เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> อย่าร้อนตัว


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง อย่าร้อนตัว - เอ็ม อรรถพล ประกอบของ

เพลง : อย่าร้อนตัว

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]

ไม่เห็นต้องอารมณ์เสีย
กับคำที่ฉันเอ่ยถาม
ว่าเขาคนนั้น เป็นใคร
ก็แค่อยาก รู้
มันผิดใช่ไหมหรือไม่ควร
ยุ่งเรื่องของเธอ

แต่ฉันนั้นคือคนรัก
และเรายังไม่เลิกกัน
ใจฉันก็ยังคงหึงเธอ
ไม่เคยบอกฉัน
และท่าทีของเธอก็ยิ่งทำ
ให้ต้องสงสัย

ไม่ได้จับผิด
เธอฟ้องตัวเองทุกอย่าง
แสดงอาการให้ข้องใจ

อย่าร้อนตัวถ้าไม่ได้ทำ
ถ้าเธอไม่ได้มีใคร
เสียงดังโวยวายทำไม
งงที่เธออารมณ์ร้าย ใส่ฉัน
หรือทำอะไรออกไป
แทงใจของเธอ
จะร้อนตัวไปเพื่ออะไร
ถ้าใจยังดีอยู่จริง
ยิ่งมีอาการเท่าไร
มันยิ่งทำให้ดูรู้ เท่านั้น
ว่าฉันกำลังเข้าใจ
ความจริงที่เธอ ปิดบังเอาไว้

ถ้าเพื่อนก็แค่บอกกัน
เท่านั้นฉันก็เข้าใจ
จะได้ไม่กังวล อย่างนี้
นี่เธอปิด ไว้ ไม่บอกกันสักที
ก็ต้องกลัว ก็ต้องระแวง

ไม่ได้จับผิด
เธอฟ้องตัวเองทุกอย่าง
แสดงอาการให้ข้องใจ

อย่าร้อนตัวถ้าไม่ได้ทำ
ถ้าเธอไม่ได้มีใคร
เสียงดังโวยวายทำไม
งงที่เธออารมณ์ร้าย ใส่ฉัน
หรือทำอะไรออกไป
แทงใจของเธอ
จะร้อนตัวไปเพื่ออะไร
ถ้าใจยังดีอยู่จริง
ยิ่งมีอาการเท่าไร
มันยิ่งทำให้ดูรู้ เท่านั้น
ว่าฉันกำลังเข้าใจ
ความจริงที่เธอ
อย่าร้อนตัวถ้าไม่ได้ทำ
ถ้าเธอไม่ได้มีใคร
เสียงดังโวยวายทำไม
งงที่เธออารมณ์ร้าย ใส่ฉัน
หรือทำอะไรออกไป
แทงใจของเธอ
จะร้อนตัวไปเพื่ออะไร
ถ้าใจยังดีอยู่จริง
ยิ่งมีอาการเท่าไร
มันยิ่งทำให้ดูรู้ เท่านั้น
ว่าฉันกำลังเข้าใจ
ความจริงที่เธอ ปิดบังเอาไว้

คอร์ดเพลง อย่าร้อนตัว

ดนตรี : / Am / G / F / F /


 
ไม่เ
Am
ห็นต้องอารมณ์เสีย กับคำ
Em
ที่ฉันเอ่ยถาม ว่าเ
F
ขาคนนั้
G
นเป็นใคร
C
 

 
ก็แค่
F
อยากรู้ มั
Em
นผิดใช่ไห
Am
ม หรือไม่ค
Dm
วร ยุ่งเรื่องของเ
G
ธอ

 
แต่ฉั
Am
นนั้นคือคนรัก และเร
Em
ายังไม่เลิกกัน ใจ
F
ฉันก็ยัง
G
คงหึงเธ
C

 
ไม่เค
F
ยตอบฉัน แล
Em
ะท่าทีขอ
Am
งเธอก็ยิ่ง
Dm
ทำให้ต้องสง
G
สัย


 
ไม่ได้จั
F
บผิดเธอฟ้องตัว
Em
เองทุกอ
Am
ย่าง แ
Bb
สดงอาการให้ข้องใ
G


** 
 
อย่าร้อน
C
ตัวถ้าไม่ได้ทำ ถ้าเธอไม่ได้มีใคร เสียง
Am
ดังโวยวายทำไม

 
งงที่เธออารมณ์ร้าย
Dm7
ใส่ฉัน หรือทำอะไรออก
G
ไปแทงใจของเธอ

 
จะร้อน
C
ตัวไปเพื่ออะไร ถ้าใจยังดีอยู่จริง ยิ่ง
Am
มีอาการเท่าไร

 
มันยิ่งทำให้ดูรู้เท่า
Dm7
นั้น ว่าฉันกำลังเข้า
G
ใจความจริงที่เธอ ปิดบังเอาไว้


ดนตรี : / C / G / F / F /


 
ถ้าเ
Am
พื่อนก็แค่บอกกัน เท่
Em
านั้นฉันก็เข้าใจ จะไ
F
ด้ไม่กัง
G
วลอย่าง
C
นี้

 
นี่เ
F
ธอปิดไว้ ไม่
Em
บอกกันสัก
Am
ที ก็ต้องก
Dm
ลัว ก็ต้องระแวง
G
 


( ซ้ำ * , ** , ** )


ดนตรี : / C /


มิวสิควีดีโอเพลง อย่าร้อนตัว

เพลงอื่นๆของ เอ็ม อรรถพล ประกอบของ
กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง , ก่อนตายแค่ได้รักเธอ (Ost. เสือ) , เกลียดเธอไม่ลง , เกินตัว , เกินตัว , เขาไม่รักเรา , คนใกล้ตัว , คนใกล้ตัว , คนที่เธอไม่รัก , คนเบื้องหลัง , คนใบ้ , คนอีกฝั่งฟ้า , คนอีกฝั่งฟ้า , ความลับ , โคตรเพราะ , จากนี้ , ชีวิตที่เหลือ , ใช้ทั้งหัวใจไว้รักเธอ , ตัวอิจฉา , ถอยคนละก้าว , เธอคงไม่รู้ , เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ , เธอผู้เป็นเจ้าของหัวใจ , บอกรัก เบาเบา , บอกรักเบาๆ , ผิดที่ตัวฉันเอง , มีน้อย , แม่ครับ , ไม่มีใครแทนใครได้ , ไม่มีใครแทนใครได้ , ไม่โรแมนติค , ไม่เลือกเธอ , ยินดี...แต่ไม่เต็มใจ , รักคืออะไร , เรารักกันอยู่ไหม , ลายมือ , ลืมไม่เป็น , เวลาเดินเร็วเท่ากัน , หลังคาเดียวกัน , หัวใจไม่ฟังเหตุผล , เหงา , เหงาง่าย , อยากให้รู้...(คิดถึงเธอขนาดไหน) , อย่าไปเสียน้ำตา , อย่าร้อนตัว , อะไรอีก , ไอ ดอนต์ แคร์ (I Don't Care)

* ลิขสิทธิ์เพลง อย่าร้อนตัว และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top