เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> สายตายาว


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง สายตายาว - แดน วรเวช ดานุวงศ์

เพลง : สายตายาว

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เพลงประกอบภาพยนตร์ 32 ธันวาเหมือนสายตาไม่ค่อยดี

เหมือนเห็นไม่ชัดเมื่ออยู่ตรงนี้

ได้อยู่ข้างกาย แค่เพียงเหลียวมอง

ฉันเลยมองไม่เห็นสักที

คุณค่าของเธอคนนี้ ไม่เห็นเลยฉันเพิ่งรู้ว่ามองพลาดไป

เมื่อได้เห็นเธอจากมุมนั้น

จากคนที่เคยยืนคอยที่เดิม

ค่อยๆ เดินก้าวไปจากฉัน

ภาพเธอที่เห็นเลืองลาง ก็เริ่มจะชัดเพิ่งรู้ว่าฉันไม่ได้ต้องการคนที่ดีพอ

เพื่อมารักกัน (เพื่อที่มารักกัน)

เพิ่งรู้ว่าฉันต้องการแค่คนที่พอดีกับฉัน

และคนนั้นคือเธอเพราะสายตามันหลอกฉัน

หรือมือใครมาปิดไว้

ก็สายตาฉันยาวจนเกินไป

มองเลยหัวใจที่ใกล้แค่เพียงเอื้อมคว้าต้องการเธอได้ยินไหม

ตะโกนให้ฟังดังๆ ว่ารัก

ขอเธออย่าเดินไปจากฉัน

ช่วยหันมองกันอีกทีถึงโลกหมุนไปทางทิศใด

(ถึงโลกจะหมุนจะเปลี่ยนไปแค่ไหน)

ถึงต้องพบใครใหม่เสมอ จากวันนี้จะมองเห็นใคร

ใกล้หรือไกลจะเห็นแต่เธอ

ภาพเธอเท่านั้น จะคงอยู่ในตาของฉันเพิ่งรู้ว่าฉันไม่ได้ต้องการคนที่ดีพอ

เพื่อมารักกัน (เพื่อที่มารักกัน)

เพิ่งรู้ว่าฉันต้องการแค่คนที่พอดีกับฉัน

และคนนั้นคือเธอเพราะสายตามันหลอกฉัน

หรือมือใครมาปิดไว้

ก็สายตาฉันยาวจนเกินไป

มองเลยหัวใจที่ใกล้แค่เพียงเอื้อมคว้าต้องการเธอได้ยินไหม

ตะโกนให้ฟังดังๆ ว่ารัก

ขอเธออย่าเดินไปจากฉัน

ช่วยหันมองกันอีกทีใจที่มีแต่เธอ มันเพียงต้องการจะหยุด

หยุดตรงที่นี้ที่เธอคนนี้

อย่าจากไปได้ไหมเพราะสายตามันหลอกฉัน

หรือมือใครมาปิดไว้

ก็สายตาฉันยาวจนเกินไป (ก็สายตา สายตาฉันยาวเกินไป)

มองเลยหัวใจที่ใกล้แค่เพียงเอื้อมคว้าต้องการเธอได้ยินไหม

ตะโกนให้ฟังดังๆ ว่ารัก

(จะมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้น) ว่ารักเธอ

(ก็มีแต่เธอคนเดียวเท่านั้น ก็มีแต่เท่านั้น)

ฉันรักเธอ (ฉันรักเธอ)


คอร์ดเพลง สายตายาว

ดนตรี : / A C#m / F#m E / D C#m / Bm E / A /


A
เหมือน
C#m
สายตาไม่ค่อ
F#m
ยดี     
E
     
D
เหมือนเห็นไม่
E
ชัดเมื่ออยู่ตรง
A
นี้    
A7
 

 
ได้อยู่ข้าง
D
กายแค่เพียงเหลียว
E
มอง ฉันเลย
C#m
มองไม่เห็น
F#m
สักที คุณค่าของ
D
เธอคนนี้ ไม่
Esus4
เห็นเลย  
E7
 

