เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> อย่าเลยนะ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง อย่าเลยนะ - ลิปตา

เพลง : อย่าเลยนะ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

อย่าไปกับเขาอีกเลย อย่าไปกับเขาอีกเลย
หากเธอยังเห็นใจฉันคนนี้

คนก็บอกกับฉัน เตือนกันอยู่เสมอ
ที่ยังเห็นว่าเธอกับคนนั้น
ได้พบเจอกันอยู่เรื่อยเลย
เก็บทุกอย่างที่รู้ กดมันอยู่ข้างใน
ได้แต่ห้ามตัวเองอยู่ลึกๆ ในใจ
และฉันนั้นควรเชื่อใจเธอ

แต่เธอรู้ไหม รู้ไหม
ฉันเป็นคนของความอ่อนไหว
แค่คำพูดคนอื่น ก็ยังขมยังขื่น
เธอรู้ไหม รู้ไหม

อย่าไปกับอีกเลย
อยากให้เธอมองว่าใครที่แคร์เธออยู่
อย่าไปกับอีกเลย ขอให้รู้ให้เข้าใจ
อย่าไปกับอีกเลย
หากเธอยังไม่ลืมว่าเธอนั้นมีฉันอยู่
อย่าไปกับอีกเลย อย่าให้ฉันต้องปวดใจ
หากเธอยังเห็นใจฉันคนนี้

จนได้ผ่านมาเห็น เธอนั้นอยู่กับเขา
ก็ยังย้ำตัวเองว่าเธอเหงา
และเขาเป็นเพียงคนรู้จักเธอ
แต่ความรู้สึกตรงนั้น มันช่างแปลกหัวใจ
ได้แต่ห้ามตัวเองว่าอย่าไปคิดอะไร
และฉันนั้นควรเชื่อใจเธอ

แต่เธอรู้ไหม รู้ไหม ฉันเป็นคนของความอ่อนไหว
จะกี่ครั้งที่เจอ จะกี่หนก็เจ็บ แต่เธอรู้ไหม รู้ไหม
(Do you ever know?)

อย่าไปกับอีกเลย
อยากให้เธอมองว่าใครที่แคร์เธออยู่
อย่าไปกับอีกเลย
ขอให้รู้ให้เข้าใจ
อย่าไปกับอีกเลย
หากเธอยังไม่ลืมว่าเธอนั้นมีฉันอยู่
อย่าไปกับอีกเลย
อย่าให้ฉันต้องปวดใจ

ก็หวั่นไหวทุกครั้งที่มีคนได้พบเธอ
กับเขาคนนั้นที่เธอบอกบังเอิญเจอ
แต่ทุกครั้งก็ยังเป็นคำตอบเดิมๆ
ว่าเขาไม่มีอะไร
และเธอไม่มีใจให้เขา
แต่รู้บ้างไหม
ว่าคนอ่อนไหวคนนี้ไม่ชอบให้ใครอยู่ใกล้
ถ้าเธอยังเห็นใจ บอกลาเขาไปได้ไหม

อย่าไปกับอีกเลย
(อย่าไปกับเขา อย่าไปกับเขาอีกเลย)
อยากให้เธอมองว่าใครที่แคร์เธออยู่
อย่าไปกับอีกเลย (รู้ไหมว่าฉันนั้นทนไม่ได้)
ขอให้รู้ให้เข้าใจ
อย่าไปกับอีกเลย
หากเธอยังไม่ลืมว่าเรานั้นรักกันอยู่
(ว่าฉันไม่ใช่ฉันอื่น)
อย่าไปกับอีกเลย (ว่าฉันนั้นยังรักเธออยู่)
อย่าให้ฉันต้องหวั่นไหว
หากเธอยังเห็นใจฉันคนนี้
เห็นแก่ความรักที่เราเคยมีให้กัน
ก็บอกกับฉันว่าเธอจะไม่มีวัน
ไปกับเขาอีกเลย

คอร์ดเพลง อย่าเลยนะ

Cmaj7
อย่าไปกับเขาอีกเล
Abdim
ย อย่าไปกับ
Cmaj7
เขาอีกเลย
Em7
         
A7
หากเธอยังเ
Dm7
ห็นใจฉันคน
G7
นี้

Cmaj7
คนก็บอกกับฉัน เ
Gm7
ตือนกันอยู่เสมอ ที่ยัง
Fmaj7
เห็นว่าเธอกับคนนั้น ได้
G9
พบเจอกัน
G7
อยู่เรื่อยเลย

Cmaj7
เก็บทุกอย่างที่รู้ 
Gm7
กดมันอยู่ข้างใน ได้แ
Fmaj7
ต่ห้ามตัวเองอยู่ลึกลึกในใจ และ
G9
ฉันนั้นควรเชื่อใจเธอ

 
แต่เธ
Fmaj7
อรู้ไหม รู้ไหม ฉันเป็น
Em7
คนของความอ่อนไ
A7
หว แค่คำ
Dm7
พูดคนอื่น ก็ยัง
Fmaj7
ขมยังขื่น เธอ
G7
รู้ไหม รู้ไหม


