เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ลั้นลา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ลั้นลา - ชิน ชินวุฒ อินทรคูสิน

เพลง : ลั้นลา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]

ร่วมร้องโดย แบงค์ วง Clash, โอปอล์Opalเรื่องที่แล้วๆ เธอจงลืมมันไป

ก็แค่ไม่รู้ไม่ชี้ ทำไปเลยตามใจ

รู้ทั้งรู้ว่าผมมันเป็นคนยังไง

โอ้วเธอ ไม่ได้มีใครจะยังคงรักเธอไม่ใช่ว่าเพ้อแล้วทำตัวลัลลา

จะหึงอะไรนักหนา ชอบวีนไปวีนมา

ผู้ชายที่มันเจ้าชู้ เรื่องมันธรรมดา

โอ้วเธอ ไม่ได้มีใครจะยังคงรักเธอก็เจ้าชู้แค่นิดๆ อย่าคิดเล็กคิดน้อย

Everyting it gonna be all right

ก็อย่าคิดให้มันเยอะ อย่าเยอะได้ไหมค่ะ

Everyting it gonna be all rightก็บอกว่าฉันรักเธอ แล้วฉันจะไปรักใคร

จึงคิดให้ดีๆ แล้วก็หวังว่าเข้าใจ

ก็ไม่ได้งุงิ ครุคริ Crazy Babe

I just wanna sayคงเป็นผู้ชายประเภท

ลั้นลา ลั้นลา ลั้นลั้น ลา ลา ลา ลั้นลั้น ลา

ลั้นลั้น ลา ลั้นลา ลั้นลั้น ลา ลา ลา ลันลัน ลา ลานึกหรือว่าไม่รู้ที่เธอใช้บีบี

ที่ทักคนนู้นคนนี้ เพื่อแลกพินบีบี

ผู้ชายห้อมล้อมเธอเพราะว่าพินบีบี

โอ้วเธอ นี่อะไรนี่อะไรของเธอไม่ได้ชอบเขาแล้วเธอคุยทำไม

ก็ลบเบอร์ทิ้ง ไม่เห็นจะเป็นอะไร

นุ่งสั้นโชว์โป๊ เธอจะต้องโชว์ทำไม

โอ้วเธอ ไม่อยากให้ใครต้องมามองจ้องเธอสรุปว่าเธอนั้นก็เยอะ ผมนั้นก็เแยะ

แต่ Everyting it gonna be all right

ก็ยังไงล่ะตัวเธอ อย่างงทำเป็นเบลอ

Everyting it gonna be all rightเธอบอกว่าฉันรักเธอ แต่เธอก็ทำเรื่องเดียวกัน

คิดให้ดีๆ และก็หวังว่าเข้าใจ

ก็อย่ามางุงิ ครุคริ Crazy Babe

I just wanna sayคงเป็นผู้ชายประเภท

ลั้นลา ลั้นลา ลั้นลั้น ลา ลา ลา ลั้นลั้น ลา

ลั้นลั้น ลา ลั้นลา ลั้นลั้น ลา ลา ลา ลันลัน ลา ลานี่มันอะไรกันคะ เจ้าชู้แล้วยังมาแขวะ

เรื่องเล็กเรื่องน้อยเกี่ยวกับพวกผู้หญิง

เดี๋ยวก็เข้าใจเองแหละ

ผู้ชายมันเจ้าชู้ สนุกไว้หาสเน่ห์

ทำหนุ่มบางคนเขาเหลียวมองหญิงกันซะจนตาเหล่ไม่ได้ดัดจริตนะฮะเขามองหนูเองหรอกย่ะ

เเล้วทำไมเวลาเธอมองผู้หญิงบางคนทำไม่ไม่คิดบ้างง่ะ

สมองเธอมัวแต่คิด เรื่องที่มันวิปริต

หุบปากได้ป๊ะ หุบปากได้ป๊ะคงเป็นผู้ชายประเภท

ลั้นลา ลั้นลา ลั้นลั้น ลา ลา ลา ลั้นลั้น ลา

ลั้นลั้น ลา ลั้นลา ลั้นลั้น ลา ลา ลา ลันลัน ลา ลาเธอบอกว่าฉันรักเธอแต่เธอก็ทำเรื่องเดียวกัน

คิดให้ดีๆ แล้วก็หวังว่าเข้าใจ

ก็อย่ามางุงิ ครุคริ Crazy Babe

I just wanna sayคงเป็นผู้ชายประเภท

ลั้นลา ลั้นลา ลั้นลั้น ลา ลา ลา ลั้นลั้น ลา

ลั้นลั้น ลา ลั้นลา ลั้นลั้น ลา ลา ลา ลันลัน ลา ลาลั้นลา ลั้นลา ลั้นลั้น ลา ลา ลา ลั้นลั้น ลา

