้ไหม , ยังว่าง , รหัสรัก , ระวัง...คนกำลังเหงา , ระวังคนกำลังเหงา , รักจับใจ , รักแท้แปลว่าเธอ , รักแท้มีอยู่จริง , รักนะคะ , รักบี้ , แรงบันดาลใจ , ละครรัก , ลุก ไลก์ เลิฟ (Look Like Love) , เลิฟ แอต เฟิร์ส ไซต์ (Love At First Sight) , เวต อะ มินิต (Wait a Minute) , สมการ Love , สมายล์ (Smile) , สายไปไหม , สายไปไหม [รอยอดีตแห่งรัก] , เสียงของบ้าน , หยุดฉันที , หลอกว่ารัก , หัวใจของเธอ , หายใจบอกรักเธอ , ให้ฉันได้รู้ที , อดห่วงไม่ไหว , อยากขอสักคน (I Need Somebody) , อยากถูกเรียกว่าแฟน , อย่าหยุดฝัน , อิตส์ ออลไรต์ (It's Alright) , อินเลิฟ (In Love) , เอะใจ , ฮัก (Hug) , ฮัก [HUG]

* ลิขสิทธิ์เพลง ยังจำกันได้ไหม และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top