A
ฉันเพิ่ง
C#m
รู้ว่ามองพลาด
F#m
ไป      
E
     
D
เมื่อได้เ
E
ห็นเธอจากมุม
A
นั้น  
A7
 

 
จากคนที่
D
เคยยืนคอยที่
E
เดิม ค่อยค่อย
C#m
เดินก้าวไปจาก
F#m
ฉัน ภาพเธอที่
D
เห็นเลืองลาง ก็เริ่มจะ
E
ชัด


F#m
 เพิ่งรู้ว่าฉันไม่ได้ต้อง
C#m
การคนที่ดี
Bm
พอ เพื่อมา
A
รักกัน ( เพื่อที่มารักกัน )

F#m
 เพิ่งรู้ว่าฉันต้องการแ
C#m
ค่คนที่พอดีกับ
Bm
ฉัน และคนนั้นคือเ
E
ธอ


** 
A
เพราะสายตามัน
C#m
หลอกฉัน 
F#m
หรือมือใครมา
E
ปิดไว้

D
ก็สายตาฉัน
C#m
ยาวจนเกินไป
Bm
 มองเลยหัวใจที่ใกล้แค่เ
E
พียงเอื้อมคว้า

A
ต้องการเธอได้
C#m
ยินไหม 
F#m
ตะโกนให้
E
ฟังดังดังว่า
D
รัก

 
ขอ
C#m
เธออย่าเดินไป
Bm
จากฉัน ช่วย
E
หันมองกันอีก
A
ที


A
ถึงโลก
C#m
หมุนไปทางทิศ
F#m
ใด ( ถึงโลกจะห
E
มุนจะเปลี่ยนไปแค่
D
ไหน ) ถึงต้อง
E
พบใครใหม่เส
A
มอ  
A7
 

 
จากวัน
D
นี้จะมองเห็น
E
ใคร ใกล้หรือ
C#m
ไกลจะเห็นแต่
F#m
เธอ ภาพเธอเท่า
D
นั้นจะคงอยู่ ในตาของ
E
ฉัน


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Dmaj7 / C#m F#m /


Bm
ใจที่มีแต่เธอมันเพียงต้อง
C#m
การจะหยุด หยุดตรงที่
D
นี้ที่เธอคนนี้ อย่าจากไปได้
E
ไหม


 
A
เพราะสายตามัน
C#m
หลอกฉัน 
F#m
หรือมือใครมา
E
ปิดไว้ )

 
D
ก็สายตาฉัน
C#m
ยาวจนเกินไป 
Bm
มองเลยหัวใจที่ใกล้แค่เพี
E
ยงเอื้อมคว้า )

A
ต้องการเธอได้
C#m
ยินไหม 
F#m
ตะโกนให้
E
ฟังดังดังว่า
D
รัก ( 
C#m
จะมีแต่เธอคนเดียวเท่า
Bm
นั้น )  
E
 

 
ว่ารักเ
D
ธอ ( อย่าเดินไปจากฉัน 
C#m
ก็มีเธอเท่านั้น
Bm
 )      
E
ฉันรักเ
A
ธอ


เพลงอื่นๆของ แดน วรเวช ดานุวงศ์
ของขวัญวันแม่ , ขอร้อง , ความรักไม่มีวันสุดท้าย , แค่เธอ , ชนะใจเธอก็พอ , ชีวิตหลังความเจ็บ , แช่แวบ (ไม่อยากเป็นพระ) , ใช้หัวใจ , เดอะ เมโลดี้ (The Melody) , ทดเวลาบาดเจ็บ , ทับซ้อน , ที่ผ่านมาเรียกว่าอะไร , นกกระดาษ , น้ำตาคั่งในสมอง (Don't Cry) , บรรยากาศเป็นใจ , บีคอส แอม สติวพิด (Because I'm Stupid) , ผ่านตา , ผ่านมาจะไม่ผ่านไป , เพลงของเธอ , เพลงรักที่ไม่มีคำว่ารัก , เพลงรักนักมวย , ฟ้าสีเทา , ไม่มีใครเหมือนเธอ , รักทำนองนี้ , เรื่องเล่าเหงาเหงา , ฤดูที่ฉันเหงา , วันที่สวยงาม (Beautiful Day) , วันละ Kiss , สภาวะทิ้งตัว , สายตายาว

* ลิขสิทธิ์เพลง สายตายาว และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top