เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> สุดท้ายที่เหลืออยู่


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง สุดท้ายที่เหลืออยู่ - Friday

เพลง : สุดท้ายที่เหลืออยู่

อัลบั้ม : Butter Scotch

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

.

มันคงไม่ใช่แค่ฉัน ที่รู้สึกว่าหวั่นไหว

กับบาดแผลที่มีในหัวใจเวลานี้

และก็ได้แต่หวัง หวังให้จบตอนท้ายลงด้วยดี

แต่วันนั้นมันจะมีได้อย่าไรมันคงไม่ใช่แค่ฉัน ที่สับสนอยู่อย่างนี้

เกิดคำถามกับเรื่องราวที่มีไม่เข้าใจ

และคงไม่ใช่แค่ฉัน ที่อยากจะรู้มีสิ่งใด

ที่วันนี้พอทำได้มากกว่าแค่ดูเราต้องเจ็บปวดอีกกี่ครั้ง

หัวใจของเราจึงจะรับฟัง อยากจะรู้ในเมื่อสุดท้ายที่ต้องเหลือต้องอยู่คือเธอและฉัน

แล้วทุกสิ่งที่พ้นที่ผ่านมันสอนอะไร

ให้ท้ายที่สุดที่เรายังเหลือคือความเข้าใจ

กลับมาเชื่อในกันและกันอีกครั้ง ได้ไหมมันคงไม่ใช่แค่ฉัน ไม่ใช่เธอ ไม่ใช่เขา

แต่มารวมให้เป็นคำว่าเราจะได้ไหม

เราทุกคนต่างพ่ายแพ้ เพื่อจะชนะด้วยกันใหม่

เราจะถอยเพื่อก้าวไปได้หรือยังเราต้องเจ็บปวดอีกกี่ครั้ง

หัวใจของเราจึงจะรับฟัง อยากจะรู้ในเมื่อสุดท้ายที่ต้องเหลือต้องอยู่คือเธอและฉัน

แล้วทุกสิ่งที่พ้นที่ผ่านมันสอนอะไร

ให้ท้ายที่สุดที่เรายังเหลือคือความเข้าใจสุดท้ายที่ต้องเหลือต้องอยู่คือเธอและฉัน

แล้วทุกสิ่งที่พ้นที่ผ่านมันสอนอะไร

ให้ท้ายที่สุดที่เรายังเหลือคือความเข้าใจ

กลับมาเชื่อในกันและกันอีกครั้ง ได้ไหม


คอร์ดเพลง สุดท้ายที่เหลืออยู่

ดนตรี : / Dmaj7 / Dsus4 / Dmaj7 / D /


 
มันคงไม่ใช่
Dsus2
แค่ฉัน ที่รู้สึกว่า
Asus4
หวั่นไหว กับบาดแ
G
ผลที่มีในหัวใจเวล
Dsus2
านี้

 
และก็ได้แต่ห
G
วังหวัง ให้จบตอน
F#m
ท้ายลงด้วย
B
ดี แต่วัน
Em
นั้นมันจะมี
A
 ได้อย่าง
Dsus2
ไร        
A
 

 
มันคงไม่ใช่
Dsus2
แค่ฉัน ที่สับสนอยู่
Asus4
อย่างนี้ เกิดคำถ
G
ามกับเรื่องราวที่มีไม่เข้า
Dsus2
ใจ

 
และคงไม่ใช่แ
G
ค่ฉัน ที่อยากจะ
F#m
รู้มีสิ่งใ
B
ด   ที่
Em
วันนี้พอทำไ
A
ด้ มากกว่า
Dsus2
แค่ดู


Csus2
 เราต้องเจ็บป
B
วดอีกกี่
Em7
ครั้ง    
A
 หัวใจขอ
Bbdim
งเราจึงจะรั
Bm7
บฟัง    
A
 

 
อยา
G#m7
กจะรู้ ในเมื่อสุดท้
G
ายที่ต้องเหลือ
F#m
ต้องอยู่ 
Em7
คือเธอและฉั
D

G
แล้วทุกสิ่ง
F#m
ที่พ้นที่ผ่
Em7
าน มันส
D
อนอะไร ให้ท้
G
ายที่สุดที่
F#m
เรายังเห
F#
ลือ คือ
Bm7
ความเข้า
A
ใจ   
Gmaj7
 

 
กลับมาเชื่อใน
Gm
กันและกันอีกครั้ง 
A
ได้ไห
Dsus2
ม          
B
 


 
มันคงไม่ใช่แ
E
ค่ฉัน ไม่ใช่เธอไม่ใ
B
ช่เขา แต่มา
Asus2
รวมให้เป็นคำว่าเราจะไ
E
ด้ไหม

 
เราทุกคนต่างพ่
A
ายแพ้ เพื่อจะ
G#m
ชนะด้วยกันใ
C#
หม่ เราจะถ
A
อยเพื่อก้าวไป ได้หรือ
E
ยัง


Dsus2
 เราต้องเจ็บป
C#
วดอีกกี่
F#m
ครั้ง    
B
 หัวใจขอ
Cdim
งเราจึงจะรั
C#m
บฟัง  
B
 

 
อยา
Bbm7
กจะรู้ ในเมื่อสุดท้
A
ายที่ต้องเหลือ
G#m
ต้องอยู่ 
F#m
คือเธอและฉั
E

A
แล้วทุกสิ่ง
G#m
ที่พ้นที่ผ่
F#m
าน มันส
E
อนอะไร ให้ท้
A
ายที่สุดที่
G#m
เรายังเห
Ab
ลือ คือ
C#m
ความเข้า
B
ใจ   
Asus2
 

 
สุด
A
ท้ายที่ต้องเหลือ
G#m
ต้องอยู่ 
F#m
คือเธอและฉั
E
น   แ
A
ล้วทุกสิ่งที่
G#m
พ้นที่ผ่
F#m
าน มันส
E
อนอะไร

 
ให้ท้
A
ายที่สุด
G#m
ที่เราต้องเ
Ab
หลือ คือ
C#m
ความเข้าใ
B
จ    
A
กลับมาเชื่อในกันและ
Am
กันอีกครั้ง 
B
ได้ไหม


ดนตรี : / E / A E / Am / E /


เพลงอื่นๆของ Friday
Love sign , ใกล้ไป , ฉันมีความสุข , ชอบตอนนี้ , ชั่วโมงต้องมนต์ , เชย , ดาวตก , ต่างคนต่างรอ , เธอยังคงมีฉัน , เธอยังมีฉัน , นาฬิกา , นิดนึงพอ , บ๊าย บาย (Bye Bye) , ปิดประตู , ปิดผนึก , เปลี่ยนไปทุกอย่าง , พักบ้างนะ , เพลงของเธอ , เพลงรักเก่า , มีคนอกหัก , มีอกหัก , ไม่ว่าเธอจะรักฉันหรือไม่ , เรื่องรักธรรมดา , ลืมแล้วหรือเปล่า , สิบปี , สุดท้ายที่เหลืออยู่ , หนาวนี้ , หลงทาง , หวาน (Sweet) , เหนื่อย , อยู่ในใจฉัน

* ลิขสิทธิ์เพลง สุดท้ายที่เหลืออยู่ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top