เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> สติกเกอร์ (Sticker)


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง สติกเกอร์ (Sticker) - บอดี้สแลม

เพลง : สติกเกอร์ (Sticker)

อัลบั้ม : คราม

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

ใครต่อใครเขาเตือนประจำ ขับรถสีดำมันไม่น่าดู
ดวงชะตาจะไม่ค่อยดี ถ้าให้เข้าทีต้องสีชมพู

ก็รู้ แต่ให้เปลี่ยนทั้งคันคงยังไม่ไหว
เศรษฐกิจไม่ดี เงินต้องเก็บไว้
ทำได้เพียงแค่เอาสติกเกอร์แปะท้ายรถไป

ให้มันเป็นสีชมพู แค่ให้หัวใจของเราได้รู้
ว่ารถคันนี้เป็นสีชมพู ไปไหนก็ไปกัน
ทุกคืนทุกวันขับแล้วโล่งใจ
เมื่อความสุขมากพอ ชีวิตก็สู้ต่อกันไป

เรื่องไม่ดีไม่งามมากมาย
จนโลกวุ่นวาย กลายเป็นสีดำ
ถ้าหากคนเรายังรักกันดี
โลกใบที่มีคงไม่บอบช้ำ

ก็รู้ แต่ให้เปลี่ยนทั้งโลกคงทำไม่ไหว
เป็นคนธรรมดาให้ทำอย่างไร
หรือว่าคงต้องเอาสติกเกอร์แปะโลกนี้ไว้

ให้มันเป็นสีชมพู แค่ให้หัวใจของเราได้รู้
ว่าโลกใบนี้เป็นสีชมพู รอยยิ้มมีให้กัน
ทุกคืนทุกวันต่างก็ชื่นใจ
เมื่อรักกันมากพอ โลกนี้จะน่าอยู่เพียงใด

กับโลกที่ยังร้อนมันยังร้อน ยังมีความรัก
ให้รักเป็นดั่งสายลมช่วยดับร้อน
กับฟ้าที่ยังร้อง มันยังร้องยังคงร้อง
น้ำตานองฟ้า ร้องไปเถิดถ้าใจหายเหนื่อยล้า

กับรักที่เคยร้าวใจยังร้าว ความปวดร้าว
ใจยังเหน็บหนาว ให้รักเป็นดั่งเชื้อไฟให้ชีวิต
กับโลกในวันนี้ ใจดวงนี้ยังมีความหวัง

แม้จะหนักเท่าไร แม้จะเหนื่อยแค่ไหน
เพียงใจยังมีรัก

ให้มันเป็นสีชมพู แค่ให้หัวใจของเราได้รู้
ว่าโลกใบนี้เป็นสีชมพู รอยยิ้มมีให้กัน
ทุกคืนทุกวันต่างก็ชื่นใจ
เมื่อทุกอย่างสดใส

อะไรๆ ก็สีชมพู ที่ไหนเมื่อไรใครๆ ก็รู้
แค่ใจดวงนี้เป็นสีชมพูรอยยิ้มมีให้กัน
ทุกคืนทุกวันต่างก็เข้าใจ
อยู่ร่วมกันด้วยรัก โลกนี้จะงดงามเพียงใด

คอร์ดเพลง สติกเกอร์ (Sticker)

ดนตรี : / Dm7 / Gm / Dm7 / Gm / ( 2 ครั้ง )


Dm7
ใครต่อใครก็เ
Am
ตือนประ
Gm
จำ ขับรถสี
Am
ดำ มันไม่
Bbsus2
น่าดู

Dm7
ดวงชะตาจะ
Am
ไม่ค่อย
Gm
ดี ถ้าให้เข้า
Am
ที ต้องสีช
Bbsus2
มพู


Dm7
ก็รู้ แต่ให้เปลี่ยน
Am
ทั้งคันคงยังไม่ไ
Cm
หว เศรษฐกิจ
Gm
ไม่ดี เงินต้องเก็บไ
Dm7
ว้

ทำได้เพียงแค่
Am
เอาสติกเกอร์แปะ
Bbsus2
ท้ายรถไป


ให้มันเป็น
Dm7
สีชมพู 
Am
 
Bb
แค่ให้หัวใจของ
Dm7
เราได้รู้ 
Am
 
Bb
ว่ารถคันนี้เป็น
Dm7
สีชมพู 
Am
 
Bb
 

ไปไหนก็ไปกั
Gm
น ทุกคืน ทุก
Am
วันขับแล้วโล่งใจ
Gm
เมื่อความสุขม
Am
าพบ ชีวิตก็สู้ต่อกันไป


ดนตรี : / Dm7 Am / Bb / Dm7 Am / Bb /


Dm7
เรื่องไม่ดีไม่งามมาก
Gm
มาย จนโลกวุ่นว
Am
าย กลายเป็น
Bbsus2
สีดำ

ถ้า
Dm7
หากคนเรายั
Am
งรักกัน
Gm
ดี โลกใบ
Am
ที่มี คงไม่บอ
Bbsus2
บช้ำ


Dm7
ก็รู้ แต่ให้เปลี่ยน
Am
ทั้งโลกคงทำไม่ไ
Cm
หว เป็นคนธรร
Gm
มดาให้ทำอย่าง
Dm
ไร

