เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ส่วนที่หาย


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ส่วนที่หาย - เบล สุพล พัวศิริรักษ์

เพลง : ส่วนที่หาย

อัลบั้ม : Happy Hours

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ส่วน ส่วนที่หายไปของชีวิต
หมดไปกับอดีตที่แล้วมา
ความสุขมันหายและถูกแทนด้วยน้ำตา
กับรักที่ผ่านมาและผ่านไป

ส่วน ส่วนที่ฉันเหลือของชีวิต
ก็ไม่รู้จะขีดทางเช่นไร
ช่วงเวลาที่เหลือควรจะมีไปเพื่อใคร
ไม่เคยจะแน่ใจจนเจอเธอ

เธอเข้ามาเติมความสุขที่หายไปมานาน
เธอทำให้ยิ้มได้อีกครั้ง
เธอเปลี่ยนคนนี้คนที่ใจมันใกล้พัง
ให้มีกำลังอยู่ต่อไป

ไม่รู้ทั้งชีวิตฉันจะยาวแค่ไหน
จากนี้ฉันขอใช้ทุกนาทีไปพร้อมเธอ
เธออยู่ที่ใดจะอยู่ใกล้เธอ
จะอยู่กับเธอเสมอทุกเวลา

ช่วงชีวิตที่แล้วแล้วที่ฉันทำหล่นหาย
อาจทำให้เหลือเวลาที่ใช้กับเธอเพียงพริบตา
แต่จะทำให้ดีจะทำให้คุ้มค่า
ให้คุ้มเวลาดีๆ ที่ชีวิตนี้ ฉันได้มีเธอ

คง คงเป็นชะตาของชีวิต
ที่มีทั้งอดีตและข้างหน้า
หากไม่ถูกทำร้ายคงไม่มีทางรู้ว่า
มันมีค่าแค่ไหนที่เจอเธอ

เธอเข้ามาเติมความสุขที่หายไปมานาน
เธอทำให้ยิ้มได้อีกครั้ง
เธอเปลี่ยนคนนี้คนที่ใจมันใกล้พัง
ให้มีกำลังอยู่ต่อไป

ไม่รู้ทั้งชีวิตฉันจะยาวแค่ไหน
จากนี้ฉันขอใช้ทุกนาทีไปพร้อมเธอ
เธออยู่ที่ใดจะอยู่ใกล้เธอ
จะอยู่กับเธอเสมอทุกเวลา

ช่วงชีวิตที่แล้วแล้วที่ฉันทำหล่นหาย
อาจทำให้เหลือเวลาที่ใช้กับเธอเพียงพริบตา
แต่จะทำให้ดีจะทำให้คุ้มค่า
ให้คุ้มเวลาดีดีที่ชีวิตนี้ โว โว้

ไม่รู้ทั้งชีวิตฉันจะยาวแค่ไหน
จากนี้ฉันขอใช้ทุกนาทีไปพร้อมเธอ
เธออยู่ที่ใดจะอยู่ใกล้เธอ
จะอยู่กับเธอเสมอทุกเวลา

ช่วงชีวิตที่แล้วแล้วที่ฉันทำหล่นหาย
อาจทำให้เหลือเวลาที่ใช้กับเธอเพียงพริบตา
แต่จะทำให้ดีจะทำให้คุ้มค่า
ให้คุ้มเวลาดีดีที่ชีวิตนี้ ฉันได้มีเธอ

คอร์ดเพลง ส่วนที่หาย

ดนตรี : / Dmaj7 / E9 / ( 3 ครั้ง )/ Dmaj7 C#m7 E7sus4 /


Amaj7
ส่วน      
Bm7
ส่วนที่   
Cm7
หาย     
C#m7
ไปของชีวิต หมด
Bm7
ไป กับอดีตที่แล้ว
E9
มา

Amaj7
ความสุขมันหายและถูก
C#m7
แทนด้วยน้ำตา กับ
Bm7
รักที่ผ่านมาและผ่าน
E7sus4
ไป         
E9
 

Amaj7
ส่วน ส่วนที่ฉัน
C#m7
เหลือของชีวิต ก็ไม่
Bm7
รู้ จะขีดทางเช่น
E9
ไร

Amaj7
ช่วงเวลาที่เหลือ
Bm7
ควร     
Cm7
จะ      
C#m7
มีไปเพื่อใคร ไม่
Bm7
เคยจะแน่ใจจนเจอ
E9
เธอ


F#m
เธอเข้ามาเติมความสุข
F#mM7
ที่หายไปมานาน 
F#m7
เธอทำให้ยิ้มได้อีก
B7
ครั้ง

Dmaj7
เธอเปลี่ยนคนนี้คนที่
C#m7
ใจมันใกล้
Cm7
พัง      
Bm7
ให้มี      
C#m7
กำลัง    
D
อยู่ต่อ
E7sus4
ไป


