เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ยินดีไม่มีปัญหา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ยินดีไม่มีปัญหา - อัสนี วสันต์ โชติกุล

เพลง : ยินดีไม่มีปัญหา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

สวัสดีครับ
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา

ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
การโน่นการไหนไม่ยุ่งเกี่ยว
ยุ่งอยู่คนเดียวก็พอแล้ว
พ่อแม่ทำมาไว้เป็นแนว ไอ้ที่ดีแล้วก็ทำไป
แม่สั่งให้เรารู้คุณคน ลำบากลำบน อดทนไว้
ตัวข้ายินดีที่เป็นไทย
ผู้ใหญ่มาเยือน ยกมือไหว้
สวัสดีครับ
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
เกิดมาเป็น ยินดี ช่างสุขี ทุกอย่าง
พ่อบังเอิญ สอนสร้าง แม่บังอร สอนสั่ง
เกิดมา ดี ใจ จัง ไม่มุ่งหวัง เกินเหตุ
ขอบพระคุณ พระเดช เกิดมาเป็น ยินดี
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
พ่อสั่งให้ดีให้จงได้ ตั้งอกตั้งใจไม่รอช้า
อันว่ายินดีก็ปรีดา ช่างสุขอุราแสนยินดี
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
เกิดมาเป็น ยินดี ช่างสุขี ทุกอย่าง
พ่อบังเอิญ สอนสร้าง แม่บังอร สอนสั่ง
เกิดมาดี ใจจัง ไม่มุ่งหวัง เกินเหตุ
ขอบพระคุณ พระเดช เกิดมาเป็น ยินดี
เกิดมาเป็น ยินดี ช่างสุขี ทุกอย่าง
พ่อบังเอิญ สอนสร้าง แม่บังอร สอนสั่ง
เกิดมาดี ใจจัง ไม่มุ่งหวัง เกินเหตุ
ขอบพระคุณ พระเดช เกิดมาเป็น ยินดี
เกิดมาเป็น ยินดี ช่างสุขี ทุกอย่าง
พ่อบังเอิญ สอนสร้าง แม่บังอร สอนสั่ง
เกิดมาดี ใจจัง ไม่มุ่งหวัง เกินเหตุ
ขอบพระคุณ พระเดช เกิดมาเป็นยินดี
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา
ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อยินดี ไม่มีปัญหา

คอร์ดเพลง ยินดีไม่มีปัญหา

ดนตรี : /  


Am
ครับ
Em
วัสดี   
Am
ครับ ผม
Em
ชื่อ ยิน
Am
ดี  ไม่
Em
มี   ปัญ
Am
หา     
Em
 

Am
ครับ ส
Em
วัสดี   
Am
ครับ ผม
Em
ชื่อ ยิน
Am
ดี  ไม่
Em
มี   ปัญ
Am
หา     
Em
 


ดนตรี : / C / Am / Dm / G / C / Am / Dm F / C F C G /


( ซ้ำ * )


C
การโน่นการ
F
ไหนไม่ยุ่งเกี่ยว
C
 ยุ่งอยู่คน
F
เดียวก็พอแล้ว
C
 พ่อแม่ทำ
F
มาไว้เป็นแนว
C
 ไอ้ที่ดี
F
แล้วก็ทำ
C
ไป  
F
 

C
แม่สั่งให้เรา
F
รู้คุณคน
C
 ลำบากลำ
F
บนอดทนไว้
C
 ตัวข้ายิน
F
ดีที่เป็นไทย
C
 ผู้ใหญ่มา
F
เยือน ยกมือ
C
ไหว้
F
 


( ซ้ำ * , * )


** 
G
 
C
เป็นยินดี ช่างสุ
Am
ขีทุกอย่าง พ่อบัง
Dm
เอิญสอนสร้าง แม่บัง
G
อรสอนสั่ง

 
เกิดมา
C
ดีใจจัง ไม่มุ่ง
Am
หวังเกินเหตุ ขอบพระ
Dm
คุณพระ
F
เดช เกิดมา
C
เป็น  
F
ยิน  
C
ดี    
G
 


( ซ้ำ * , * )


C
พ่อสั่งให้
F
ดีให้จงได้
C
 ตั้งอกตั้ง
F
ใจไม่รอช้า
C
 อันว่ายิน
F
ดีก็ปรีดา
C
 ช่างสุขอุ
F
ราแสนยินดี


ดนตรี : / Am Em / Am Em /


( ซ้ำ ** , ** , * , * )


มิวสิควีดีโอเพลง ยินดีไม่มีปัญหา

เพลงอื่นๆของ อัสนี วสันต์ โชติกุล
So sad , ก็เคยสัญญา , กรุงเทพมหานคร , กรุงเทพมหานคร [ฉบับย่อ] , กุ้มใจ , เกี่ยวก้อย , ใกล้ ไกล , ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป , ข้าวเย็น , คงเดิม , คนสุดท้าย , คนหลายใจ , คนหัวใจสิงห์ , ความงามที่แตกต่าง , คิดไปคิดมาเห็นแต่หน้าเธอ , จะพยายาม , จินตนาการ , เจ็บแต่ดี , เจ้าสาวที่กลัวฝน , ฉันเสียดาย , ฉันเอง , เชียร์ขาดใจ , ใช่เธอจริงๆ , โซ แซด (So Sad) , โซแซด So Sad , ดอกไม้พลาสติก , ดาวล้อมเดือน , ดิน น้ำ ลม ไฟ , เด็กเลี้ยงแกะ , ได้อย่างเสียอย่าง , ตาอยู่ , ทั้งทั้งที่รู้ , ทำดีได้ดี , ทำไม , ทุกข์ไม่เว้นวันราชการ , ทุกข์ไม่เวันวันราชการ , เธอ (มาจากไหน) , เธอปันใจ , น้ำเอยน้ำใจ , บังอรเอาแต่นอน , บังเอิญติดดิน , บางอ้อ , บ้าหอบฟาง , เป็นยักษ์เป็นมาร , ผักชีโรยหน้า , พิรุธ , พูดลอยลอย , เพลงของเขา , เพลงป่า , ไม่กล้าบอกเธอ , ไม่จบ , ไม่เป็นไร , ไม่รู้ , ยิ่งสูงยิ่งหนาว , ยินดีไม่มีปัญหา , ยินยอม , ยืนหยัดยืนยง , รักใครไม่เป็น , รักชนะทุกอย่าง , รักเธอเสมอ , รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง , รับไม่ไหว , ร่ำไร , รุ้งกินน้ำ , รู้เลย , เรา สองสาม คน , เราสองสามคน , ลงเอย , ลักไก่ , ลาก่อน , ลูกผู้ชาย , เล็กลง , วัวลืมตัว , โศกเศร้าเสียเหลือเกิน (So Sad) , สับปะรด , สำเนียงประชาธิปไตย , สิทธิ์ของเธอ , สุขใจ , สู้สุดใจ , ห้องของฉัน , หัวใจสะออน , เหลือเก็บ เหลือจ่าย , อเมริกา , อยากจะลืม , อยากได้ยินว่ารักกัน , อยากให้อยู่ด้วยไหม , อย่าเลย ขอบใจ , ไอเลิฟยู

* ลิขสิทธิ์เพลง ยินดีไม่มีปัญหา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top