หรือว่าคง
Am
ต้องเอาสติกเกอร์แปะ
Bbsus2
โลกนี้ไว้


ให้มันเป็น
Dm7
สีชมพู 
Am
 
Bb
แค่ให้หัวใจของ
Dm7
เราได้รู้ 
Am
 
Bb
ว่ารถคันนี้เป็น
Dm7
สีชมพู 
Am
 
Bb
 

รอยยิ้มมีให้กั
Gm
น ทุกคืนทุก
Am
วันต่างก็ชื่นใจ
Gm
เมื่อรักกันม
Am
าพบ โลกนี้จะน่าอยู่เพียงใด


ดนตรี : / Bb / Bb / C / C / Bb / Bb / C / A /


กับ
Dm7
โลกที่ยังร้อน มันยังร้อน ยังมีความรัก ให้
Gm
รักเป็นดั่งสาย
Am
ลมช่วยดับ
Dm7
ร้อน

กับ
Dm7
ฟ้าที่ยังร้อง มันยังร้อง ยังคงร้องน้ำตานองฟ้า
Gm
ร้องไปเถิดถ้า
Am
ใจหายเหนื่อย
Dm7
ล้า

กับ
Dm7
รักที่เคยร้าว ใจยังร้าว ความปวดร้าว ใจยังเหน็บหนาว ใ
Gm
ห้รักเป็นดั่งเชื้อ
Am
ไฟ ให้
Dm7
ชีวิต

กับ
Dm7
โลกในวันนี้ ใจดวงนี้ยังมีความหวัง
Gm
แม้จะหนักเท่
Am
าไร  
Gm
แม้จะเหนื่อยแค่
Am
ไหน 
Gm
เพียงใจ
Am
ยัง มีรั
Bb


ให้มันเป็น
Dm7
สีชมพู 
Am
 
Bb
แค่ให้หัวใจของ
Dm7
เราได้รู้ 
Am
 
Bb
ว่าโลกใบนี้เป็น
Dm7
สีชมพู 
Am
 
Bb
 

รอยยิ้มมีให้กั
Gm
น ทุกคืนทุก
Am
วันต่างก็ชื่นใจ
Gm
เมื่อทุกอย่างสด
Am
ใส

อะไร ๆ ก็
Dm7
สีชมพู 
Am
 
Bb
ที่ไหนเมื่อไรใ
Dm7
คร ๆ ก็รู้ 
Am
 
Bb
 แค่ใจดวงนี้เป็
Dm7
นสีชมพู
Am
 
Bb
 

รอยยิ้มมีให้กั
Gm
น ทุกคืน ทุก
Am
วันต่างก็เข้าใจ
Gm
อยู่ร่วมกัน ด้ว
Am
ยรัก โลกนี้จะงด
Dm7
งามเพียงใด


มิวสิควีดีโอเพลง สติกเกอร์ (Sticker)

เพลงอื่นๆของ บอดี้สแลม
Bodyslam , ขอบคุณน้ำตา , ขอบฟ้า , คนที่ถูกรัก , คนมีตังค์ , คราม , ครึ่งหลับครึ่งตื่น , ครึ่งๆ กลางๆ , ความเชื่อ , ความซื่อสัตย์ , ความฝันกับจักรวาล , ความรัก , ความรักทำให้คนตาบอด , ความหมาย , คิดถึง , คิดฮอด , แค่หลับตา , ใคร คือ เรา , งมงาย , เงา , จันทร์ยังเต็มดวง , เจ็บจนวันนี้ , ช่างมันเถอะเหงา , ชีวิตฉันที่เหลืออยู่ , ชีวิตเป็นของเรา , ชีวิตยังคงสวยงาม , เช้าที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยส่องแสง , ด้วยกัน , ดัม-มะ-ชา-ติ , เตรียมตัวตาย , ทางกลับบ้าน , ทางของฉัน ฝันของเธอ , ท่านผู้ชม , โทน , นาทีสุดท้าย , นาฬิกาตาย , นิรันดร์ , บอดี้สแลม , ปล่อย , ปลายทาง , ปลิดปลิว , ป่านนี้ , เปราะบาง , ผักบุ้งลอยฟ้า , เผื่อไว้ , พูดในใจ , ภาพลวงตา , มีแค่เธอก็เกินพอ , ไม่แก่ตาย , ไม่เข้าท่า , ไม่รู้เมื่อไหร่ , ยกโทษ , ยาพิษ , ย้ำ , ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจ , รักก็เป็นอย่างนี้ , รักอยู่ข้างเธอ , เรือเล็กควรออกจากฝั่ง , วิชาตัวเบา , เวลาเท่านั้น , สติกเกอร์ (Sticker) , สักวันฉันจะดีพอ , เสียดาย , เสี้ยววินาที , แสงแรก , แสงสวรรค์ , แสงสุดท้าย , หลังฝน , หวั่นไหว , หากเราไม่คิดมอง (Til Everyone Can See) , ห้ามใจ , ให้รักคุ้มครอง , ให้รักพาเราสองคนไปด้วยกัน , อกหัก , อะไนท์ (A Night) , อากาศ

* ลิขสิทธิ์เพลง สติกเกอร์ (Sticker) และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top