 
( อย่าไปกับ
Cmaj7
เขาอีกเลย ) อยากให้เธ
Gm7
อมองว่าใครที่แคร์เธออยู่

 
( อย่าไปกับ
Fmaj7
เขาอีกเลย ) ขอให้
G7
รู้ให้เข้าใจ

 
( อย่าไปกับ
Cmaj7
เขาอีกเลย ) หากเธอยังไ
Gm7
ม่ลืมว่าเธอนั้นมีฉันอยู่

 
( อย่าไปกับเ
Fmaj7
ขาอีกเลย ) อย่าให้
G
ฉันต้องปวดใจ ( หากเธอยัง
Dm7
เห็นใจฉันคน
G7
นี้ )


Cmaj7
จนได้ผ่านมาเห็น 
Gm7
เธอนั้นอยู่กับเขา ก็ยัง
Fmaj7
ย้ำตัวเองว่าเธอเหงา และ
G9
เขาเป็นเพียงคน
G7
รู้จักเธอ

 
Cmaj7
ต่ความรู้สึกตรงนั้น 
Gm7
มันช่างแปลกหัวใจ

 
ได้แ
Fmaj7
ต่ห้ามตัวเองว่าอย่าไปคิดอะไร และ
G9
ฉันนั้นควรเชื่อใจเธอ

 
แต่เธ
Fmaj7
อรู้ไหม รู้ไหม ฉันเป็น
Em7
คนของความอ่อนไ
A7
หว จะกี่
Dm7
ครั้งที่เจอ จะ
Fmaj7
กี่หนก็เจ็บ แต่เธอ
G7
รู้ไหม รู้ไหม


 
( อย่าไปกับ
Cmaj7
เขาอีกเลย ) อยากให้เธ
Gm7
อมองว่าใครที่แคร์เธออยู่

 
( อย่าไปกับ
Fmaj7
เขาอีกเลย ) ขอให้
G7
รู้ให้เข้าใจ

 
( อย่าไปกับ
Cmaj7
เขาอีกเลย ) หากเธอยังไ
Gm7
ม่ลืมว่าเธอนั้นมีฉันอยู่

 
( อย่าไปกับเ
Fmaj7
ขาอีกเลย ) อย่าให้
G
ฉันต้องปวดใจ


 
ก็หวั่นไ
G7
หวทุกครั้งที่มีคนได้พบเธอ กับเขาคนนั้นที่เธอบอกบังเอิญเจอ

ดนตรี : /  

 
แต่รู้บ้างไหมว่าคนอ่อนไหวคนนี้ไม่ชอบให้ใครอยู่ใกล้ ถ้า
A
เธอยังเห็นใจ บอกลาเขาไปได้ไหม


 
( อย่าไปกับ
Dmaj7
เขาอีกเลย ) อยากให้เธ
Am7
อมองว่าใครที่แคร์เธออยู่

 
( อย่าไปกับ
Gmaj7
เขาอีกเลย ) ขอให้
A7
รู้ให้เข้าใจ

 
( อย่าไปกับ
Dmaj7
เขาอีกเลย ) หากเธอยังไ
Am7
ม่ลืมว่าเธอนั้นมีฉันอยู่

 
( อย่าไปกับเ
Gmaj7
ขาอีกเลย ) อย่าให้
A
ฉันต้องปวดใจ ( หากเธอยัง
Em7
เห็นใจฉันคน
A
นี้ )

 
เห็นแก่ควา
F#m7
มรักที่เราเคย
B7
มีให้กัน ก็บอกกับ
Em7
ฉันว่าเธอจะไม่มี
A
วัน ไปกับเขาอีกเลย


ดนตรี : / Dmaj7 / Cmaj7 / ( 2 ครั้ง )


มิวสิควีดีโอเพลง อย่าเลยนะ

เพลงอื่นๆของ ลิปตา
Bad Luck , Let's go , Sexy Sexy , Surprise , กอดตัวเอง , ไกลห่าง , คนที่เจ็บกว่า , คำที่ถูกลืม , คิดถึงเสมอ , คือความหวาน , แค่รู้ว่ารัก , จากวันนี้ , เจ้าอ้วน , ใจอยากบอกรัก , ชีวิตมีค่าเมื่อรักเธอ , เชื่อฉันนะ...เถอะนะ (Please) , ถ้าฉันเปลี่ยนใจเธอได้ , เธอเคยบ้างไหม , เธอเป็นเธอ , น่ารักฝุดๆ , นี่ฉันเอง , บางรักบางซื่อ , ปฏิเสธอย่างไร , ไปอยู่ที่ไหนมา , ฝืน , เพลย์เกิร์ล , เพื่อนเลว , ฟองสบู่ , แฟน , มีเจ้าของ , มุม , ไม่คิด (Ost. นางสาวทองสร้อย คุณแจ๋วหมายเลข 1) , ไม่คิด , ไม่คุ้นเลย , ไม่ได้เจอกันมาตั้งนาน , ไม่ต้องกลัว , ไม่ต้องขอโทษ , ไม่เป็นไร , ไม่รู้เมื่อไหร่ , ยัง , ยาก , รอเธอเสียใจ , รักนะ , เรารักกันน้อยลงใช่มั้ย , เรื่องที่ขอ , ลมหายใจของเมื่อวาน , ลองคุย , หมอกร้าย , หมื่นไมล์ , หยุดโลก , เหงา , อยากมีเเฟนเเล้ว , อย่าเกลียดกันก็พอ , อย่าเลยนะ , ออกตัว , อ่อนแอ , เอิ้ว

* ลิขสิทธิ์เพลง อย่าเลยนะ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top