เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> รักแท้ในคืนหลอกลวง


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง รักแท้ในคืนหลอกลวง - ไฮเปอร์

เพลง : รักแท้ในคืนหลอกลวง

อัลบั้ม : ใส่ร้ายป้ายสี

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ออกมาคืนนี้ ฉันไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยว ออกมาคนเดียว มาตามหาคนที่ห่างไกล
แต่ว่าไม่รู้ไม่รู้เลยว่าเธออยู่ไหน หรือเธอจะอยู่กับใครในคืนนี้
มาอยู่ตรงนี้มาร้านที่เธอมาประจำ โอ้แม่งามขำ ขอแค่พบเธออีกสักครั้ง
อยากบอกให้รู้คิดถึงเธอ จากกันคืนนั้น เธอเอาหัวใจของฉันติดมือไปด้วย

* ท่ามกลางผู้คน มากล้นในคืนหลอกลวง มีใจหนึ่งดวง มันคิดไปไกลกว่านั้น
อยากเปลี่ยนความรักชั่วคราว เปลี่ยนความสัมพันธ์ชั่วคืน
เปลี่ยนเป็นรักที่ยังยืนกับเธอตลอดไป

ในค่ำคืนนี้ไม่รู้เธอจะมารึเปล่า ปล่อยคนใจหนาว มาเฝ้ารอเธอด้วยความหวัง
ไม่น่าเชื่อเลยว่าเพียงหนึ่งคืน ที่เราได้เจอ ทำให้หัวใจฉันเพ้อรักเธออย่างนี้

( ซ้ำ * )

ท่ามกลางผู้คน ในค่ำในคืนหลอกลวง มีใจหนึ่งดวง มันคิดไปไกลกว่านั้น
อยากเปลี่ยนความรักชั่วคราว เปลี่ยนความสัมพันธ์ชั่วคืน
เปลี่ยนเป็นรักที่ยังยืนกับเธอตลอดไป
อยากเปลี่ยนความรักชั่วคราว เปลี่ยนความสัมพันธ์หลอกลวง
เปลี่ยนให้ใจสองดวงรักกันตลอดไป

คอร์ดเพลง รักแท้ในคืนหลอกลวง

ดนตรี : / C D / Bm Em / Am D / Gsus4 G / Am D / G Em / Am D / G /


ออกมาคื
Am
นนี้ ฉันไม่ไ
D
ด้ตั้งใจมาเที่
G
ยว 
Em
ออกมาคนเดี
C
ยว มาตาม
D
หาคนที่
Em
ห่างไกล
D7
 

แต่ว่าไ
Am
ม่รู้ไม่รู้เ
D
ลยว่า
Bm
เธออยู่ไ
Em
หน หรือ
Am
เธอจะอยู่กับใ
A
ครในคืน
D7
นี้

มาอยู่ตร
Am
งนี้มาร้าน
D
ที่เธอมาประ
G
จำ 
Em
โอ้แม่งาม
C
ขำ ขอแค่
D
พบเธออีก
Em
สักครั้ง
D7
 

อยากบอกใ
Am
ห้รู้คิดถึงเ
D
ธอ จาก
Bm
กัน คืน
Em
นั้น เธ
Am
อเอาหัวใจของ
D
ฉันติดมือไปด้
G
วย 
G7
 


ท่ามกลางผู้
C
คน มากล้
D
นในคืนหลอ
G
กลวง มีใจหนึ่ง
C
ดวง มัน
D
คิดไปไกลกว่า
Em
นั้น

อยากเปลี่ยนความ
C
รักชั่วคร
D
าว เปลี่ยน
Bm
ความสัมพันธ์ชั่ว
Em
คืน

เปลี่ยนเป็น
Am
รักที่ยัง
D
ยืนกับเธอตลอ
G
ดไป


ดนตรี : / Am D / G Em / Am D / G /


ในค่ำคืน
Am
นี้ไม่รู้เธ
D
อจะมารึเป
G
ล่า 
Em
ปล่อยคนใจหน
C
าว มาเฝ้า
D
รอเธอด้วยค
Em
วามหวัง
D7
 

ไม่น่าเชื่อ
Am
เลยว่าเพียงหนึ่ง
D
คืน ที่
Bm
เรา ได้เ
Em
จอ ทำใ
Am
ห้หัวใจฉันเ
D
พ้อรักเธออย่าง
G
นี้  
G7
 


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Am D / G Em / C D / Em D / Am D / Bm Em / Am D / G G7 /


ท่ามกลางผู้
C
คน ในค่ำ
D
ในคืนหลอ
G
กลวง มีใจหนึ่ง
C
ดวง มัน
D
คิดไปไกลกว่า
Em
นั้น

อยากเปลี่ยนความ
C
รักชั่วคร
D
าว เปลี่ยน
Bm
ความสัมพันธ์ชั่ว
Em
คืน

เปลี่ยนเป็น
Am
รักที่ยัง
D
ยืนกับเธอตลอ
G
ดไป

อยากเปลี่ยนความ
C
รักชั่วคร
D
าว เปลี่ยน
Bm
ความสัมพันธ์หลอก
Em
ลวง

เปลี่ยนให้
Am
ใจสองด
D
วงรักกันตลอ
G
ดไป


ดนตรี : / C D / Bm Em / Am D / G /


มิวสิควีดีโอเพลง รักแท้ในคืนหลอกลวง

เพลงอื่นๆของ ไฮเปอร์
กัดไม่ปล่อย , ขวากหนาม , ข้ารักเอ็ง , โจร , ชู้แว้บชู้วับ , เชื่อใจ , ทฤษฎีร้ายๆ , ทำไม , เธอง่ายเอง , นางงามมิตรภาพ , นางฟ้าคืนเดียว , บอกว่าไม่มีใคร , ปกปิด , ปอดบวม , ยืนหายใจเฉยๆดีกว่า , รักตัวเองเหมือนกัน , รักแท้ในคืนหลอกลวง [สามช่า] , รักแท้ในคืนหลอกลวง , รักเธอจนกว่า , รู้เห็นเป็นใจ , เรื่องเดียวที่ให้ไม่ได้ , วิท'ลัยหลายใจ [3 ช่า] , วิทลัยหลายใจ , สวยเฆี่ยนใจ , สาดมาเลยฝน , ใส่ร้ายป้ายสี , หลอกเพราะรัก , หาเศษหาเลย , เหลวแหลก , อ้อมกอดที่เคยถูกใช้ , อ้อมกอด

* ลิขสิทธิ์เพลง รักแท้ในคืนหลอกลวง และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top