เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> สดุดี


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง สดุดี - โจ ก้อง

เพลง : สดุดี

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

. สดุดี
Solo 4 Bars...3...
4... สุดแผ่นดิน
และน้ำ ที่กว้าง ใหญ่
จะทาง ยาว ไกล จะไป ค้น หา
จักรวาล สวรรค์ จะฟัน ฝ่า
สู่ดวง ดา รา บนฟ้า อำ ไพ
Solo 4 Bars...3...
4... อยู่ที่เรา เท่านั้น
ที่ยิ่ง ใหญ่
ไม่เคย มี ใคร จะมา ยื้อ ยุด
หากว่าใจ เรานั้น ไม่สิ้น สุด
แหละมี กำ ลัง
จะสร้าง ตำ นาน
จะเหน็ดจะเหนื่อย
หนักหนา เพียงใด
ก็ขอ แค่ใจ ที่แพ้ ไม่เป็น
อุปสรรคและศัตรู จะปราชัย
จะไม่ มีภัย แผ้วพาน
...สดุดี กับทุกคน
มนุษย์ ผู้ยิ่ง ใหญ่
ไร้ เทียมทาน
สดุดี ให้กับ ทุกคน
มนุษย์ ผู้ยิ่งใหญ่
ขอ ให้จง เบิกบาน
...สุขสำราญ
...ขอกล่าวขาน
...สดุดี
Solo 8 Bars...7...
8... จะเหน็ดจะเหนื่อย
หนักหนา เพียงใด
ก็ขอแค่ใจ ที่แพ้ไม่เป็น
อุปสรรคและศัตรู จะปราชัย
จะไม่ มีภัย แผ้วพาน
...สดุดี กับทุกคน
มนุษย์ ผู้ยิ่ง ใหญ่
ไร้ เทียมทาน
สดุดี กับทุกคน
มนุษย์ ผู้ยิ่ง ใหญ่
ไร้ เทียมทาน
สดุดี กับทุกคน
มนุษย์ ผู้ยิ่ง ใหญ่
ไร้ เทียมทาน
สดุดี ให้กับ ทุกคน
มนุษย์ ผู้ยิ่งใหญ่
ขอ ให้จง เบิก บาน
...สุขสำราญ
...ขอกล่าวขาน
...สดุดี
...สดุดี


คอร์ดเพลง สดุดี

 
สดุ
C
ดี    
Am
        
Bb
     
C
 สดุดี 
Am
        
Bb
     
C
 

 
สุดแผ่นดินแล
Am
ะน้ำที่กว้างใหญ่ จะ
Bb
ทางยาวไกลจะไ
C
ปค้นหา

 
จักรวา
Am
ลสวรรค์จะฟันฝ่า สิ้น
Bb
ดวงดาราบ
C
นฟ้าอำไพ


ดนตรี : / C / Am / Bb / C /


 
อยู่ที่เราเท่านั้
Am
นที่ยิ่งใหญ่ ไม่
Bb
เคยมีใครจะมา
C
ยื้อยุด

 
หากว่าใจเ
Am
รานั้นไม่สิ้นสุด และ
Bb
มีกำลังจะส
C
ร้างตำนาน


Am
 จะเหน็ดจะเหนื่อยจะห
Bb
นักหนาเพียงใด ก็
C
ขอแค่ใจที่แพ้ไม่เป็น

Am
 อุปสรรคและศั
Bb
ตรูจะปราชัย จะไม่มีภัยแพ้ว
G
พาน


** 
 
สดุ
C
ดี กับทุก
Am
คน มนุ
Bb
ษย์ผู้ยิ่งใหญ่ ไร้เทียมทาน


*** 
 
สดุ
C
ดี ให้กับ
Am
ทุกคน มนุ
Bb
ษย์ผู้ยิ่งใหญ่ ขอให้จงเบิกบ
D
าน สุขสำร
Bb
าญ ขอกล่าวข
G
าน ส
C
ดุดี


ดนตรี : / C / Am / Bb / C / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** , ** , ** , *** )


ดนตรี : / C / Am / Bb / C / C / Am / Eb Bb / C /


เพลงอื่นๆของ โจ ก้อง
กว่าจะรวมใจ , เกิด , ขอบฟ้า , ข่าวร้าย , เขาหลอกรู้ไหม , คนใกล้ตัว , เจ้าชู้โครงการ 3 , เจ้าชู้ , ฉันคงต้องยอม , ดีกว่านี้ , บอกเธอ , บางอย่างที่ไม่มีขาย , เป็นอย่างนั้นเอง , แปลก แปลก , พายุ , ฟ้าดินให้มา , ไม่กล้าบอกเธอ , ไม่ร้องละนะ , ร้อนยิ่งกว่าไฟ , รักด้วยน้ำตา , ลึกสุดใจ , โลกว่างเปล่า , วีณาแกว่งไกว , สดุดี , สิบสี่กุมภา , อาจจะเป็นเธอ , อารมณ์เสีย , อีกแล้ว

* ลิขสิทธิ์เพลง สดุดี และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top