เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> อยากให้ความคิดมีเสียง


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง อยากให้ความคิดมีเสียง - อ้อน ลัคนา หวงมณีรุ่งโรจน์

เพลง : อยากให้ความคิดมีเสียง

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เก็บมานานแล้ว กี่ครั้งก็พูดในใจ เลือกจะเงียบไว้ ความจริงที่่ในสายตา
ที่ต้องทำเฉยชา ตอนที่เธอหันมา ที่เห็นไม่ยอมพูดจา แต่จำเธอไม่เคยลืม
อยู่แต่กับความคิด บนความไม่จริงที่เจอ อยากจะมีเธอ ได้แต่ฝันข้ามวันมันไป
อยากให้เธอรับฟัง แค่สักคำของใจ ถ้าคิดดังดังออกไป เผื่อใจเธอจะรู้ทัน

* อยากให้ความคิด มันมีเสียง ให้เสียงมันดังถึงเธอ อยากให้ใจฉัน ถูกอ่านเจอ ให้เธอนั้นได้รู้ไป
รู้ว่าแอบ รักเธอ พูดออกไปก็ไม่มีใครที่เขาจะฟัง ก็ฉันยังห่าง ก็เข้าใจ ที่หัวใจซ่อนเอาไว้
ที่คิดเธอได้ยินไหม ว่าใครมันรักเธอ

บอกอยู่ตอนนี้ แต่เธอก็ไม่ได้ยิน ปากก็ยังคิด ว่าควรพูดไปยังไง
อยากให้เธอรับฟัง แค่สักเศษของใจ ถ้าคิดดังดังออกไป เผื่อใจเธอจะรู้ทัน

( ซ้ำ * )

( ซ้ำ * )

วันนี้เธอได้ยินไหม ฉันรักเธอ

คอร์ดเพลง อยากให้ความคิดมีเสียง

ดนตรี : / G / Gmaj7 / Am / Cm /


เก็บมา
G
นานแล้ว
Gmaj7
     กี่
C
ครั้งก็พูดใน
D
ใจ เลือกจะ
G
เงียบไว้
Gmaj7
  ความ
C
จริงที่่ในสาย
D
ตา

ที่ต้อง
Bm
ทำเฉยช
Em
า ตอนที่
Bm
เธอหัน
Em
มา  ที่
Am
เห็นไม่ยอมพูดจา แต่
C
จำเธอไม่เคย
D
ลืม

อยู่แต่กับ
G
ความคิด
Gmaj7
    บน
C
ความไม่จริงที่
D
เจอ อยากจะ
G
มีเธอ
Gmaj7
  ได้แต่
C
ฝันข้ามวันมัน
D
ไป

อยากให้
Bm
เธอรับฟั
Em
ง แค่สัก
Bm
คำของ
Em
ใจ ถ้า
Am
คิดดังดังออกไป เผื่อ
C
ใจเธอจะรู้
D
ทัน


อยากให้
G
ความคิด มัน
Bm
มีเสียง ให้
Am
เสียงมันดังถึง
D
เธอ อยากให้
G
ใจฉัน ถูก
Bm
อ่านเจอ ให้
Am
เธอนั้นได้รู้
D
ไป

รู้ว่า
Bm
แอบ รักเ
Em
ธอ พูดออก
Am
ไปก็ไม่มีใครที่เขาจะ
D
ฟัง ก็ฉันยัง
Bm
ห่าง ก็
E
เข้าใจ ที่
Am
หัวใจซ่อนเอาไว้

ที่
C
คิดเธอได้ยิน
Cm
ไหม ว่าใครมันรักเธอ


ดนตรี : / G Gsus4 G / Am D /


บอกอยู่
G
ตอนนี้
Gmaj7
   แต่
C
เธอก็ไม่ได้
D
ยิน ปากก็
G
ยังคิด
Gmaj7
    ว่า
C
ควรพูดไปยัง
D
ไง

อยากให้
Bm
เธอรับฟั
Em
ง แค่สัก
Bm
คำของ
Em
ใจ ถ้า
Am
คิดดังดังออกไป เผื่อ
C
ใจเธอจะรู้
D
ทัน


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Am / Bm / C / G D / Em / C / Am A7 / D / D /


( ซ้ำ * )


วัน
Am
นี้เธอได้ยิน
D
ไหม ฉัน
G
รักเธอ


เพลงอื่นๆของ อ้อน ลัคนา หวงมณีรุ่งโรจน์
เขามีคนรักกันหมดแล้ว , คนนิสัยเสีย , ตอบแทน , เปลี่ยนเป็นเขาก็ได้นะ , พับท้องฟ้า , เมื่อก่อนก็อยู่คนเดียว , ไม่ได้ฟังแต่ยังได้ยิน , ไม่รักแล้วจะบอก , ลึกซึ้ง , เล่นตัว , ห่างไกล ใกล้กัน , อยากให้ความคิดมีเสียง , อย่าบอกว่ารักเขา , ออกอาการ , อ้อนไว้ , อ๊ะก็ได้ , อุ่นใจ

* ลิขสิทธิ์เพลง อยากให้ความคิดมีเสียง และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top