เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> อยู่ต่อได้หรือเปล่า


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง อยู่ต่อได้หรือเปล่า - ปาล์มมี่

เพลง : อยู่ต่อได้หรือเปล่า

อัลบั้ม : ปาล์มมี่

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

เธอ จะรบกวนเธอมากไปไหม หากว่าเธอไม่รีบไปไหน
อยากให้อยู่กับฉันได้ไหม ให้ราได้คุยกันก่อน

เรา ที่คบกันมาถึงวันนี้ บอกได้เลยฉันรู้สึกดี
อยากให้เธอได้รู้สักที ได้เปิดหัวใจ

(แต่เธออยู่)ได้หรือเปล่า เธอนั้นมีธุระอะไรหรือเปล่า
อยู่ด้วยกันสักพักนึงได้หรือเปล่า อยู่นั่งคุยสบายๆ ให้เราเรียนรู้กัน

เรา จากที่เคยใกล้ชิดผูกพัน อยากให้เราเป็นมากกว่านั้น
อยากให้เธอได้รู้จักฉัน มากกว่าที่เคยรู้จัก

ฉัน อยากให้เราได้ใช้วันนี้ บอกเรื่องราวที่เราต่างมี
ให้หัวใจได้รู้สึกดี มากกว่าที่เคย

(แต่เธออยู่)ได้หรือเปล่า เธอนั้นมีธุระอะไรหรือเปล่า
อยู่ด้วยกันสักพักนึงได้หรือเปล่า อยู่นั่งคุยสบายๆ ให้เราเรียนรู้กัน

(แต่เธออยู่)ได้หรือเปล่า เธอนั้นมีธุระอะไรหรือเปล่า
อยู่ด้วยกันสักพักนึงได้หรือเปล่า อยู่นั่งคุยสบายๆ ให้เราเรียนรู้กัน

คอร์ดเพลง อยู่ต่อได้หรือเปล่า

ดนตรี : / D Bm / G A / ( 4 ครั้ง )


D
เธอ  
Bm
  จะรบ
G
กวนเธอ
A
มากไปไ
D
หม  
Bm
หากว่าเ
G
ธอไม่รี
A
บไปไ
D
หน  
Bm
 

 
อยากให้
G
อยู่กับ
A
ฉันได้ไ
D
หม ให้
Bm
เราได้คุ
G
ยกันก่
A
อน

D
เรา  
Bm
ที่คบ   
G
กันมา
A
ถึงวัน
D
นี้    
Bm
บอกได้เล
G
ยฉันรู้
A
สึก  
D
ดี    
Bm
 

 
อยากให้
G
เธอได้
A
รู้สัก
D
ที ได้
Bm
เปิดหัวใ
G
จ    
A
 


 
แต่เธออยู่
D
ได้หรือ
Bm
เปล่า  
G
เธอนั้น
A
มีธุระอะไ
D
รหรือเ
Bm
ปล่า

G
อยู่ด้วย
A
กันสักพักนึงไ
D
ด้หรือเ
Bm
ปล่า   
G
อยู่นั่งคุ
A
ยสบา
D
ยสบาย
Bm
    ให้เ
G
ราเรียน
A
รู้กัน


ดนตรี : / D Bm / G A / ( 4 ครั้ง )


D
เรา  
Bm
จากที่เ
G
คยใก
A
ล้ชิดผูก
D
พัน  
Bm
อยากให้เ
G
ราเป็น
A
มากกว่า
D
นั้น  
Bm
 

 
อยากให้เ
G
ธอได้
A
รู้จัก
D
ฉัน มาก
Bm
กว่าที่เ
G
คยรู้จั
A

D
ฉัน  
Bm
อยากให้เ
G
ราได้ใ
A
ช้วัน
D
นี้    
Bm
บอกเรื่อง
G
ราวที่
A
เราต่าง
D
มี    
Bm
 

 
ให้หัว
G
ใจได้
A
รู้สึก
D
ดี มาก
Bm
กว่าที่ เ
G
คย  
A
 


( ซ้ำ * )


 
ได้หรือ
D
เปล่า  
Bm
เธอนั้น
G
มีธุระอะไ
A
รหรือเ
D
ปล่า
Bm
 

G
อยู่ด้วย
A
กันสักพักนึงไ
D
ด้หรือเ
Bm
ปล่า   
G
อยู่นั่งคุ
A
ยสบา
D
ยสบาย
Bm
    ให้เ
G
ราเรียน
A
รู้กัน


ดนตรี : / D Bm / G A / ( 12 ครั้ง )


มิวสิควีดีโอเพลง อยู่ต่อได้หรือเปล่า

เพลงอื่นๆของ ปาล์มมี่
Butterfly , Ooh , Private sky , Shy boy , Stay [อยู่ตรงนี้] , กระโดดขึ้นฟ้า , กลัว , กา กา กา , กุญแจที่หายไป , ขวัญเอยขวัญมา , ขอไปคนเดียว , เขาลืม , คราย คราย คราย (Cry Cry Cry) , ความเจ็บปวด , ความทรงจำสีจาง , คิดมาก , เคว้ง , จากกันตรงนี้ , เจตนา , ช่วยมารับฉันที , ซ่อนกลิ่น , ดวงใจ , ติ๊กต่อก , ทบทวน , ทฤษฏี , ทำเป็นไม่ทัก , ทุ่งสีดำ , นาฬิกาเรือนเก่า , นิทาน , ปล่อย , แปดโมงเช้าวันอังคาร , ฝันดีแค่ไม่กี่คืน , พรุ่งนี้อาจไม่มีฉัน , พื้นที่ส่วนตัว , พูดไม่เต็มปาก , ฟ้าส่งฉันมา , แม่เกี่ยว , ไม่มีคำจำกัดความ , ไม่มีใครโชคร้ายตลอด , ร้องไห้ง่ายง่ายกับเรื่องเดิมเดิม , สเตย์ (Stay) , แสนสบาย , หนึ่งนาที , อยากร้องดังๆ , อยากหยุดเวลา , อยู่ต่อได้หรือเปล่า , อู้ห์ (Ooh!)

* ลิขสิทธิ์เพลง อยู่ต่อได้หรือเปล่า และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top