เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> สาหัส


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง สาหัส - โลโซ

เพลง : สาหัส

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ฉันมี เรื่องหนึ่ง
อึดอัด ใจ
ฉันมี เรื่องใหญ่ จะบอก
เรื่องเดิม เรื่องเก่า
เรื่องเหล่า นั้น
เรื่องเธอ กับฉัน
ที่คิด ไม่ออก
หากมี วันไหน
ที่เธอ ถูกทิ้ง
แล้วเธอ ได้เข้า ใจ
เธอโดนทำ ร้าย
ให้ใจ แหลกเละ
แล้วเธอ จะรู้
ว่ายังมี ฉัน ที่เคยชอก ช้ำ
เพราะเธอ เฝ้าดู อยู่
เธอจะรู้ ว่าตอนนี้
ฉันสา หัส
..เย๊ เย เย เย๊ เย เย
เหมือนคนใกล้ ตาย
กระหาย น้ำ
เหมือนโดน ไข้ทำ
ให้มันยิ่งทรุด หนัก
เหมือนคน ร่อนเร่
ไร้ ที่พิง พัก
เหมือนคน ไร้หลัก
แต่รัก จริง
หากมี วันไหน
ที่เธอ ถูกทิ้ง
แล้วเธอ ได้เข้า ใจ
เธอโดนทำ ร้าย
ให้ใจ แหลกเละ
แล้วเธอ จะรู้
ว่ายังมี ฉัน ที่เคยชอก ช้ำ
เพราะเธอ เฝ้าดู อยู่
เธอจะรู้ ว่าตอนนี้
ฉันสา หัส
เย๊เยเย มันสา หัส

หากมี วันไหน
ที่เธอ ถูกทิ้ง
แล้วเธอ ได้เข้า ใจ
เธอโดนทำ ร้าย
ให้ใจ แหลกเละ
แล้วเธอ จะรู้
ว่ายังมี ฉัน ที่เคยชอก ช้ำ
เพราะเธอ เฝ้าดู อยู่
เธอจะรู้ ว่าตอนนี้
ฉันสา หัส เย๊เย๊เย่
เมื่อโดน ทำร้าย
ให้ใจ เหี่ยว
ก็เธอคน เดียว ที่เป็น อื่น
มากมายแค่ ไหน ฉันขม ขื่น
เพราะเธอ
หากมี วันไหน
ที่เธอ ถูกทิ้ง
แล้วเธอ ได้เข้า ใจ
เธอโดนทำ ร้าย
ให้ใจ แหลกเละ
แล้วเธอ จะรู้
ว่ายังมี ฉัน ที่เคยชอก ช้ำ
เพราะเธอ เฝ้าดู อยู่
เธอจะรู้ ว่าตอนนี้
ฉันสา หัส
มันสา หัส
ฉันสา หัส
มันสา หัส

คอร์ดเพลง สาหัส

ดนตรี : / F#m D / ( 4 ครั้ง )


F#m
ฉันมีเรื่องห
D
นึ่งอึกอัดใจ 
F#m
ฉันมีเรื่องให
D
ญ่จะบอก

F#m
เรื่องเดิมเรื่องเก่
D
าเรื่องเหล่านั้น 
F#m
เรื่องเธอกับฉัน
D
ที่คิดไม่ออก


A
 หากมีวันไ
E
หนที่เธอถูก
B
ทิ้ง แล้วเธอไ
F#m
ด้เข้าใจ
D
 

A
เธอโดนทำร้
E
ายให้ใจแหลก
B
เละ แล้วเธอ
F#m
จะรู้    
C
     
B
 

A
 ว่ายังมีฉั
E
นที่เคยชอก
B
ช้ำ เพราะเธอเ
F#m
ฝ้าดูอยู่ เธอจะ
D
รู้ ว่าตอน
E
นี้ ฉันสา
F#m
หัส    
D
     
F#m
        
D
 


ดนตรี : / F#m D / ( 2 ครั้ง )


F#m
เหมือนคนใ
D
กล้ตาย
F#m
กระหาย
D
น้ำ เ
F#m
หมือนโดน
D
ไข้ทำให้
F#m
มันยิ่งทรุดห
D
นัก

F#m
เหมือนคน
D
ร่อนเ
F#m
ร่ไร้ที่พิงพั
D
ก เหมื
F#m
อนคนไร้
D
หลักแ
F#m
ต่รักจริง
D
 


A
 หากมีวันไ
E
หนที่เธอถูก
B
ทิ้ง แล้วเธอไ
F#m
ด้เข้าใจ
D
 

A
เธอโดนทำร้
E
ายให้ใจแหลก
B
เละ แล้วเธอ
F#m
จะรู้    
C
     
B
 

A
 ว่ายังมีฉั
E
นที่เคยชอก
B
ช้ำ เพราะเธอเ
F#m
ฝ้าดูอยู่ เธอจะ
D
รู้ ว่าตอน
E
นี้ ฉันสา
F#m
หัส    
D
     
F#m
      มั
D
นสาหัส


ดนตรี : / F#m D / ( 4 ครั้ง )


( ซ้ำ * )


E
เธอโดนทำร้ายให้ใจเหี่ยว ก็เธอคนเดียวที่เป็นอื่น มากมายแค่ไหนฉันขมขื่น เพราะ
C#
เธอ


( ซ้ำ * )


 
มันส
F#m
าหัส  
D
     
F#m
        
D
  ฉันส
F#m
าหัส  
D
     
F#m
        
D
  มันส
F#m
าหัส


มิวสิควีดีโอเพลง สาหัส

เพลงอื่นๆของ โลโซ
5 นาที , I Wanna Love You , Rock & Roll , ขับรถให้มันตามกฏ , เข้ามาเลย , คนบ้า , คนไม่ดี , ครึ่งทาง , คืนจันทร์ , คุณเธอ , เคยบอกว่ารักกัน , เคยรักฉันบ้างไหม , เงิน , จักรยานสีแดง_มอไซด์รับจ้าง , เจ็บใจ , ใจสั่งมา , ฉันหรือเธอ[ Acoustic ] , ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป , โชคดี , ซมซาน , ซมซาน_หมาเห่าเครื่องบิน , ด้วยตัวของเราเอง , ดาว , ต้องทำได้ , ทุกลมหายใจ , แทบขาดใจ , ประเสริฐ , ผู้ชนะ , ฝนตกที่หน้าต่าง , พันธ์ทิพย์ , เพื่อนใจ , มอ ไซค์รับจ้าง , มอเตอร์ไซด์รับจ้าง , แม่ , ไม่คิดนอกใจ , ไม่ต้องห่วงฉัน [ เร็ว ] , ไม่ตายหรอกเธอ , ไม่ว่าง , รอยยิ้มนักสู้ , รักเมืองไทย , เราและนาย , ลาจากเธอ , เลิกแล้วต่อกัน , โลกใบใหม่ , สาหัส , สิบสี่อีกครั้ง , หมาเห่าเครื่องบิน , หมูในอวย , เหงาคิดถึงรอ , ให้รู้ว่ายังรักกัน , อยากได้ยินว่ารักกัน [ ลงเอย ] , อยากบอกว่าเสียใจ , อยากเปลี่ยนใจเธอ , อยากเห็นหน้าคุณ , อย่าเห็นแก่ตัว , อะไรก็ยอม , อิสระเสรี

* ลิขสิทธิ์เพลง สาหัส และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top