เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> สิ่งที่มันกำลังเกิด


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง สิ่งที่มันกำลังเกิด - ฟิล์ม บงกช เจริญธรรม

เพลง : สิ่งที่มันกำลังเกิด

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เพลงประกอบละคร อันโกะ กลรักสตรอว์เบอร์รี่เราไม่มีอะไรเหมือนกัน

ต่างคนก็ต่างความฝัน เรานั้นไม่ควรมาเจอ

แต่สุดท้ายชีวิตของฉันและเธอ

เป็นเรื่องตั้งใจหรือเผลอ ที่เราสองได้มาผูกพันเมื่อไหร่ที่ฉันไม่เจอเธอคิดถึงทุกนาที

ห่างหายกันหลายวัน ก็เหงาใจอย่างนี้

เธอเป็นเหมือนกันบ้างไหมสิ่งที่มันกำลังเกิดกับเราทั้งสองคน

เธอเรียกมันว่าความรักหรือเปล่ามันชอบกล

เคยคิดถึงกันบ้างไหม เคยเหงาหัวใจบ้างไหม

วันนี้เธอเป็นอย่างไรตอบให้หายสงสัยให้รู้ทีใจได้มีหนึ่งคนสำคัญ

ได้มีหนึ่งคนในนั้น วันนี้คนเดียวคือเธอ

อยากจะรู้ในเรื่องที่เราได้เจอ

เธอนั้นตั้งใจหรือเผลอ ทำให้ฉันได้มาผูกพันเมื่อไหร่ที่ฉันไม่เจอเธอคิดถึงทุกนาที

ห่างหายกันหลายวัน ก็เหงาใจอย่างนี้

เธอเป็นเหมือนกันบ้างไหมสิ่งที่มันกำลังเกิดกับเราทั้งสองคน

เธอเรียกมันว่าความรักหรือเปล่ามันชอบกล

เคยคิดถึงกันบ้างไหม เคยเหงาหัวใจบ้างไหม

เมื่อฉันไม่อยู่ตรงนั้นเธอเองจะเป็นเช่นไรสิ่งที่มันกำลังเกิดกับใจของฉันเอง

ฉันเรียกมันว่าความรักเต็มปากอย่างมั่นใจ

ฉันไม่เคยเป็นอย่างนี้ ไม่ว่ากับใครคนไหน

เธอเรียกมันว่าอย่างไร คือความรักใช่ไหมเราสองคนสิ่งที่มันกำลังเกิดกับเราทั้งสองคน

เธอเรียกมันว่าความรักหรือเปล่ามันชอบกล

เคยคิดถึงกันบ้างไหม เคยเหงาหัวใจบ้างไหม

เมื่อฉันไม่อยู่ตรงนั้นเธอเองจะเป็นเช่นไรสิ่งที่มันกำลังเกิดกับใจของฉันเอง

ฉันเรียกมันว่าความรักเต็มปากอย่างมั่นใจ

ฉันไม่เคยเป็นอย่างนี้ ไม่ว่ากับใครคนไหน

เธอเรียกมันว่าอย่างไร คือความรักใช่ไหมแค่เธอสองคน

คือความรักใช่ไหมเราสองคน


คอร์ดเพลง สิ่งที่มันกำลังเกิด

ดนตรี : / E / C#m / F#m / Bsus2 /


E
เราไม่มีอะไร
C#m
เหมือนกัน ต่างคนก็ต่างความ
F#m
ฝัน เรา
B
นั้นไม่ควรมา
E
เจอ

แต่สุด
A
ท้าย ชีวิตของฉันและ
G#m
เธอ เป็นเรื่องตั้ง
Gm
ใจหรือเ
F#m
ผลอ ที่เราสองได้มา
Bsus2
ผูกพัน


เมื่อไหร่ที่
A
ฉัน ไม่เจอเธอคิด
G#m
ถึงทุกนาที ห่าง
A
หายกันหลายวัน ก็เ
G#m
หงาใจอ
C#m
ย่างนี้

F#m
เธอเป็นเหมือนกันบ้าง
Bsus2
ไหม


สิ่งที่มันกำลัง
E
เกิดกับเราทั้ง
Emaj7
สองคน เธอเรียกมันว่าความ
C#m
รักหรือเปล่า มันชอบกล

เคยคิดถึงกันบ้าง
A
ไหม เคยเหงาหัวใจบ้าง
G#m
ไหม วันนี้เธอ
Gm
เป็นอย่าง
F#m
ไร ตอบให้
Bsus2
หายสงสัยให้รู้ที


ดนตรี : / E / Emaj7 / A / Bsus2 /


E
ใจได้มีหนึ่งคนสำ
C#m
คัญ ได้มีหนึ่งคนใน
F#m
นั้น วัน
B
นี้คนเดียวคือเ
E
ธอ

อยากจะ
A
รู้ในเรื่องที่เราได้
G#m
เจอ เธอนั้นตั้ง
Gm
ใจหรือเผ
F#m
ลอ ทำให้ฉันได้มา
Bsus2
ผูกพัน


( ซ้ำ * )


** 
สิ่งที่มันกำลัง
E
เกิดกับเราทั้ง
Emaj7
สองคน เธอเรียกมันว่าความ
C#m
รักหรือเปล่า มันชอบกล

เคยคิดถึงกันบ้าง
A
ไหม เคยเหงาหัวใจบ้าง
G#m
ไหม เมื่อฉันไม่
Gm
อยู่ตรง
F#m
นั้นเธอเองจะเป็นเช่น
Bsus2
ไร

สิ่งที่มันกำลัง
E
เกิดกับใจของ
Emaj7
ฉันเอง ฉันเรียกมันว่าความ
C#m
รักเต็มปากอย่างมั่นใจ

ฉันไม่เคยเป็นอย่าง
A
นี้ ไม่ว่ากับใคร
G#m
คนไหน เธอเรียกมัน
Gm
ว่าอย่าง
F#m
ไร

คือความ
Bsus2
รักใช่ไหมแค่ เราสองคน


ดนตรี : / A / G#m / F#m B / E / A / G#m C#m / F#m / B /


( ซ้ำ ** )


E
 
Emaj7
 
A
 คือความ
Bsus2
รักใช่ไหมเราสอง
E
คน


เพลงอื่นๆของ ฟิล์ม บงกช เจริญธรรม
ขอบคุณที่เธอเข้ามา , ใครสักคน (Ost. พราว) , เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ , ช่วยบอกให้ชัด , ตัวปัญหา , พูดอะไรไม่ได้สักอย่าง , ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ , ไม่ใช่ไม่รัก , ล้วงคองูเห่า , สิ่งที่มันกำลังเกิด , เหตุผล

* ลิขสิทธิ์เพลง สิ่งที่มันกำลังเกิด และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top