เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> สองคนในร่างเดียว


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง สองคนในร่างเดียว - นูโว

เพลง : สองคนในร่างเดียว

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ความรัก มันเป็น อย่างนี้
มีทุกข์ มีสมใจ ตัวฉัน ไม่เคยเข้าใจ
ในรัก รักของเธอ

บางทีเธอดึงดัน บางทีเธอดื้อรั้น
สุดจะเหลือทน
เธอทำจนกังวล เธอก่อความสับสน
ให้กับหัวใจ
ให้ใจมันร้อนรน ร้อนรุ่มเหมือนสุมไฟ
เกือบทำกันเสียคน ไม่ห่วงไม่สนใจ ไม่ดูแล

บางทีเธอเอาใจ เธอเติมความสดใส
ให้อย่างมากมี
เธอเติมความยินดี เธอดีจนโลกนี้
แทบหยุดหมุนไป
เข้าใจอย่างแท้จริง ทุกสิ่งช่างรู้ใจ
อยู่คอยเคียงข้างกัน
ทุกแห่งทุกหนไป ไม่เคยห่าง

* ผันเปลี่ยนไปได้ทุกทาง ทุกอย่างอยู่ที่เธอ
ว่าจะเจอท้องฟ้างาม หรือเจอเมฆฝน
ผันเปลี่ยนไปได้ทุกทาง เธอทำให้มันวกวน
เธอเปรียบเป็นเหมือนสองคน ในร่างเดียว

ใจหนึ่งยังมีเธอ มีเธออยู่เสมอ
อยากจะทุ่มเท ใจหนึ่งยังลังเล
ใจมันยังไขว้เขว ว่าจะรัก จะรักดีหรือเปล่า
อยากจะรัก จะรักดีหรือเปล่า

( ซ้ำ * )

ความรัก มันเป็นอย่างนี้
มีทุกข์ มีสมใจ ตัวฉัน ไม่เคยเข้าใจ
ในรัก รักของเธอ
ความรัก มันเป็นอย่างนี้
มีทุกข์ มีสมใจ ตัวฉัน ไม่เคยเข้าใจ
ในรัก รักของเธอ
ความรัก มันเป็นอย่างนี้
มีทุกข์ มีสมใจ

คอร์ดเพลง สองคนในร่างเดียว

G
ความ
A
รัก มัน
F#m
เป็นอย่า
Bm
งนี้    
G
มี   
A
ทุกข์มีส
D
มใจ
D7
      
G
ตัว  
A
ฉัน ไม่
F#m
เคยเข้า
Bm
ใจ    
Em
    ในรั
G
ก รักข
A
องเธอ


ดนตรี : / D A / Bm A / G / Em A / ( 2 ครั้ง )


D
 บาง
A
ทีเธอดึง
Bm
ดัน บาง
A
ทีเธอดื้อ
G
รั้น สุดจะ
Em
เหลือท
A

D
 เธอ
A
ทำจนกั
Bm
งวล เธอ
A
ก่อความสับ
G
สน ให้กับ
Em
หัวใจ 
A
 

Em
 ให้ใจมันร้
A
อนรน
Em
 ร้อนรุ่มเหมือน
A
สุมไฟ
Em
 เกือบทำจน
A
เสียคน
Em
 ไม่ห่วงไม่
A
สนใจ ไม่ดูแล


ดนตรี : / D A / Bm A / G / Em A /


D
 บาง
A
ทีเธอเอ
Bm
าใจ เธอ
A
เติมความสด
G
ใส ให้อย่า
Em
งมาก
A
มี

D
 เธอ
A
เติมความ
Bm
ยินดี เธอ
A
ดีจนโลก
G
นี้ แทบหยุด
Em
หมุนไ
A

Em
 เข้าใจอย่างแ
A
ท้จริง
Em
 ทุกสิ่งช่าง
A
รู้ใจ
Em
 อยู่คอยเคียง
A
ข้างกัน
Em
 ทุกแห่งทุก
A
หนไป ไม่เคยห่
D
าง  
D7
 


