เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> รักยาก ลืมยาก


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง รักยาก ลืมยาก - เบล สุพล พัวศิริรักษ์

เพลง : รักยาก ลืมยาก

อัลบั้ม : Sleepless Society 3 By Narongwit One Night Stand

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ที่ทุกคืนเป็นเช่นนี้ ต้องมานอนก่ายหน้าผาก
เกิดจากอะไรนะหรือ รู้ดีอยู่แก่ใจ
ทั้งๆ ที่จบไปนานแล้ว
เลิกไปนานแล้วยังไม่ห้ามใจ
ยังคิดถึงเธอ คิดให้ปวดใจ

ไม่มีใครทำร้ายให้ใจสลาย
ทุกอย่างเกิดเพราะฉันเอง
ไม่มีใครข่มเหง ให้เจ็บให้เป็นอย่างนี้

เพราะฉันมันโง่เองที่ยังรักเธอ
โง่เองที่ยังฝังใจ ไม่เคยทำใจ
ไปจำอะไรที่ควรจะลืม เพราะฉันลืมยากเอง
จะไปโทษใคร ยากเองที่จะรักใคร
เลยต้องเดียวดาย หลับตาไม่ลงอย่างนี้
เพราะเป็นคนแบบนี้ นิสัยไม่ดีแบบนี้
ถึงรักใครไม่ได้เลย

ทั้งที่ตัวเองก็รู้ ไม่มีทางจะเริ่มใหม่
อย่ามัวไปคอยอะไร ที่เลือนลางอย่างนี้
เลิกบ้าเลิกอยู่กับความหลัง
หยุดเถอะพอแล้วใจ พอสักที
อย่าไปรักเธอ รักให้เหนื่อยหัวใจ

ไม่มีใครทำร้ายให้ใจสลาย
ทุกอย่างเกิดเพราะฉันเอง
ไม่มีใครข่มเหง ให้เจ็บให้เป็นอย่างนี้

เพราะฉันมันโง่เองที่ยังรักเธอ
โง่เองที่ยังฝังใจ ไม่เคยทำใจ
ไปจำอะไรที่ควรจะลืม เพราะฉันลืมยากเอง
จะไปโทษใคร ยากเองที่จะรักใคร
เลยต้องเดียวดาย หลับตาไม่ลงอย่างนี้
เพราะเป็นคนแบบนี้ นิสัยไม่ดีแบบนี้
ถึงรักใครไม่ได้เลย

เพราะฉันมันโง่เองที่ยังรักเธอ
โง่เองที่ยังฝังใจ ไม่เคยทำใจ
ไปจำอะไรที่ควรจะลืม เพราะฉันลืมยากเอง
จะไปโทษใคร ยากเองที่จะรักใคร
เลยต้องเดียวดาย หลับตาไม่ลงอย่างนี้
เพราะเป็นคนแบบนี้ นิสัยไม่ดีแบบนี้
ถึงรักใครไม่ได้เลย

คอร์ดเพลง รักยาก ลืมยาก

ดนตรี : / C / Fmaj7 Fm / C / G /


 
ที่ทุกคืนเ
C
ป็นเช่นนี้ 
Em
ต้องมานอนก่ายห
F
น้าผาก 
G
เกิดจากอะ
Em
ไรนะหรือ 
A7
รู้ดีอยู่แก่
Dm
ใจ     
G
 

 
ทั้งทั้งที่จ
C
บไปนานแล้ว 
Am
เลิกไปนานแล้ว
Em
ยัง ไม่ห้าม
Dm
ใจ  ยัง
G7
คิดถึงเ
Em
ธอ คิดให้ปวด
Dm
ใจ     
G
 


 
ไม่มี
Am
ใครทำร้ายให้
Em
ใจสลาย ทุก
Dm
อย่างเกิดเพราะฉัน
G
เอง ไม่มีใ
F
ครข่มเหง ให้
Em
เจ็บให้เป็นอย่าง
Dm
นี้


** 
 
เพ
G
ราะฉันมันโง่
Cmaj7
เองที่ยังรั
Am
กเธอ โง่
Dm
เองที่ยังฝั
Fm
งใจ ไม่เคย
Em
ทำใจ 
A7
จำอะไรที่
Dm
ควรจะลืม

 
เพ
G
ราะฉันลืมยาก
Cmaj7
เองจะไปโ
Am
ทษใคร ยาก
Dm
เองที่จะรั
Fm
กใคร และต้อง
Em
เดียวดาย

 
หลับ
A7
ตาไม่ลงอย่าง
Dm
นี้      
G
เพราะเป็นคนแบบ
Em
นี้ นิสั
A7
ยไม่ดีแบบ
Dm
นี้  ถึงรั
G
กใครไม่ได้เ
C
ลย


ดนตรี : / C / Fmaj7 Fm / C / G /


 
ทั้งที่ตัวเ
C
องก็รู้ 
Em
ไม่มีทางจะเ
F
ริ่มใหม่ 
G
ยังมัวแต่
Em
คอยอะไร 
A7
ที่เลือนลางอย่าง
Dm
นี้      
G
 

 
เลิกบ้าเลิกอ
C
ยู่กับความหลัง 
Am
หยุดเถอะพอแล้ว
Em
ใจ พอสัก
Dm
ที  อย่า
G7
ไปรักเ
Em
ธอ รักให้เหนื่อย
Dm
หัวใจ  
G
 


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Fmaj7 Cmaj7 / ( 2ครั้ง )/ Cmaj7 Am / Dm Fm / Em A7 / Dm G /


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / C / Fmaj7 Fm / C / G / C /


มิวสิควีดีโอเพลง รักยาก ลืมยาก

เพลงอื่นๆของ เบล สุพล พัวศิริรักษ์
กอดตัวเอง , คำที่ไม่มีในโลก , จิตใต้สำนึก , จุดประสงค์เรื่องเดียว , ฉันไม่รู้ , ตอบได้ไหม ว่าได้ไหม , ตอบได้ไหมว่า...ได้ไหม , ตัวละครลับ , ตัวละครลับ (Secret Crush) , ต่างคนต่างเหนื่อย , ตามสบาย , ถ้าเขายังสำคัญ , ถ้าในโลกนี้ไม่มี... , ทรมานตัวเอง , นัก (แอบ) รัก , บรรยากาศ , บินเอย , บุคคลสำคัญ , ปากไม่ดี , พระผู้สร้างรอยยิ้ม , เพราะเธอ , ไม่ธรรมดา , ไม่อยากจะคิด , รักของฉันคือเธอ , รักยาก ลืมยาก , เรื่องเดียวที่ขาดหาย , วันนี้ วันสุดท้าย , ส่วนที่หาย , แสนล้านนาที , หนึ่งความเหงาบนดาวเคราะห์ , หยุดความคิดไม่ได้ , ให้ตอบว่ายังไง , อยากให้โลกแคบลง , อย่าขัดขืน

* ลิขสิทธิ์เพลง รักยาก ลืมยาก และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top