เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> อย่า อยู่ อย่าง อยาก


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง อย่า อยู่ อย่าง อยาก - P2Warship

เพลง : อย่า อยู่ อย่าง อยาก

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]


ดนตรี..12..Bars
10...11...12
ฉันต่อเรือด้วยหัวใจ
เตรียมพร้อมเดินทางไป
ท่องทะเลดูสักที
คลื่นลมนั้นรุนแรงรู้ดี
แต่เสียงหัวใจที่มี
บอกฉันให้ลองออกไป
เผชิญกับมัน
หากอยากเห็นผืนแผ่นดินสดใส
แต่ไม่ยอมลอยเรือข้ามไป
ปล่อยเรือไว้อย่างนั้น
แล้วอีกเมื่อไรจะถึงฝั่งฝัน
ต้องขอไปตามใจซักวัน
ออกตามฝันซักที
ในบางครั้งมันต้องเสี่ยง
แม้รู้ว่ามีเพียง
เศษเสี้ยวที่จะสมหวัง
แต่หากเสียงหัวใจร้องดัง
เกิดมามีเพียงหนึ่งครั้ง
ลองใช้ครั้งหนึ่ง
กับฝันให้มันได้รู้
หากอยากเห็นผืนแผ่นดินสดใส
แต่ไม่ยอมลอยเรือข้ามไป
ปล่อยเรือไว้อย่างนั้น
แล้วอีกเมื่อไรจะถึงฝั่งฝัน
ต้องขอไปตามใจซักวัน
ออกตามฝันซักที
มีใครเคยบอกไว้
ว่าอย่า อยู่ อย่าง อยาก
เลือกแล้วต้องลองให้รู้
แม้คลื่นลมจะแรง
จะขอนำเรือไปสู่
ต้องลองให้รู้กันไป
หากอยากเห็นผืนแผ่นดินสดใส
แต่ไม่ยอมลอยเรือข้ามไป
ปล่อยเรือไว้อย่างนั้น
แล้วอีกเมื่อไรจะถึงฝั่งฝัน
ต้องขอไปตามใจซักวัน
ออกตามฝันซักที
หากอยากเห็นผืนแผ่นดินสดใส
แต่ไม่ยอมลอยเรือข้ามไป
ปล่อยเรือไว้อย่างนั้น
แล้วอีกเมื่อไรจะถึงฝั่งฝัน
ต้องขอไปตามใจซักวัน
ออกตามฝันซักทีคอร์ดเพลง อย่า อยู่ อย่าง อยาก

ดนตรี : / Bm7 / E7 / Amaj7 / F#7 / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / Bm7 / E7 / Amaj7 / Amaj7 /


Bm7
ฉันต่อเรื
E7
อด้วยหัวใ
Amaj7
จ เตรียมพร้
F#7
อมเดินทาง
Bm7
ไปท่อง
E7
ทะเลดูสัก
Amaj7
ที

Bm7
คลื่นลม
E7
นั้นรุนแรง
Amaj7
รู้ดี   แต่เสี
F#7
ยงหัวใจที่
Bm7
มี  บอก
E7
ฉันให้ลองออก
Amaj7
ไปเผชิญกับ
F#7
มัน


D
หาก
E
ผืนแดนดินสด
C#m7
ใส แต่ไม่ยอม
F#7
ลอยเรือข้า
Bm7
มไป   ป
E7
ล่อยเรือไว้อย่าง
A
นั้น  
A7
 

D
แล้ว อีกเมื่อไ
E
รจะถึงฝั่ง
C#m7
ฝัน ต้องขอไ
F#7
ปตามใจสัก
Bm7
วัน      
E7
ออกตามฝันสัก
A
ที


Bm7
ในบางค
E7
รั้งมันต้อง
Amaj7
เสี่ยง   แม้
F#7
รู้ว่ามีเพี
Bm7
ยงเศษเ
E7
สี้ยวที่จะสมห
Amaj7
วัง

Bm7
แต่หากเ
E7
สียงหัวใจร้
Amaj7
องดัง เกิด
F#7
มามีเพียงหนึ่ง
Bm7
ครั้ง ลอง
E7
ใช้ครั้งนึงกับ
Amaj7
ฝันให้มันได้
F#7
รู้


( ซ้ำ * )


Bm7
มีใครเคยบอก
E7
ไว้     
Amaj7
ว่าอย่าอยู่อย่าง
F#7
อยาก เ
Bm7
ลือกแล้ว 
E7
ต้องลองใ
Amaj7
ห้รู้ 

Bm7
แม้คลื่นลมจะ
E7
แรง จะ
Amaj7
ขอนำเรือไป
F#7
สู่      
Bm7
ต้องลอง
E7
ให้รู้กันไ
Amaj7


( ซ้ำ * , * )


ดนตรี : / Amaj7 /


เพลงอื่นๆของ P2Warship
Think Positive , คนในใจเธอ , เชือกบางบาง , นักประดิษฐ์ , เป็นกำลังใจให้ , เมารัก , ระยะห่าง , เสียงก้องจากเด็กหญิงเชิงเขา , อย่า อยู่ อย่าง อยาก

* ลิขสิทธิ์เพลง อย่า อยู่ อย่าง อยาก และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top