เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> อยู่บำรุง


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง อยู่บำรุง - ว่าน ธนกฤต

เพลง : อยู่บำรุง

อัลบั้ม : Soloist Plan B

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

จะปล่อยให้เธอไม่สบาย จะปล่อยให้เธอต้องตัวร้อน
ให้เดือดให้ร้อน ให้นอนคนเดียวได้ยังไง
อากาศมันหนาวขนาดนั้น จะอุ่นแค่ไหนถ้ามีฉัน
มีเธอหลับฝันด้วยอุณหภูมิที่ผ่อนคลาย

ถ้าหากเธอร้อนก็บอกฉัน ถ้าเผื่อว่าหนาวก็บอกกัน
ผ้าห่มจะหนา ค่ายาจะแพงไม่เป็นไร
มีเธอได้ยิ้มและหลับฝัน จับมือเธอไว้ข้างกายฉัน
ให้เธอได้รู้มีคนๆ หนึ่งไม่ไปไหน ฉันยังไม่ไปไหน

ให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหม
นอนหลับได้ไหม นอนตักฉันไหม
ฉันอยากให้พัก สักผ่อนได้ไหม
ให้เธอนั้นพัก หลับเพลินไปกับฉัน

ถอดชุดพะรุงพะรังนั้นไหม
รังเกียจฉันไหม นวดไหล่ให้ไหม
ไม่เจ็บใช่ไหม หายเหนื่อยใช่ไหม
ที่ป่วยก็คงหายดี ที่เหนื่อยก็คงหายดี
เพิ่งกลับมาจากฝันดี

จัดยาให้ครบแล้วใช่ไหม อย่าลืมดื่มน้ำที่วางไว้
เธอจำได้ไหมว่าเธอเคยทำเมื่อวันวาน
เมื่อวันที่ฉันไม่มีใคร มีเธอเท่านั้นไม่ไปไหน
ตื่นมาจากฝันก็มีมือเธอจับเอาไว้

เอาความอ่อนล้าไว้กับฉัน ปล่อยความอ้างว้างไว้ตรงนั้น
ปล่อยใจให้ฉันได้ดูแลเธอทั้งหัวใจ
เมื่อเธอกลับฟื้นขึ้นจากฝัน เมื่อเธอได้แข็งได้แรงนั้น
ตื่นมาจะรู้ว่ามีบางคนกอดเธอไว้ ฉันจะกอดเธอไว้

ให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหม
นอนหลับได้ไหม นอนตักฉันไหม
ฉันอยากให้พัก สักผ่อนได้ไหม
ให้เธอนั้นพัก หลับเพลินไปกับฉัน

ถอดชุดพะรุงพะรังนั้นไหม
รังเกียจฉันไหม นวดไหล่ให้ไหม
ไม่เจ็บใช่ไหม หายเหนื่อยใช่ไหม
ที่ป่วยก็คงหายดี ที่เหนื่อยก็คงหายดี
เพิ่งกลับมาจากฝันดี

ให้ฉันดูแลเธอได้ไหม ให้ฉันได้ทำตามใจเสียที
ก็มีแต่เธอที่แสนดี จะอยู่กับเธออย่างนี้ไม่ไปไหน

ให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหม
นอนหลับได้ไหม นอนตักฉันไหม
ฉันอยากให้พัก สักผ่อนได้ไหม
ให้เธอนั้นพัก หลับเพลินไปกับฉัน

ถอดชุดพะรุงพะรังนั้นไหม
รังเกียจฉันไหม นวดไหล่ให้ไหม
ไม่เจ็บใช่ไหม หายเหนื่อยใช่ไหม
ที่ป่วยก็คงหายดี ที่เหนื่อยก็คงหายดี
เพิ่งกลับมาจากฝันดี

คอร์ดเพลง อยู่บำรุง

ดนตรี : / C / C / Am / Am / F / F / Fm / G /


 
จะปล่อยให้เ
A
ธอไม่สบาย จะปล่อยให้เธอต้องตั
C#m
วร้อน ให้เดือดให้ร้อน ให้นอนคนเดียวได้ยัง
F#
ไง

 
อากาศมัน
Bm
หนาวขนาดนั้น จะอุ่นแค่
BmM7
ไหนถ้ามีฉัน มีเธอหลับ
Bm7
ฝันด้วยอุณหภูมิที่ผ่อนค
E
ลาย

 
ถ้าหากเธอ
A
ร้อนก็บอกฉัน ถ้าเผื่อว่าหนาวก็บอกกัน ผ้าห่มจะ
C#m
หนา ค่ายาจะแพงไม่เป็น
F#
ไร

