เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ลืมแล้วหรือเปล่า


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ลืมแล้วหรือเปล่า - Friday

เพลง : ลืมแล้วหรือเปล่า

อัลบั้ม : Lavender

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

มันก็เป็นธรรมดา ที่คนเราจะไม่เหมือนกัน

มีหัวใจคนละดวง มันก็เลยต่างคิดต่างฝัน

แต่ว่าในวันนี้ จะปล่อยไปแบบนี้

ฉันก็เริ่มกลัว ว่ารักที่มีอาจจะต้องเสียไปลืมอะไรไปแล้วหรือเปล่า

ทำไมเราเหมือนไม่รักกัน

ทำไมมันไม่เหมือนก่อนนั้น

เธอกับฉัน เราเปลี่ยนไปได้ยังไงลืมอะไรไปแล้วหรือเปล่า

วันที่เราเคยรักกัน ยังจําได้ไหม

กลับไปรู้สึกแบบเดิมอีกครั้งได้หรือไม่

แบบคนที่รักกัน จะต่างยังไงก็เข้าใจมัวแต่มองว่าไม่เหมือนกันยังไง ใจก็ยิ่งห่าง

มัวแต่มองแต่ความคิดของตัวเอง คงยิ่งอ้างว้างถ้าหากว่ายังรัก (ก็เป็นเพราะรัก)

ก็ไม่อยากจะหมางหรือเมินกันไป

อย่างนั้น ได้โปรดอย่าทําร้ายรักเราลืมอะไรไปแล้วหรือเปล่า

ทำไมเราเหมือนไม่รักกัน

ทำไมมันไม่เหมือนก่อนนั้น

เธอกับฉัน เราเปลี่ยนไปได้ยังไงลืมอะไรไปแล้วหรือเปล่า

วันที่เราเคยรักกัน ยังจําได้ไหม

กลับไปรู้สึกแบบเดิมอีกครั้งได้หรือไม่

แบบคนที่รักกันลืมอะไรไปแล้วหรือเปล่า

วันที่เราเคยรักกัน ยังจําได้ไหม

กลับไปรู้สึกแบบเดิมอีกครั้งลืมอะไรไปแล้วหรือเปล่า

ทำไมเราเหมือนไม่รักกัน

ทำไมมันไม่เหมือนก่อนนั้น

เธอกับฉัน เราเปลี่ยนไปได้ยังไงลืมอะไรไปแล้วหรือเปล่า

วันที่เราเคยรักกัน ยังจําได้ไหม

กลับไปรู้สึกแบบเดิมอีกครั้งได้หรือไม่

แบบคนที่รักกัน จะต่างยังไงก็เข้าใจ


คอร์ดเพลง ลืมแล้วหรือเปล่า

ดนตรี : / A / A / A / D /

ดนตรี : / Asus4 A / Asus4 A / A Asus4 / D /

ดนตรี : / Asus4 A / Asus4 A / A Asus4 / E / E / E / E /


F#m
มันก็เป็นธรรม
A7
ดาที่คนเราจะไม่เห
D
มือน
Dm
กัน     
F#m
มีหัวใจคนละ
A7
ดวงมันก็เลยต่างคิดต่
D
างฝัน
Dm
 

Bm
แต่ว่าในวัน
E
นี้    
C#m
ถ้าปล่อยไปแบบ
F#m
นี้ฉันก็เริ่มก
Bm
ลัว ว่ารัก
A
ที่มี อาจจะต้องเ
E
สียไป


 
ลืมอะไรไปแล้วห
A
รือเปล่า
Amaj7
 ทำไมเราเหมือนไ
F#m
ม่รักกัน

 
ทำไมมันไม่เหมือนก่
D
อนนั้น 
C#m
เธอกับฉัน เราเป
Bm
ลี่ยนไปได้ยังไ
E

 
ลืมอะไรไปแล้วห
A
รือเปล่า
Amaj7
 วันที่เราเคยรัก
A7
กัน ยังจำได้ไ
F#
หม

 
กลับไปรู้สึกแบบเ
D
ดิม อีกครั้
C#m
งได้หรือไม่ 
Bm
แบบคนที่รัก
E
กัน จะต่างยังไงก็เข้าใจ


ดนตรี : / Asus4 A / Asus4 A / A Asus4 / D /


F#m
มัวแต่มองว่าไม่เห
A7
มือนกันยังไงใจก็
D
ยิ่งห่
Dm
าง      
F#m
มัวแต่มองแต่ความ
A7
คิดของตัวเองคงยิ่งอ้
D
างว้าง
Dm
 

Bm
ถ้าหากว่ายัง
E
รัก ( ก็เป็นเพราะ
C#m
รัก ) ก็ไม่อยากจะ
F#m
หมางหรือเมินกัน
Bm
ไป

 
อย่างนั้นได้โ
A
ปรด อย่าทำร้าย
E
รักเรา


 
ลืมอะไรไปแล้วห
A
รือเปล่า
Amaj7
 ทำไมเราเหมือนไ
F#m
ม่รักกัน

 
ทำไมมันไม่เหมือนก่
D
อนนั้น 
C#m
เธอกับฉัน เราเป
Bm
ลี่ยนไปได้ยังไ
E

 
ลืมอะไรไปแล้วห
A
รือเปล่า
Amaj7
 วันที่เราเคยรัก
A7
กัน ยังจำได้ไ
F#
หม

 
กลับไปรู้สึกแบบเ
D
ดิม อีกครั้
C#m
งได้หรือไม่ 
Bm
แบบคนที่รักกัน


ดนตรี : / G / F#m / Em / D / G / F#m / E / E / C / E / E / E / E /


 
ลืมอะไรไปแล้วห
A
รือเปล่า
Amaj7
 วันที่เราเคยรัก
A7
กัน ยังจำได้ไ
F#
หม กลับไปรู้สึกแบบเดิ
D
ม อีกครั้ง
E
 


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Asus4 A / Asus4 A / A Asus4 / D / ( 2 ครั้ง )


เพลงอื่นๆของ Friday
Love sign , ใกล้ไป , ฉันมีความสุข , ชอบตอนนี้ , ชั่วโมงต้องมนต์ , เชย , ดาวตก , ต่างคนต่างรอ , เธอยังคงมีฉัน , เธอยังมีฉัน , นาฬิกา , นิดนึงพอ , บ๊าย บาย (Bye Bye) , ปิดประตู , ปิดผนึก , เปลี่ยนไปทุกอย่าง , พักบ้างนะ , เพลงของเธอ , เพลงรักเก่า , มีคนอกหัก , มีอกหัก , ไม่ว่าเธอจะรักฉันหรือไม่ , เรื่องรักธรรมดา , ลืมแล้วหรือเปล่า , สิบปี , สุดท้ายที่เหลืออยู่ , หนาวนี้ , หลงทาง , หวาน (Sweet) , เหนื่อย , อยู่ในใจฉัน

* ลิขสิทธิ์เพลง ลืมแล้วหรือเปล่า และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top