** 
G
ผันเปลี่ยนไปได้ทุ
A
กทาง 
F#m
ทุกอย่างอยู่ที่
Bm
เธอ    
Em
ว่าจะเจอท้อง
A
ฟ้างาม หรือเจอเม
D
ฆฝน
D7
 

G
ผันเปลี่ยนไปได้ทุ
A
กทาง 
F#m
เธอทำให้มัน
Bm
วกวน  
Em
เธอเปรียบเป็นเหมือ
G
นสองคนใน
A
ร่างเดียว


D
 ใจห
A
นึ่งยังมี
Bm
เธอ  มีเ
A
ธออยู่เส
G
มอ อยากจะ
Em
ทุ่มเท
A
 

D
 ใจห
A
นึ่งยังลัง
Bm
เล  ใจ
A
มันยังไขว้
G
เขว อยากจะ
Em
รัก จะ
A
รักดีหรือเปล่า

D
     
A
     
Bm
        
A
     
G
 อยากจะ
Em
รัก  จะ
A
รักดีหรือเปล่า


ดนตรี : / D A / Bm A / G / Em A / D / D7 /

ดนตรี : / G / A / F#m / Bm / G / A / D / D7 /

ดนตรี : / G / A / F#m / Bm / Em / G / A / A /


( ซ้ำ ** , * )


G
ความ
A
รัก มัน
F#m
เป็นอย่า
Bm
งนี้ ( ฉันยังไม่เข้าใจ ) 
G
มี   
A
ทุกข์มีส
D
มใจ
D7
( ผันเปลี่ยนไปได้ทุกทาง )

G
ตัว  
A
ฉัน ไม่
F#m
เคยเข้า
Bm
ใจ ( ทุกอย่างอยู่ที่เธอ 
Em
) ในรั
G
ก รักข
A
องเธอ ( สองคนในร่างเดียว )

G
ความ
A
รัก มัน
F#m
เป็นอย่า
Bm
งนี้ ( เธอทำให้มันวกวน ) 
G
มี   
A
ทุกข์มีส
D
มใจ
D7
( หลอกกันเล่นหรือเปล่า )

G
ตัว  
A
ฉัน ไม่
F#m
เคยเข้า
Bm
ใจ ( ฉันเองอยากจะรู้ 
Em
) ในรั
G
ก รักข
A
องเธอ


มิวสิควีดีโอเพลง สองคนในร่างเดียว

เพลงอื่นๆของ นูโว
กวีบทเก่า , เก็บไว้จำ , เก็บไว้ให้เธอ , เก่าไป ใหม่มา , เกี่ยว , ของมันได้อยู่เลย , ครั้งนี้คงถูกใจ , ความจริงวันนี้ , คัดมาอย่างดี , คางคงร่าเริงเลย , คิดถึงหรือเหงา , คึกคักบ่อยเลย , โง่งมงาย , จะรักเธอมากกว่านั้น , ใจจะขาด , ฉันยังคงอยู่ , ซิกซ์ เอเอ็ม (6 A.M.) , ตกลงจะซื้อมั้ย , ตึงไป หย่อนหน่อย , ถังขยะเลย , ทนทนเอาหน่อย , ทนเลย , ทารุณ , ทำได้หรือเปล่า , เธอ , เธอชัดเจน , เธอบอก เธอหลอก , นิยามรัก , บอกอย่างงั้นอย่างงี้เลย , บุญคุณปูดำ , เบาเบา , ปล่อยไปตามลมเลย , เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลย , เพื่อนกับพ่อ , ฟ้าจะสดใส เพื่อเธอ , มาลองดูสักที , เมดเล่ย์ นูโว , ไม่เข้าใจ , ไม่เป็นไรเลย , ไม่มีคำตอบ , ยอมแล้วยอมอีก , ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ , รักเธอ เบื่อเธอ , ไร้กันมัก บ่าม็อก , ลืมไปไม่รักกัน , โลกเราสวยงาม , สองคนในร่างเดียว , สักวันคงเจอ , สัญชาตญาณบอก , สัญญาปากเปล่า , สุดสุดไปเลย , หน่วยกล้าอาย , หนักนิดเบาหน่อย , หมดคำถาม , หลบไปเลยไป , หลอกกันเล่นเลย , หลับตา (โต๋) , หลุมหลบภัย , อีกคืนได้ไหม

* ลิขสิทธิ์เพลง สองคนในร่างเดียว และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้



ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top