 
มีเธอได้
Bm
ยิ้มและหลับฝัน จับมือเธอ
BmM7
ไว้ข้างกายฉัน

 
ให้เธอไ
Bm7
ด้รู้มีคนคนหนึ่งไม่ไปไ
E
หน  
Dm
ฉันยังไม่ไปไ
E
หน


 
ให้ฉันได้ดูแล
Dmaj7
เธอได้ไหม นอนหลับได้ไหม นอน
C#m
ตักฉันไหม

 
ฉันอยากให้พัก สัก
Bm
ผ่อนได้ไหม ให้เธอนั้นพักหลับ
Amaj7
เพลินไปกับฉัน
A7
 

 
ถอด
Bm
ชุด  พ
C#m
ะรุง พะ
Dmaj7
รังนั้นไหม รังเกียจฉันไหม นวด
C#m
ไหล่ให้ไหม

 
ไม่เจ็บใช่ไหม หายเ
Bm
หนื่อยใช่ไหม ที่ป่
E
วยก็คงหาย
A
ดี    
G
 

 
ที่เห
D
นื่อยก็ค
E
งหาย
A
ดี    
G
 เพิ่ง
D
กลับมาจ
E
ากฝัน
A
ดี


 
จัดยาให้
A
ครบแล้วใช่ไหม อย่าลืมดื่มน้ำที่วางไว้ เธอจำไ
C#m
ด้ไหมว่าเธอเคยทำเมื่อวันว
F#
าน

 
เมื่อวันที่
Bm
ฉันไม่มีใคร มีเธอเท่
BmM7
านั้นไม่ไปไหน ตื่นมาจาก
Bm7
ฝันก็มีมือเธอจับเอาไ
E
ว้

 
เอาความอ่อน
A
ล้าไว้กับฉัน ปล่อยความอ้างว้างไว้ตรงนั้น ปล่อยใจใ
C#m
ห้ฉันได้ดูแลเธอทั้งหัว
F#
ใจ

 
เมื่อเธอกลับ
Bm
ฟื้นขึ้นจากฝัน เมื่อเธอได้
BmM7
แข็งได้แรงนั้น

 
ตื่นมาจ
Bm7
ะรู้ว่ามีบางคนกอดเธอไ
E
ว้    
Dm
ฉันจะกอดเธอไ
E
ว้


( ซ้ำ * )


A7
ให้ฉันดูแล
Dmaj7
เธอ ได้ไหม ให้ฉันได้ทำตา
C#m
มใจเสียที

Bm
ก็มีแต่เธอที่
C#m
แสนดี จะ
Dm
อยู่กับเธออย่างนี้ ไม่ไปไห
E


ดนตรี : / C / C / Am / Am / F / F / Fm / G /


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / G E / A /


มิวสิควีดีโอเพลง อยู่บำรุง

เพลงอื่นๆของ ว่าน ธนกฤต
Postcard , แก , แก.. , ไกล , คนไม่มีเวลา , คนเย็นชา ไม่เหลือใคร , คนเหงาที่ไม่เคยเหงา , ความเป็นจริง , คาเฟอีน , คำที่ทำให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไป , คุณนางฟ้า , โคตรโชคดี , ใครสักคน , ซักเรื่องได้ไหม , ดรีม แคชเชอร์ (Dream Catcher) , ดาวอังคาร , เดคิสุงิ , ต่อไปนี้ ทั้งโลกจะหยุดหมุนด้วยความรัก , ต่อไปนี้...ทั้งโลกจะหยุดหมุนด้วยความรัก , ถ้าดาวคือเธอ , ถูกและดี , ทางออก , ทุกครั้งที่ฟัง , ทําเพื่อเธอ , นะ , นาที , นิทรรศการน้ำตา , นิทรา , เบาหวาน , ปลายฝัน , ปิดผนึก , พอดี พอดี , พักใจ , พักพิง , เพลงบังคับ , เพลงรักเก่า , เพียงแค่ใจเรารักกัน , มิดชิด , มิดชิด (Ost. สายลับสามมิติ) , มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ , ยิ่งใกล้ยิ่งไม่รู้จัก , ยิ่งดู ยิ่งดี , ร้อยแก้ว (Slam Drunk) , ระยะปลอดภัย , ลูกผู้ชายตัวจริง , โลกใบที่ขาดเธอ , โลกล้านปี , วันของใจ , วันที่เธอไม่เหลือใคร , วันเหงา , วัยทองรำลึก , วิกฤตพีเดีย , สายลับเจ้าเสน่ห์ (Ost. สายลับสามมิติ) , สายลับเจ้าเสน่ห์ , สาลิกาลิ้นทอง , สิ่งที่ยังเหลือ , สิ่งเล็กเล็กที่เรียกว่ารัก , สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่คนเดียว , โสดทัศนศึกษา , หมึกนึ่งมะนาว , หอมปากหอมคอ , เหตุผล (ที่คนไม่เข้าใจ) , อยู่บำรุง , อารมณ์ดี , อีกครั้ง

* ลิขสิทธิ์เพลง อยู่บำรุง และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top