เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> สัญญาปากเปล่า


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง สัญญาปากเปล่า - นูโว

เพลง : สัญญาปากเปล่า

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

* แม้ว่าเราเคยตกลงกันไว้ด้วยวาจา ตกลงกันเป็นสัญญาร่วมกัน
มันก็ผ่านผ่านไปแล้ว ปล่อยให้เป็นเรื่องของวันวาน ช่างมัน ช่างมันเถิด

รู้ว่าเธอคงสับสนและคงคิดจะลา แต่ติดกับคำสัญญาที่เคย
ความรู้สึกผิดในใจ อย่าให้มันทำร้ายเธอเลย ช่างมัน ช่างมันเถิด

เพียงสัญญาปากเปล่า เพียงแค่ลมปากเป่า อย่าให้ใจมันติดค้าง
ความรักมีก่อเกิด มันก็มีวันจาง อย่าอย่าคิดมากอยู่เลย

โลกไม่มีเพียงแต่เรา ชีวิตนั้นยังยาว ก็ยังคงเจอเรื่องราวมากมาย
ลืมเสียเถิดว่ามีฉัน อย่าให้มันขัดขวางทางไป ช่างมัน ช่างมันเถิด

คนเราทุกคนย่อมมีจุดหมาย มีลมหายใจเพื่อความฝัน
ทางใดที่ดีต้องไปทางนั้น อย่าหยุดความฝันของเธอ

( ซ้ำ ** )

( ซ้ำ * )

ปล่อย ปล่อยให้เป็นเรื่องของวันวาน ช่างมัน ช่างมันเถิด

คอร์ดเพลง สัญญาปากเปล่า

แม้ว่าเ
C
ราเคยตกลงกัน
F
ไว้ด้วยวา
C
จา ตก
F
ลงกันเป็นสัญ
C
ญาร่ว
G
มกัน

มันก็ผ่
C
านผ่านไป
C7
แล้ว ป
F
ล่อยให้เป็นเรื่องของวัน
C
วาน ช่าง
G
มัน ช่างมันเ
C
ถิด 
G
 


รู้ว่าเ
C
ธอคงสับสนแ
F
ละคงคิดจะ
C
ลา แต่
F
ติดกับคำสัญ
C
ญาที่เ
G
คย

ความรู้
C
สึกผิดใน
C7
ใจ  อ
F
ย่าให้มันทำร้ายเธอเ
C
ลย ช่าง
G
มัน ช่างมันเ
C
ถิด


เพียงสัญ
F
ญาปากเปล่า เพียงแค่
C
ลมปากเป่า อ
F
ย่าให้ใจมันติดค้
C
าง

ความรัก
F
มีก่อเกิด มันก็
C
มีวันจาง อ
F
ย่าอย่า
D7
คิดมากอยู่
G
เลย


โลกไม่
C
มีเพียงแต่เรา ชี
F
วิตนั้นยัง
C
ยาว ก็
F
ยังคงเจอเรื่อง
C
ราวมาก
G
มาย

ลืมเสียเ
C
ถิดว่า
C7
มีฉัน อ
F
ย่าให้มันขัดขวางทาง
C
ไป ช่าง
G
มัน ช่างมันเ
C
ถิด


Bb
คนเราทุกค
F
นย่อมมีจุดหม
C
าย 
Bb
มีลมหายใจเพื่อความ
C
ฝัน

Bb
ทางใดที่
F
ดีต้องไปทาง
C
นั้น 
Bb
อย่าหยุดความฝันของ
C
เธอ


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / Bb / G /


( ซ้ำ * )


F
ล่อย ปล่อยให้เป็นเรื่องของวันว
C
าน ช่าง
G
มัน ช่างมันเ
C
ถิด


มิวสิควีดีโอเพลง สัญญาปากเปล่า

เพลงอื่นๆของ นูโว
กวีบทเก่า , เก็บไว้จำ , เก็บไว้ให้เธอ , เก่าไป ใหม่มา , เกี่ยว , ของมันได้อยู่เลย , ครั้งนี้คงถูกใจ , ความจริงวันนี้ , คัดมาอย่างดี , คางคงร่าเริงเลย , คิดถึงหรือเหงา , คึกคักบ่อยเลย , โง่งมงาย , จะรักเธอมากกว่านั้น , ใจจะขาด , ฉันยังคงอยู่ , ซิกซ์ เอเอ็ม (6 A.M.) , ตกลงจะซื้อมั้ย , ตึงไป หย่อนหน่อย , ถังขยะเลย , ทนทนเอาหน่อย , ทนเลย , ทารุณ , ทำได้หรือเปล่า , เธอ , เธอชัดเจน , เธอบอก เธอหลอก , นิยามรัก , บอกอย่างงั้นอย่างงี้เลย , บุญคุณปูดำ , เบาเบา , ปล่อยไปตามลมเลย , เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลย , เพื่อนกับพ่อ , ฟ้าจะสดใส เพื่อเธอ , มาลองดูสักที , เมดเล่ย์ นูโว , ไม่เข้าใจ , ไม่เป็นไรเลย , ไม่มีคำตอบ , ยอมแล้วยอมอีก , ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ , รักเธอ เบื่อเธอ , ไร้กันมัก บ่าม็อก , ลืมไปไม่รักกัน , โลกเราสวยงาม , สองคนในร่างเดียว , สักวันคงเจอ , สัญชาตญาณบอก , สัญญาปากเปล่า , สุดสุดไปเลย , หน่วยกล้าอาย , หนักนิดเบาหน่อย , หมดคำถาม , หลบไปเลยไป , หลอกกันเล่นเลย , หลับตา (โต๋) , หลุมหลบภัย , อีกคืนได้ไหม

* ลิขสิทธิ์เพลง สัญญาปากเปล่า และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top