เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> วันนั้น


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง วันนั้น - หนุ่ย นันทกานต์

เพลง : วันนั้น

อัลบั้ม : เพลงประกอบละคร แรงเงา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

สิ่งที่เห็นและความจริงที่เป็น อาจไม่มีทางพบกัน
ต้องทำให้เหมือนไม่แคร์ แต่ลึกๆใจก็หวั่น นี่ฉันกำลังหลอกใคร

หากไม่รักน้ำตาคงไม่ไหล ปวดที่ใจจำฝืนทน
แค่คำว่ารักคำเดียว เปลี่ยนชีวิตคนทั้งคน เหตุผลไม่ตรงกับใจ

อยากบอกว่ารัก ว่ารักว่ารักเธอ
รักเพียงแต่เธอ แต่เธอเสมอไป
แต่หากเธอรู้ ฉันอาจจะต้องเสียเธอไป
ฉันคงขาดใจ ถ้าหากต้องมีวันนั้น

แค่ไม่เห็นซักวันก็หวั่นไหว ขาดเธอไปมันมากเกิน
จะเจ็บจะช้ำเพียงใด ใจดวงนี้พร้อมเผชิญ ก็รักมากเกินตัดใจ

อยากบอกว่ารัก ว่ารักว่ารักเธอ
รักเพียงแต่เธอ แต่เธอเสมอไป
แต่หากเธอรู้ ฉันอาจจะต้องเสียเธอไป
ฉันคงขาดใจ ชีวิตและจิตใจ
จะฝืนทนอย่างไร เมื่อไม่มีเธอวันนั้นคอร์ดเพลง วันนั้น

ดนตรี : / A / F#m / D / E / A / A / D / E /


 
สิ่งที่
A
เห็นและ
E
ความจริงที่
F#m
เป็น    
E
 อาจไม่
A
มี    
E
ทางพบ
F#m
กัน     
E
 

 
ต้องทำให้เ
D
หมือนไม่
E
แคร์ แต่
C#m
ลึกลึกใจก็
F#m
หวั่น นี่
Bm
ฉัน กำ
A
ลังหลอก
E
ใคร

 
หากไม่
A
รักน้ำ
E
ตาคงไม่
F#m
ไหล    
E
 ปวดที่
A
ใจ  
E
จำฝืน
F#m
ทน     
E
 

 
แค่คำว่า
D
รักคำเ
E
ดียว เปลี่ยน
C#m
ชีวิตคน
F#m
ทั้งคน เหตุ
Bm
ผลไม่ต
E
รงกับ
A
ใจ


A
อยาก
Bm
บอก    
C#m
ว่า     
D
รัก ว่า
E
รักว่ารัก
C#m
เธอ    
F#m
รักเพียงแต่
Bm
เธอ แต่
E
เธอเสมอ
A
ไป

 
แต่
Bm
หาก    
C#m
เธอ    
D
รู้ ฉัน
C#7
อาจจะต้อง
F#m
เสีย    
E
เธอไป 
D
ฉันคงขาด
C#m
ใจ   ถ้า
Bm
หาก    
C#m
ต้อง    
D
มีวัน
A
นั้น


ดนตรี : / Ebdim / D / E / A / A / D / E /


 
แค่ไม่
A
เห็นสัก
E
วันก็หวั่น
F#m
ไหว    
E
ขาดเธอ
A
ไป  
E
มันมากเ
F#m
กิน     
E
 

 
จะเจ็บจะ
D
ช้ำเพียง
E
ใด ใจดวง
C#m
นี้พร้อมเ
F#m
ผชิญ ก็
Bm
รักมากเ
E
กินตัด
A
ใจ


A
อยาก
Bm
บอก    
C#m
ว่า     
D
รัก ว่า
E
รักว่ารัก
C#m
เธอ    
F#m
รักเพียงแต่
Bm
เธอ แต่
E
เธอเสมอ
A
ไป

 
แต่  
Bm
หาก    
C#m
เธอ    
D
รู้ ฉัน
C#7
อาจจะต้อง
F#m
เสีย    
E
เธอไป 
D
ฉันคงขาด
C#m
ใจ     ชี
Bm
วิตและจิต
C#m
ใจ

 
จะ
D
ฝืนทนอย่าง
C#m
ไร เมื่อ
Bm
ไม่     
C#m
มี      
D
เธอวัน
A
นั้น


ดนตรี : / A / F#m / D / E / Amaj7 /


เพลงอื่นๆของ หนุ่ย นันทกานต์
Let It Go (ปล่อยมันไป) , กู๊ดบาย เพื่อน , เกลียดความอ่อนไหว , เงารัก , ใจคนรอ , ฉันจะตามหา , ฉันทำเพื่อเธอ , ตอบได้ไหม , เธอหมดใจ , เธออยู่ไหน , ปล่อยมันไป (Let It Go) , โปรดหลอกฉัน , เพิ่งรู้ว่ารัก , ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อ , รอทั้งปี , แล้วฉันจะเลือกใคร Feat.มิ้นท์ มิณฑิตา AF3 , วันนั้น , สัญญากับใจ , เสียดาย , แสนเสียดาย (ทำไมไม่ทำอะไรสักอย่าง) , เหนื่อยพอหรือยัง , อย่าให้ฉันผิดหวัง

* ลิขสิทธิ์เพลง วันนั้น และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top