เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> สักวันที่ฉันมีเธอ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง สักวันที่ฉันมีเธอ - ต้อง & เจนนี่

เพลง : สักวันที่ฉันมีเธอ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ออกตามหาซึ่งกันและกัน

เพื่อจะอยู่เคียงกันและกัน

ต่างคนตั้งคำถามและหาคำตอบ

เมื่อไหร่เราจะพบกันจากตรงนี้ไปไกลแสนไกล

หรือต้องผ่านเวลาแสนนาน

กับชีวิตที่เหลือฉันรู้ว่าเราต้องได้มาอยู่คู่กันเธออยู่ไหน และเธอคือใคร

เธออยู่ไหน เฝ้ารอเธอมา

ฉันอยู่ด้วยศรัทธาว่าเธอมีจริงเราเกิดมาเพื่อเป็นของกันและกัน

นี่คือบรรชาของสรวงสรรค์

ให้เราต้องเจอกันสักวันในชีวิตนี้

เกิดมาดูแลหัวใจอีกดวง

เกิดมาเพื่อรักแค่คนนี้ เกิดมาเพื่อมี

สักวันที่ฉันมีเธอต่างก็พร้อมจะไปด้วยกัน

พร้อมจะออกเดินทางด้วยกัน

ฝากความฝันความหวังและหัวใจเรา

ในมือของกันและกันเธออยู่ไหน และเธอคือใคร

เธออยู่ไหน เฝ้ารอเธอมา

ฉันอยู่ด้วยศรัทธาว่าเธอมีจริงเราเกิดมาเพื่อเป็นของกันและกัน

นี่คือบรรชาของสรวงสรรค์

ให้เราต้องเจอกันสักวันในชีวิตนี้

เกิดมาดูแลหัวใจอีกดวง

เกิดมาเพื่อรักแค่คนนี้ เกิดมาเพื่อมี

สักวันที่ฉันมีเธอเราเกิดมาเพื่อเป็นของกันและกัน

นี่คือบรรชาของสรวงสรรค์

ให้เราต้องเจอกันสักวันในชีวิตนี้

เกิดมาดูแลหัวใจอีกดวง

เกิดมาเพื่อรักแค่คนนี้

เกิดมาเพื่อมี สักวันที่ฉันมีเธอเราเกิดมาดูแลหัวใจอีกดวง

เกิดมาเพื่อรักแค่คนนี้

เกิดมาเพื่อมี สักวันที่ฉันมีเธอ


คอร์ดเพลง สักวันที่ฉันมีเธอ

ดนตรี : / D G / A / D / Bm G / A D /

ดนตรี : / G Em / F#7 Bm / G A / D / D /


 
ออกตาม
D
หาซึ่งกันและกัน เพื่อจะ
A
อยู่เคียงกันและกัน

 
ต่างคน
Bm
ตั้งคำถามและ
A
หาคำตอบ เมื่อ
G
ไหร่เราจะพบ
A
กัน

 
จากตรง
D
นี้ไปไกลแสนไกล หรือต้อง
A
ผ่านเวลาแสนนาน

 
กับชี
Bm
วิตที่เหลือฉัน
A
รู้ว่าเรา ต้อง
G
ได้มาอยู่คู่
A
กัน


 
เธออยู่
A
ไหน และ
D
เธอคือใคร เธออยู่
A
ไหน เฝ้า
D
รอเธอมา ฉัน
G
อยู่ด้วยความศรัท
Em
ธาว่าเธอมี
A
จริง


** 
D
เราเกิดมาเพื่อ
G
เป็นของกันและ
A
กัน นี่คือบัญ
D
ชาของสรวง
Bm
สวรรค์

 
ให้เราต้อง
G
เจอกันสัก
A
วันในชีวิต
D
นี้

 
เกิดมาดู
G
แลหัวใจอีก
Em
ดวง เกิดมาเพื่อ
F#7
รักแค่คน
Bm
นี้ เกิดมาเพื่อ
G
มี ซัก
A
วันที่ฉันมี
D
เธอ


 
ต่างก็
D
พร้อมจะไปด้วยกัน พร้อมจะ
A
ออกเดินทางด้วยกัน

 
ฝากความ
Bm
ฝันความหวังและ
A
หัวใจเรา ใน
G
มือของกันและ
A
กัน


( ซ้ำ * , ** )


Eb
เราเกิดมาเพื่อ
Ab
เป็นของกันและ
Bb
กัน นี่คือบัญ
Eb
ชาของสรวง
Cm
สวรรค์

 
ให้เราต้อง
Ab
เจอกันสัก
Bb
วันในชีวิต
Eb
นี้

 
เกิดมาดู
Ab
แลหัวใจอีก
Fm
ดวง เกิดมาเพื่อ
G7
รักแค่คน
Cm
นี้ เกิดมาเพื่อ
Ab
มี ซัก
Bb
วันที่ฉันมี
Eb
เธอ

Eb
เราเกิดมาดู
Ab
แลหัวใจอีก
Bb
ดวง เกิดมาเพื่อ
G7
รักแค่คน
Cm
นี้ เกิดมาเพื่อ
Ab
มี ซัก
Bb
วันที่ฉันมี
Eb
เธอ


เพลงอื่นๆของ ต้อง & เจนนี่
สักวันที่ฉันมีเธอ

* ลิขสิทธิ์เพลง สักวันที่ฉันมีเธอ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top