 
ไม่
A
รู้ทั้งชีวิตฉันจะ
Amaj7
ยาวแค่ไหน จาก
C#m7
นี้ฉันขอใช้ทุก
F#7sus4
นาทีไปพร้อมเ
F#7
ธอ

 
เธอ
Bm7
อยู่ที่    
Dm7
ใด   จะ
C#m7
อยู่ใกล้  
F#m7
เธอ   จะ
Bm7
อยู่กับเธอเสมอทุกเว
E9
ลา

 
ช่วงชี
A
วิตที่แล้วแล้วที่
Amaj7
ฉันทำหล่นหาย อาจ
C#m7
ทำให้เหลือเวลาที่ใช้ กับ
F#7sus4
เธอเพียงพริบ
F#7
ตา

 
แต่จะ
Bm7
ทำให้   
Dm7
ดี     จะ
C#m7
ทำให้คุ้ม
F#7
ค่า ให้
Bm7
คุ้มเวลาดีดีที่ชีวิต
E7sus4
นี้ ฉันได้มีเธอ
F
 


ดนตรี : / Dmaj7 / E9 / ( 2 ครั้ง )


Amaj7
คง คงเป็น
C#m7
ชะตาของชีวิต 
Bm7
ที่มี ทั้งอดีตและข้าง
E9
หน้า

Amaj7
หากไม่ถูกทำร้าย
Bm7
คง      
Cm7
ไม่      
C#m7
มีทางรู้ว่า มัน
Bm7
มีค่าแค่ไหนที่เจอ
E9
เธอ


( ซ้ำ * )


 
ไม่
A
รู้ทั้งชีวิตฉันจะ
Amaj7
ยาวแค่ไหน จาก
C#m7
นี้ฉันขอใช้ทุก
F#7sus4
นาทีไปพร้อมเ
F#7
ธอ

 
เธอ
Bm7
อยู่ที่    
Dm7
ใด   จะ
C#m7
อยู่ใกล้  
F#m7
เธอ   จะ
Bm7
อยู่กับเธอเสมอทุกเว
E9
ลา

 
ช่วงชี
A
วิตที่แล้วแล้วที่
Amaj7
ฉันทำหล่นหาย อาจ
C#m7
ทำให้เหลือเวลาที่ใช้ กับ
F#7sus4
เธอเพียงพริบ
F#7
ตา

 
แต่จะ
Bm7
ทำให้   
Dm7
ดี     จะ
C#m7
ทำให้คุ้ม
F#7
ค่า ให้
Bm7
คุ้มเวลาดีดีที่ชีวิต
E7sus4
นี้


 
ไม่
Bb
รู้ทั้งชีวิตฉันจะ
Bbmaj7
ยาวแค่ไหน จาก
Dm7
นี้ฉันขอใช้ทุก
G7sus4
นาทีไปพร้อมเ
G7
ธอ

 
เธอ
Cm7
อยู่ที่    
Ebm7
ใด   จะ
Dm7
อยู่ใกล้  
Gm7
เธอ   จะ
Cm7
อยู่กับเธอเสมอทุกเว
F
ลา

 
ช่วงชี
Bb
วิตที่แล้วแล้วที่
Bbmaj7
ฉันทำหล่นหาย อาจ
Dm7
ทำให้เหลือเวลาที่ใช้ กับ
G7sus4
เธอเพียงพริบ
G7
ตา

 
แต่จะ
Cm7
ทำให้   
Ebm7
ดี     จะ
Dm7
ทำให้คุ้ม
G7
ค่า ให้
Cm7
คุ้มเวลาดีดีที่ชีวิต
F
นี้ ฉันได้มี
Bmaj7
เธอ


มิวสิควีดีโอเพลง ส่วนที่หาย

เพลงอื่นๆของ เบล สุพล พัวศิริรักษ์
กอดตัวเอง , คำที่ไม่มีในโลก , จิตใต้สำนึก , จุดประสงค์เรื่องเดียว , ฉันไม่รู้ , ตอบได้ไหม ว่าได้ไหม , ตอบได้ไหมว่า...ได้ไหม , ตัวละครลับ , ตัวละครลับ (Secret Crush) , ต่างคนต่างเหนื่อย , ตามสบาย , ถ้าเขายังสำคัญ , ถ้าในโลกนี้ไม่มี... , ทรมานตัวเอง , นัก (แอบ) รัก , บรรยากาศ , บินเอย , บุคคลสำคัญ , ปากไม่ดี , พระผู้สร้างรอยยิ้ม , เพราะเธอ , ไม่ธรรมดา , ไม่อยากจะคิด , รักของฉันคือเธอ , รักยาก ลืมยาก , เรื่องเดียวที่ขาดหาย , วันนี้ วันสุดท้าย , ส่วนที่หาย , แสนล้านนาที , หนึ่งความเหงาบนดาวเคราะห์ , หยุดความคิดไม่ได้ , ให้ตอบว่ายังไง , อยากให้โลกแคบลง , อย่าขัดขืน

* ลิขสิทธิ์เพลง ส่วนที่หาย และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top