เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> หอมปากหอมคอ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง หอมปากหอมคอ - ว่าน ธนกฤต

เพลง : หอมปากหอมคอ

อัลบั้ม : Soloist Plan C

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

อยากชวนให้เธอมาหอมปากหอมคอ
และนั้นมันคือความรักที่ฉันต้องการ
ก็ยังไม่ชัวร์ว่าฉันจะทนได้นาน
ก็ยังไม่ลองจะรู้ได้ไง ว่าอันที่จริง

ไอ้การหอมปากหอมคอ
จะหยุดทุกอย่างให้มีแค่ฉันกับเธอกับเราสองคน
อย่ามองว่ารักอยู่ไกลอย่าไปวกวน
อย่าไปรีบร้อนกระวนกระวาย

แต่ฉันรักเธอ อยากทำความรักของเราให้มีความหมาย
อยากกอดเธอไว้นานๆ อยากสัมผัสร่างกาย
แต่ไม่อยากทำร้ายอารมณ์อ่อนไหว

ให้ความรักของฉันเป็นเรื่องสำคัญ
บอกว่ารักแค่นั้นไม่ต้องใกล้กัน
เอาเพียงแค่หอมปาก หอมคอเท่านั้น
อย่าเร็วใจมันตามไม่ทัน

อย่าเพิ่งแตะฉันต้องฉันคงไม่ช้าไป
วันพรุ่งนี้ที่สองเราลองเข้าใจ
ตัวของเราห่าง หัวใจไม่ห่างไกล
แม้จะนานแค่ไหน แค่เพียงเธอพร้อมวางใจไปด้วยกัน

ก็เคยได้ยินว่าหอมปากหอมคอ
ก็คือแค่กำลังสวยกำลังงดงาม
ไม่หนักไม่เบาไม่น้อยไม่ต้องวู่วาม
ไม่เผ็ดไม่เดือดไม่ร้อนค่อยเป็นค่อยไป

ตกลงว่าเราจะหอมปากหอมคอ
นั้นคือวิธีที่ดีของฉันกับเธอกับเราสองคน
อาจทำให้ฉันอยู่ไกล และเธอทุกข์ทน
อาจไม่ใช่รักที่ทันสมัย

แต่ฉันรักเธอ อยากทำความรักของเราให้มีความหมาย
อยากกอดเธอไว้นานๆ อยากสัมผัสร่างกาย
แต่ไม่อยากทำร้ายอารมณ์อ่อนไหว

ให้ความรักของฉันเป็นเรื่องสำคัญ
บอกว่ารักแค่นั้นไม่ต้องใกล้กัน
เอาเพียงแค่หอมปากหอมคอเท่านั้น
อย่าเร็วใจมันตามไม่ทัน

อย่าเพิ่งแตะฉันต้องฉันคงไม่ช้าไป
วันพรุ่งนี้ที่สองเราลองเข้าใจ
ตัวของเราห่างหัวใจไม่ห่างไกล
แม้จะนานแค่ไหนจะรอวันนั้น
ในวันที่ฉันและเธออาจพร้อมวางใจไปด้วยกัน

ให้ความรักของฉันเป็นเรื่องสำคัญ
บอกว่ารักแค่นั้นไม่ต้องใกล้กัน
เอาเพียงแค่หอมปากหอมคอเท่านั้น
อย่าเร็วใจมันตามไม่ทัน

อย่าเพิ่งแตะฉันต้องฉันคงไม่ช้าไป
วันพรุ่งนี้ที่สองเราลองเข้าใจ
ตัวของเราห่างหัวใจไม่ห่างไกล
แม้จะนานแค่ไหนจะไม่หวั่นไหว

จะรอวันนั้นที่ใจเธอพร้อม
จะลองกอดฉัน ด้วยรอยจูบนั้น
รักเธอมากกว่านั้น

คอร์ดเพลง หอมปากหอมคอ

ดนตรี : / Bm / C#m / G / E / E /


 
อยากชวนให้เธอมา
A
หอมปากหอมคอ และนั่นมันคือควา
F#m
มรักที่ฉันต้องการ

 
ก็ยังไม่ชัวร์ว่า
Bm
ฉันจะทนได้นาน ก็ยังไม่ลองจะ
E
รู้ได้ไง

 
ว่าอันที่จริงไอ้การ
A
หอมปากหอมคอ จะหยุดทุกอย่างให้มีแ
F#m
ค่ฉันกับเธอ กับเราสองคน

 
อย่ามองว่า
Bm
รักอยู่ไกลอย่า
BmM7
ไปวกวน อย่าไปรีบ
Bm7
ร้อนกระวนกระว
E
าย


 
แต่ฉันรักเ
C
ธอ อยากทำความรักของเราให้
Am
มีความหมาย

 
อยากกอดเธอไว้นานนาน อยาก
F
สัมผัสร่างกาย 
Fm
แต่ไม่อยากทำร้
G
ายอารมณ์อ่อนไ
E
หว


 
ให้ความ
A
รักของฉันเป็นเรื่องสำคัญ บอกว่า
F#m
รักแค่นั้นไม่ต้องใกล้กัน

 
ก็เพียงแค่
C#m
หอมปาก 
F#m
หอมคอเท่านั้น อย่า
Bm
เร็วใจมันตามไม่
E
ทัน

 
อย่าพึ่งแตะ
A
ฉันต้องฉันคงไม่ช้าไป วันพรุ่
F#m
งนี้ที่สองเราลองเข้าใจ

 
ตัวของ
C#m
เราห่าง หัว
F#m
ใจไม่ห่างไกล 
Bm
แม้จะนานแค่
C#m
ไหน แค่เพียงเธอพร้
G
อมวางใ
E
จไปด้วย
A
กัน


