เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ยังรอคอยเธอเสมอ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ยังรอคอยเธอเสมอ - พรู

เพลง : ยังรอคอยเธอเสมอ

อัลบั้ม : Pru

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

นั่งมองภาพเธอทุกวัน และทุกๆครั้งฉันก็สุขใจ

เรื่องราวนั้นผ่านไปนานเท่าไหร่ ที่สองเราเคยใกล้กัน

ภาพถ่ายยังคงงดงาม รูปที่เธอยืนเคียงคู่ฉัน

วันนั้นเป็นวัน ที่ฉันช่างมีความสุขนั่งอ่านลายมือของเธอ จากจดหมายสุดท้ายฉบับนั้น

อ่านวนไปมาทุกๆวัน แต่ฉันกลับไม่เศร้าใจ

กระดาษเริ่มเก่าและบาง ตัวหนังสือเลือนลางแค่ไหน

อย่างน้อยก็ทำ ให้ฉันพบเธอในใจยังรอคอยเธอเสมอ ไม่ว่าเธออยู่ที่ใด

ยังรอรอยยิ้ม ที่แสนอบอุ่นมาจากหัวใจ

แม้จะไม่มีหนทาง และจะนานๆแสนนานเท่าไหร่

แต่ใจของฉัน จะมั่นคงอยู่ไม่ขอเปลี่ยนไปกี่ปีที่เราไม่พบกัน แต่ฉันก็ยังสุขใจ

เรื่องราวนั้นผ่านไปนานเท่าไหร่ ที่เราสองคนเคยใกล้กัน

ภาพเก่าก็ยังสวยงาม และจดหมายในซองเหล่านั้น

ยังช่วยคอยทำ ให้ฉันมีเธอในใจยังรอคอยเธอเสมอ ไม่ว่าเธออยู่ที่ใด

ยังรอรอยยิ้ม ที่แสนอบอุ่นมาจากหัวใจ

แม้จะไม่มีหนทาง และจะนานๆแสนนานเท่าไหร่

แต่ใจของฉัน จะมั่นคงอยู่ไม่ขอเปลี่ยนไปเพราะเธอยังอยู่ เธออยู่ในหัวใจ

เธอคือพลังให้ฉัน ได้เจอวันดีๆเรื่อยไป

ในวันที่ตัวฉันแพ้ ในใจท้อแท้แม้ซักเท่าไหร่

ก็ยังมีเธอ คิดถึงอยู่ฉันก็อุ่นใจยังรอคอยเธอเสมอ ไม่ว่าเธออยู่ที่ใด

ยังรอรอยยิ้ม ที่แสนอบอุ่นมาจากหัวใจ

แม้จะไม่มีหนทาง และจะนานๆแสนนานเท่าไหร่

แต่ใจของฉัน จะมั่นคงอยู่ไม่ขอเปลี่ยนไปและใจของฉันจะมั่นคงอยู่ ไม่ขอเปลี่ยนไป


คอร์ดเพลง ยังรอคอยเธอเสมอ

ดนตรี : / Asus2 / ( 4 ครั้ง )


 
นั่ง
Asus2
มองภาพเธอทุกวัน และทุกทุก
Dsus2
ครั้งฉันก็สุข
E
ใจ เรื่อง
Asus2
ราวนั้นผ่าน ไปนานเท่าไหร่ ที่
Bm7
สองเราเคยใกล้
E
กัน

 
ภาพ
F#m
ถ่ายยังคงงด
E
งาม รูปที่
Dsus2
เธอยืนเคียงคู่
Asus2
ฉัน    วัน
Bm
นั้นเป็นวัน ที่ฉันช่างมีความ
E
สุข

 
นั่ง
Asus2
อ่านลายมือของเธอ จากจด
Dsus2
หมายสุดท้ายฉบับ
E
นั้น อ่าน
Asus2
วนไปมา ทุกทุกวัน แต่
Bm7
ฉันกลับไม่เศร้า
E
ใจ

 
กระ
F#m
ดาษเริ่มเก่าและ
E
บาง ตัวหนัง
Dsus2
สือเลือนลางแค่
Asus2
ไหน อย่าง
Bm7
น้อยก็ทำ ให้ฉันพบเธอใน
E
ใจ


 
ยังรอคอย
Bm7
เธอเสมอ
E
 ไม่ว่าเธอ
Asus2
อยู่ที่ใด  
F#m
ยังรอรอย
Dsus2
ยิ้ม ที่แสนอบ
E
อุ่น มาจากหัว
Asus2
ใจ

F#m
 แม้จะไม่
Bm7
มีหนทาง
E
 และจะนาน 
Asus2
นานแสน
E
นานเท่า
F#m
ไหร่ แต่ใจของ
Dsus2
ฉันจะมั่นคง
E
อยู่ ไม่ขอเปลี่ย
Asus2
นไป


 
กี่
Asus2
ปีที่เรา ไม่พบกัน แต่
Dsus2
ฉันก็ยังสุข
E
ใจ เรื่อง
Asus2
ราวนั้นผ่าน ไปนานเท่าไหร่ ที่
Bm7
สองเราเคยใกล้
E
กัน

 
ภาพ
F#m
เก่าก็ยังสวย
E
งาม และจด
Dsus2
หมายในซองเหล่า
Asus2
นั้น    ยัง
Bm7
ช่วยคอยทำ ให้ฉันมีเธอใน
E
ใจ


( ซ้ำ * )


Asus2
เพราะเธอยังอยู่ 
F#m
เธออยู่ในหัวใจ เธอคือ
Bm7
พลังให้ฉัน ได้เจอ
E
วันดีดีเรื่อยไป

 
ในวันที่
F#m
ตัวฉันแพ้ ใน
E
ใจท้อแท้ 
Dsus2
แม้ซักเท่า
Asus2
ไหร่ แค่ยังมี
Bm7
เธอ ให้คิดถึง
E
อยู่ ฉันก็
Asus2
อุ่นใจ


( ซ้ำ * )


 
และใจของ
Dsus2
ฉันจะมั่นคง
E
อยู่ ไม่ขอเ
Asus2
ปลี่ยน ไป


ดนตรี : / Bm7 / E / Asus2 / Asus2 /


เพลงอื่นๆของ พรู
ขอสักวัน , แค่ , ได้โปรด , ทุกสิ่ง , ธีซ ลิตเติ้ล ธิงส์ (These Little Things) , นางฟ้า , โปรด , เพลงสัญญา , เพื่อนเอ๋ย , ยังรอคอยเธอเสมอ , รักคุณ , โรมิโอ แอนด์ จูเลียต , โรมีโอ จูเลียต

* ลิขสิทธิ์เพลง ยังรอคอยเธอเสมอ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top