เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> รักเธอรอเก้อ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง รักเธอรอเก้อ - โมเดิร์นด็อก

เพลง : รักเธอรอเก้อ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

รอ รอมานาน จนใจ ร้าวราน
แต่เธอ ไม่เหลียวมา ที่ฉัน สบสายตา

* อยาก อยากบอกว่ารักเธอ อย่าปล่อยให้ฉันรอเก้อ อยู่นานอย่างนี้
โปรด โปรดเถิดดวงฤดี สิ่งที่ใจฉันมี ก็คือรักเธอ เสมอมา

กลัวเธอนั้นจะไม่สนใจ ก็กลัวเธอนั้นจะไปรักใคร
คนอย่างฉันจะให้ทำเช่นไร ต้องอยู่อย่างนี้อีกนานเท่าไร อีกนานแค่ไหน

( ซ้ำ * )

เนิ่นนาน เนิ่นนาน นานแสนนาน ทุกวัน ฉันรออยู่ คอยเฝ้าดู ทุกคืน ไม่รู้ว่าเมื่อไร

( ซ้ำ * )

คอร์ดเพลง รักเธอรอเก้อ

ดนตรี : / Bm C / Bm A / ( 4 ครั้ง )


Bm
รอ  
C
 
Bm
 
A
รอมาน
Bm
าน  
C
 
Bm
 
A
 จน
Bm
ใจ  
C
 
Bm
 
A
ร้าวร
Bm
าน  
C
 
Bm
 
A
 

แต่
Bm
เธอ  
C
 
Bm
   ไ
A
ม่เหลีย
Bm
วมา 
C
 
Bm
 
A
 ที่ 
Bm
ฉัน  
C
 
Bm
 
A
สบสาย
Bm
ตา  
C
 
Bm
 
A
 


E
ยาก อยากบอกว่ารัก
D
เธอ อย่าปล่อยให้ฉัน
C
รอเก้อ อยู่นานอย่าง
D
นี้

โป
E
รด โปรดเถิดดวงฤ
D
ดี สิ่งที่ใจฉัน
C
มี ก็คือรักเ
D
ธอ เสมอ
Bm
มา


ดนตรี : / Bm C / Bm A / ( 2 ครั้ง )


Bm
กลัวเธอ
C
นั้นจะไ
Bm
ม่สนใ
A
จ ก็ก
Bm
ลัวเธอนั้
C
นจะไ
Bm
ปรักใ
A
คร

Bm
คนอย่าง
C
ฉันจะให้
Bm
ทำเช่นไ
A
ร ต้อง
Bm
อยู่อย่าง
C
นี้อีกน
D
านเท่าไร อีกนานแค่ไหน


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Em / Em Bb / ( 4 ครั้ง )


E
เนิ่นน
Eaug
าน    เ
D
นิ่นน
A
าน น
E
านแสน
Eaug
นาน ทุกวั
D
น ฉันร
A
ออยู่ ค
E
อยเฝ้า
Eaug
ดู   ทุก
D
คืน ไม่
B
รู้ว่าเมื่อไร


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Bm C / Bm A / ( 4 ครั้ง )


มิวสิควีดีโอเพลง รักเธอรอเก้อ

เพลงอื่นๆของ โมเดิร์นด็อก
ก่อน , กันและกัน , ขอบคุณ , เคว้ง , เงินล้าน , ตาสว่าง , ติ๋ม , ทบทวน , ที่จริงในใจ , เธอเท่านั้น , เธอให้มา , นิยาย , บางสิ่ง , บุษบา , ไปด้วยกัน , ผ่าน , มานี , รักเธอรอเก้อ , รูปไม่หล่อ , วันนี้เมื่อปีก่อน (Today, Last Year) , วันนี้เมื่อปีก่อน (Today, Last Year) , วันสุดท้าย , เวตาล , สิ่งที่ไม่เคยบอก , เสน่หา , หมดเวลา

* ลิขสิทธิ์เพลง รักเธอรอเก้อ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top