เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> รักปอนปอน


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง รักปอนปอน - ไมโคร

เพลง : รักปอนปอน

อัลบั้ม : ร็อคเล็กเล็ก

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ตัวฉันคนอย่างตัวฉันใครจะมาสนใจ
คนสวยคนที่ดีพร้อมเขาก็มองข้ามไป
เพราะฉันมันเป็นคนแบบปอนปอนทั่วไป
ไม่เห็นจะมีดีที่ใดปล่อยชีวิตไปวันวัน
ได้แต่ฝันจะมีใครอยู่ข้างเคียง
ยามเหงาได้แต่ทนเอาเราเกิดเป็นผู้ชาย
เจียมไว้ได้แต่เจียมหัวใจได้แต่คอยซักวัน
และแล้วมาเจอคนแบบปอนปอนเหมือนกัน
ตัวฉันจึงมีคนรู้ใจไปไหนก็ไปกันต่างก็รู้ในใจกัน
เรามั่นใจ..เราจะฝ่าฟันเรารู้เรา
มีกันและกันเราจะแบ่งปันจะบวกใจ
ให้เป็นหนึ่งเดียว..บางครั้งถ้าหากเจอฝน
เราจะทนด้วยกันเราหนาวเราเปียกปอนเท่าใด
เดินต่อไปไม่หวั่นเพราะรู้ว่าเราเป็น
แบบปอนปอนเหมือนกันมีร่มเพียงคันเดียวก็พอ
เท่านั้นก็พอใจหากลมฝนจะแรงไปเราไม่กลัว

(Solo....)
และแล้วมาเจอคนแบบปอนปอนเหมือนกัน
ตัวฉันจึงมีคนรู้ใจไปไหนก็ไปกัน
ต่างก็รู้ในใจกันเรามั่นใจไปไหนก็ไปกัน
ต่างก็รู้ในใจกันอย่างนี้บางครั้งถ้าหากเจอฝน
เราจะทนด้วยกันเราหนาวเราเปียกปอนเท่าใด
เดินต่อไปไม่หวั่นบางครั้งถ้าหากเจอฝน
เราจะทนด้วยกันเราหนาวเราเปียกปอนเท่าใด
เดินต่อไปไม่หวั่น

คอร์ดเพลง รักปอนปอน

ดนตรี : / F / F / Dm / Dm / ( 2 ครั้ง )


F
ตัวฉันคนอย่างตัวฉันใครจะ
Dm
มาสนใจ 
F
คนสวยคนที่ดีพร้อม เขาก็
Dm
มองข้ามไป


 
เพราะ
Bb
ฉันมันเป็นคนแบบปอนป
C
อนทั่วไป ไม่เ
Bb
ห็นจะมีดีที่ใ
A

 
ชี
Bb
วิตไปวันวัน ได้แต่
Bbm
ฝันจะมีใครอยู่
F
ข้างเคียง
Fsus4
            
F
 


F
ยามเหงาได้แต่ทนเอาเราเกิด
Dm
เป็นผู้ชาย เจี
F
ยมไว้ ได้แต่เจียมหัวใจ ได้แต่
Dm
คอยซักวัน


 
และ
Bb
แล้วมาเจอคนแบบปอนป
C
อนเหมือนกัน ตัว
Bb
ฉันจึงมีคนรู้
A
ใจ

 
ไปไ
Bb
หนก็ไปกัน ต่าง
Bbm
ก็รู้ในใจกัน เรามั่
F
นใจ
Fsus4
            
F
 


Dm
เรา จะฝ่า
Bb
ฟัน เรารู้เ
C
รามีกันและ
Dm
กัน     
C
     
Dm
เรา จะแบ่ง
Bb
ปัน จะบวกใ
G
จ ให้เป็นหนึ่งเ
C
ดียว


F
บางครั้ง ถ้าหากเจอฝน เราจะ
Dm
ทนด้วยกัน เร
F
าหนาวเราเปียกปอนเท่าใด เดินต่อ
Dm
ไปไม่หวั่น


 
เพราะ
Bb
รู้ว่าเราเป็นแบบปอนป
C
อนเหมือนกัน มี
Bb
ร่มเพียงคันเดียวก็
A
พอ

 
เท่า
Bb
นั้นก็พอใจ หากลม
Bbm
ฝนจะแรงไปเราไ
F
ม่กลัว


ดนตรี : / F# / F# / Ebm / Ebm / ( 2 ครั้ง )


 
และแ
B
ล้วมาเจอคนแบบปอนป
C#
อนเหมือนกัน ตัวฉั
B
นจึงมีคนรู้
Bb
ใจ

 
ไปไ
B
หนก็ไปกัน ต่าง
Bm
ก็รู้ในใจกันเรา
F#
มั่นใจ ไปไ
B
หนก็ไปกัน หากเรา
Bm
รู้กันในใจ อย่า
F#
งนี้  
Ebm
 


F#
บางครั้งถ้าหากเจอฝนเราจะ
Ebm
ทนด้วยกัน เราห
F#
นาวเราเปียกปอนเท่าใดเดินต่อ
Ebm
ไปไม่หวั่น

F#
บางครั้งถ้าหากเจอฝนเราจะ
Ebm
ทนด้วยกัน เราห
F#
นาวเราเปียกปอนเท่าใดเดินต่อ
Ebm
ไปไม่หวั่น


มิวสิควีดีโอเพลง รักปอนปอน

เพลงอื่นๆของ ไมโคร
คนไม่มีสิทธิ์ , จำฝังใจ , ใจโทรมๆ , ดับเครื่องชน , ตัวเราก็เท่านี้ , ตายเปล่า , เติมน้ำมัน , ถึงเพื่อนเรา , บอกมาคำเดียว , เปิดฟ้า , มันก็ยังงงงง , ไม่มีเหลือใคร , ไม่มีอะไรจะเสีย , ยิ่งรัก ยิ่งบ้า , ร็อครักร็อค , รักคุณเข้าแล้ว , รักซะให้เข็ด , รักปอนปอน , รุนแรงเหลือเกิน , รู้ตัวอยู่แล้ว , รู้ไปทำไม , เรามันก็คน , ลองบ้างไหม , เลือดเย็น , ส้มหล่น , สะใจแล้วสิเธอ , หมื่นฟาเรนไฮต์ , อยากจะบอกใครสักคน , อย่าดีกว่า , อีรุงตุงนัง , อึดอัดออก , เอาไปเลย , เฮกันหน่อย

* ลิขสิทธิ์เพลง รักปอนปอน และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top