เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> อย่าบอกว่ารักเขา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง อย่าบอกว่ารักเขา - อ้อน ลัคนา หวงมณีรุ่งโรจน์

เพลง : อย่าบอกว่ารักเขา

อัลบั้ม : เข็ดฟัน

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ทุกที ที่เธอมาพบกัน เธอคงไม่รู้ว่าฉัน รอคอยเธอด้วยหัวใจ
แม้ จะคุยแต่เรื่องเขาอยู่ร่ำไป ยังเต็มใจจะฟังเธอเสมอ
ถึงเป็น ได้แค่เพียงเพื่อนใจ ปลอบโยนเวลาหวั่นไหว ที่เขาไม่เข้าใจเธอ
ฉัน ก็ยินดีทำทุกอย่างเพื่อเธอ ขอเรื่องเดียวเวลาที่พบกัน

* อย่าบอกว่ารักเขา อย่าเอ่ยคำคำนั้นได้ไหม ได้ยินแล้วหัวใจฉันจะขาด
แค่เธอไม่รักฉัน ก็ทำ ให้ใจฉันยับเหมือนกระดาษ อยากเจอกันนานนาน อย่าบอกว่าเธอรักเขาเลย

เข้าใจ เข้าใจว่าเธอรักกัน ส่วนเกินคนเดียวคือฉัน ไม่รักก็ไม่เป็นไร
หาย โกรธกันก็คงต้องกลับ ต้องไป ขอแค่เพียงเข้าใจกันก็พอ

( ซ้ำ * )

แค่เธอไม่รักฉัน ก็ทำให้ใจฉันยับเหมือนกระดาษ อยากเจอกันนานนาน อย่าบอกว่าเธอรักเขาเลย

คอร์ดเพลง อย่าบอกว่ารักเขา

ดนตรี : / E / G#m / A / B /


ทุก
E
ที ที่เธอมาพบ
G#m
กัน เธอ
C#m
คงไม่รู้ว่า
F#m
ฉัน รอ
B
คอยเธอด้วยหัว
E
ใจ

F#m
แม้ จะ
B
คุยแต่เรื่อง
G#m
เขาอยู่ร่ำ
C#m
ไป  
F#m
ยังเต็มใจจะ
F#
ฟังเธอเส
B
มอ

ถึง
E
เป็น ได้แค่เพียงเพื่อน
G#m
ใจ ปลอบ
C#m
โยนเวลาหวั่น
F#m
ไหว ที่
B
เขาไม่เข้า
E
ใจเธอ

F#m
ฉัน  ก็
B
ยินดีทำทุก
G#m
อย่างเพื่อ
C#m
เธอ  
F#m
ขอเรื่องเดียวเว
B
ลาที่พบ
E
กัน


อย่าบอกว่ารัก
A
เขา อย่า
B
เอ่ยคำคำ
G#m
นั้นได้ไ
C#m
หม ได้
F#m
ยินแล้วหัว
B
ใจฉันจะ
E
ขาด

แค่
E7
เธอไม่รัก
A
ฉัน ก็
B
ทำ ให้ใจ
G#m
ฉันยับเหมือนกระ
C#
ดาษ อยาก
F#m
เจอกันนานนาน อย่า
A
บอกว่าเธอ
B
รักเขาเ
E
ลย


ดนตรี : / E / G#m / A / B /


เข้า
E
ใจ เข้าใจว่าเธอรัก
G#m
กัน ส่วนเ
C#m
กินคนเดียวคือ
F#m
ฉัน ไม่
B
รักก็ไม่เป็น
E
ไร

F#m
หาย โกรธ
B
กันก็คงต้อง
G#m
กลับ ต้อง
C#m
ไป  
F#m
ขอแค่เพียงเข้า
B
ใจกันก็
E
พอ


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / A B / G#m C#m / F#m B / E /


แค่
E7
เธอไม่รัก
A
ฉัน ก็
B
ทำ ให้ใจ
G#m
ฉันยับเหมือนกระ
C#
ดาษ อยาก
F#m
เจอกันนานนาน อย่า
A
บอกว่าเธอ
B
รักเขาเ
E
ลย


ดนตรี : / E / G#m / A / B / E /


เพลงอื่นๆของ อ้อน ลัคนา หวงมณีรุ่งโรจน์
เขามีคนรักกันหมดแล้ว , คนนิสัยเสีย , ตอบแทน , เปลี่ยนเป็นเขาก็ได้นะ , พับท้องฟ้า , เมื่อก่อนก็อยู่คนเดียว , ไม่ได้ฟังแต่ยังได้ยิน , ไม่รักแล้วจะบอก , ลึกซึ้ง , เล่นตัว , ห่างไกล ใกล้กัน , อยากให้ความคิดมีเสียง , อย่าบอกว่ารักเขา , ออกอาการ , อ้อนไว้ , อ๊ะก็ได้ , อุ่นใจ

* ลิขสิทธิ์เพลง อย่าบอกว่ารักเขา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top