 
ก็เคยได้ยินว่าหอ
A
มปากหอมคอ ก็คือแค่กำลัง
F#m
สวยกำลังงดงาม

 
ไม่หนักไม่เบาไม่
Bm
น้อยไม่ต้อง
BmM7
วู่วาม ไม่เผ็ดไม่เดือดไม่
Bm7
ร้อน ค่อยเป็นค่อยไ
E

 
ตกลงว่าเราจะหอ
A
มปากหอมคอ นั่นคือวิธีที่ดีของ
F#m
ฉันกับเธอกับเราสองคน

 
อาจทำให้
Bm
ฉันอยู่ไกล แ
BmM7
ต่เธอทุกข์ทน อาจไม่ใช่
Bm7
รักที่ทันสมั
E


( ซ้ำ * )


 
ให้ความ
A
รักของฉันเป็นเรื่องสำคัญ บอกว่า
F#m
รักแค่นั้นไม่ต้องใกล้กัน

 
ก็เพียงแค่
C#m
หอมปาก 
F#m
หอมคอเท่านั้น อย่า
Bm
เร็วใจมันตามไม่
E
ทัน

 
อย่าพึ่งแตะ
A
ฉันต้องฉันคงไม่ช้าไป วันพรุ่
F#m
งนี้ที่สองเราลองเข้าใจ

 
ตัวของ
C#m
เราห่าง หัว
F#m
ใจไม่ห่างไกล 
Bm
แม้จะนานแค่
C#m
ไหน

 
จะรอวันนั้
D
น ในวันที่
C#m
ฉัน และเธออาจพร้
G
อม วางใ
E
จไปด้วยกั
A


ดนตรี : / C / C / Am / Am / F / F / Fm / G /


 
ให้ความ
A
รักของฉันเป็นเรื่องสำคัญ บอกว่า
F#m
รักแค่นั้นไม่ต้องใกล้กัน

 
ก็เพียงแค่
C#m
หอมปาก 
F#m
หอมคอเท่านั้น อย่า
Bm
เร็วใจมันตามไม่
E
ทัน

 
อย่าพึ่งแตะ
A
ฉันต้องฉันคงไม่ช้าไป วันพรุ่
F#m
งนี้ที่สองเราลองเข้าใจ

 
ตัวของ
C#m
เราห่าง หัว
F#m
ใจไม่ห่างไกล 
Bm
แม้จะนานแค่
C#m
ไหน

 
จะไม่หวั่นไห
D
ว จะรอวั
C#m
นนั้นที่ใจเธอพ
Bm
ร้อม จะลองกอ
C#m
ดฉัน จะรอจูบ
G
นั้น โว้
E
โฮ รักเธอมากกว่า
A
นั้น


มิวสิควีดีโอเพลง หอมปากหอมคอ

เพลงอื่นๆของ ว่าน ธนกฤต
Postcard , แก , แก.. , ไกล , คนไม่มีเวลา , คนเย็นชา ไม่เหลือใคร , คนเหงาที่ไม่เคยเหงา , ความเป็นจริง , คำที่ทำให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไป , คุณนางฟ้า , โคตรโชคดี , ใครสักคน , ซักเรื่องได้ไหม , ดรีม แคชเชอร์ (Dream Catcher) , ดาวอังคาร , เดคิสุงิ , ต่อไปนี้ ทั้งโลกจะหยุดหมุนด้วยความรัก , ต่อไปนี้...ทั้งโลกจะหยุดหมุนด้วยความรัก , ถ้าดาวคือเธอ , ถูกและดี , ทางออก , ทุกครั้งที่ฟัง , ทําเพื่อเธอ , นะ , นาที , นิทรรศการน้ำตา , นิทรา , เบาหวาน , ปลายฝัน , ปิดผนึก , พอดี พอดี , พักใจ , พักพิง , เพลงบังคับ , เพลงรักเก่า , เพียงแค่ใจเรารักกัน , มิดชิด , มิดชิด (Ost. สายลับสามมิติ) , มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ , ยิ่งดู ยิ่งดี , ร้อยแก้ว (Slam Drunk) , ระยะปลอดภัย , ลูกผู้ชายตัวจริง , โลกใบที่ขาดเธอ , โลกล้านปี , วันของใจ , วันที่เธอไม่เหลือใคร , วันเหงา , วัยทองรำลึก , สายลับเจ้าเสน่ห์ (Ost. สายลับสามมิติ) , สายลับเจ้าเสน่ห์ , สาลิกาลิ้นทอง , สิ่งที่ยังเหลือ , สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก , สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่คนเดียว , โสดทัศนศึกษา , หมึกนึ่งมะนาว , หอมปากหอมคอ , เหตุผล (ที่คนไม่เข้าใจ) , อยู่บำรุง , อารมณ์ดี , อีกครั้ง

* ลิขสิทธิ์เพลง หอมปากหอมคอ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top