ลั้นลั้น ลา ลั้นลา ลั้นลั้น ลา ลา ลา ลันลัน ลา ลา

หุบปากเถอะค่ะ เถอะค่ะ เถอะค่ะ


คอร์ดเพลง ลั้นลา

ดนตรี : / C / F / C / F /


 
เรื่องที่แล้ว
C
แล้ว เธอจงลืมมันไป ก็แค่ไม่รู้ไม่
F
ชี้ทำไปเลยตามใจ

 
รู้ทั้งรู้ว่า
C
ผมมันเป็นคนยังไง โอ้ว
F
เธอ ไม่ได้มีใครจะยังคงรักเธอ

 
ไม่ใช่ว่า
C
เพ้อแล้วทำตัวลันลา จะหึงอะไรนัก
F
หนาชอบวีนไปวีนมา

 
ผู้ชายที่มันเจ้า
C
ชู้เรื่องมันธรรมดา โอ้ว
F
เธอ ไม่ได้มีใครจะยังคงรักเธอ


 
ก็เจ้า
C
ชู้แค่นิดนิด อย่าคิดเล็กคิดน้อย 
F
everyting it gonna be all right

 
ก็อย่า
C
คิดให้มันเยอะ อย่าเยอะได้ไหมคะ 
F
everyting it gonna be all right


 
ก็บอกว่า
C
ฉันรักเธอแล้วฉันจะไปรักใคร จึง
F
คิดให้ดีดี แล้วก็หวังว่าเข้าใจ

 
ก็ไม่ได้ 
C
งุงิ ครุคริ crazy babe 
F
I just wanna say


 
คงเป็นผู้ชายประเภท 
C
ลั้นลา ลั้นลา 
F
ลั้นลั้นลา ลาลาลั้นลั้นลา

C
ลั้น ลั้นลา ลั้นลา 
F
ลั้นลั้นลา ลาลาลั้นลั้นลา ลา


 
นึกหรือว่า
C
ไม่รู้ที่เธอใช้บีบี ที่ทักคนนู้นคน
F
นี้เพื่อแลกพินบีบี

 
ผู้ชายห้อม
C
ล้อมเธอเพราะว่าพินบีบี โอ้ว
F
เธอ นี่อะไรนี่อะไรของเธอ

 
ไม่ได้ชอบ
C
เขาแล้วเธอคุยทำไม ก็ลบเบอร์
F
ทิ้งไม่เห็นจะเป็นอะไร

 
นุ่งสั้นโชว์
C
โป๊เธอจะต้องโชว์ทำไม โอ้ว
F
เธอ ไม่อยากให้ใครต้องมามองจ้องเธอ


 
สรุปว่า
C
เธอนั้นก็เยอะ ผมนั้นก็แยะ แต่ 
F
everyting it gonna be all right

 
ก็ยัง
C
ไงล่ะตัวเธอ อย่างงทำเป็นเบลอ 
F
everyting it gonna be all right


 
ก็บอกว่า
C
ฉันรักเธอ น่ะเธอก็ทำเรื่องเดียวกัน 
F
คิดให้ดีดี แล้วก็หวังว่าเข้าใจ

 
ก็อย่ามา 
C
งุงิ ครุคริ crazy baby 
F
I just wanna say


( ซ้ำ ** )


C
นี่มันอะไรกันคะ เจ้าชู้แล้วยังมาแขวะ 
F
เรื่องเล็กเรื่องน้อยเกี่ยวกับพวกผู้หญิงเดี๋ยวก็เข้าใจเองแหละ

C
ผู้ชายมันเจ้าชู้ สนุกไว้หาสเน่ห์ 
F
ทำหนุ่มบางคนเขาเหลียวมองหญิงกันซะจนตาเหล่

C
ไม่ได้ดัดจริตนะฮะ เค้ามองหนูเองหรอกย่ะ 
F
แล้วทำไมเวลาเธอมองผู้หญิงบางคนทำไม่ไม่คิดบ้างง่ะ

C
สมองเธอมัวแต่คิด เรื่องที่มันวิปริต หุบ
F
ปากได้ปะ


( ซ้ำ ** , * , ** )


เพลงอื่นๆของ ชิน ชินวุฒ อินทรคูสิน
คนธรรมดา , คนรู้ใจ , ความจำเสื่อม , ความตั้งใจของเพื่อนเก่า , คืนที่หนึ่ง , คืนนี้อยากได้กี่ครั้ง , เจ้าของใจ , ฉันจะไปกับเธอ , เติมไม่เคยเต็ม , ถ้าฉัน , เธอจะอยู่ในใจของฉันเสมอ , เนเวอร์ กิฟ อัป (Never Give Up) , ปากไม่ตรงกับใจ , มาย เวย์ (My way) , มีอะไรให้ทำอีกไหม , ไม่มีใครให้บอกรัก , ลั้นลา , หน้าที่ของหัวใจ , หนึ่งคำถาม สองคำตอบ , หัวใจไม่ใช่กระดาษ , ไหนว่าจะไม่หลอกกัน , อย่าบอกฉันว่าให้ไป

* ลิขสิทธิ์เพลง ลั้นลา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top