เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> อันเลิฟเอเบิล (Unloveable)


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง อันเลิฟเอเบิล (Unloveable) - Mild

เพลง : อันเลิฟเอเบิล (Unloveable)

อัลบั้ม : มายด์

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ก็รู้ว่าฉันไม่มีความหมาย
และพอจะรู้ว่าคงเป็นไปไม่ได้
ยิ่งนานเท่าไรยิ่งหมดหวัง

เมื่อเธอไม่เคยจะหันมองที่ฉัน
ไม่ว่าจะทำเช่นไรเธอคงจะไม่รักกัน
และก็รู้ไม่นานความฝันที่มีก็คงจบไป

แต่ตอนนี้ยังมีเวลา ที่ฉันจะหาเหตุผลดีๆ
มาฉุดรั้งเธอตอนนี้ แต่ก็รู้ดีไม่มีหวัง

ต่อให้ฉัน จะรักเธอมากเท่าไร
แต่ก็รู้ว่าเธอคงจะไม่สนใจ แต่ยังฝันไกล
และยังคงหวังเอาไว้ข้างในจิตใจว่าซักวันเธอจะมีฉัน
แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้ เมื่อเธอคิดว่าฉันไม่ใช่ แต่ไม่เป็นไร
ก็อยากจะขอมีเธอเรื่อยไปในใจไปอีกแสนนาน

และแม้ ว่าสิ่งที่ฉันทำวันนี้ อาจไม่ทำให้เธอได้รู้สึกดี
สิ่งที่ใจเธอพอจะมีก็เพียงแต่ความรำคาญ
แต่อยากจะขอ ให้เธอได้ฟังเอาไว้
บทเพลงสุดท้ายที่ฉันตั้งใจจะมอบให้ไป
ที่กลั่นออกมาจากใจและมีให้เธอผู้เดียวเท่านั้น

ก็เพราะว่าตอนนี้ยังมีเวลา ที่ฉันจะหาเหตุผลดีๆ
มาฉุดรั้งเธอตอนนี้แต่ก็รู้ดีไม่มีหวัง

ต่อให้ฉัน จะรักเธอมากเท่าไร
แต่ก็รู้ว่าเธอคงจะไม่สนใจ แต่ยังฝันไกล
และยังคงหวังเอาไว้ข้างในจิตใจว่าซักวันเธอจะมีฉัน
แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้ เมื่อเธอคิดว่าฉันไม่ใช่ แต่ก็ไม่เป็นไร
ก็อยากจะขอมีเธอเรื่อยไปในใจไปอีกแสนนาน

ไม่รู้ว่านานเท่าไร กว่าที่ฉันจะลบเธอจากใจ
กว่าที่ความทรงจำดีๆ มันจะเลือนหาย
กว่าจะได้รักใครอีกครั้ง

ต่อให้ฉันจะรักเธอมากเท่าไร
แต่ก็รู้ว่าเธอคงจะไม่สนใจ แต่ยังฝันไกล
และยังคงหวังเอาไว้ข้างในจิตใจว่าซักวันเธอจะมีฉัน
แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้ เมื่อเธอคิดว่าฉันไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไร
ก็อยากจะขอมีเธอเรื่อยไปในใจไปอีกแสนนาน

เมื่อเธอคิดว่าฉัน ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไร
ตราบใดที่ฉันจะยังหายใจ จะรักเธอไปตลอดกาล

คอร์ดเพลง อันเลิฟเอเบิล (Unloveable)

ดนตรี : / G D / Em Dm7 / C Bm Bbm / Am D /


ก็
G
รู้ ว่าฉัน
D
ไม่มีความห
Em
มาย และพอจะ
Dm7
รู้ว่าคงเป็นไ
C
ปไม่ได้
Bm
 

ยิ่งน
Am
านเท่าไรยิ่ง
D
หมดหวัง

เมื่อ
G
เธอ ไม่เคย
D
จะหันมองที่
Em
ฉัน ไม่ว่าจะ
Dm7
ทำเช่นไรเธอคงจะ
C
ไม่รักกัน
Bm
 

และก็
Am
รู้ไม่นานความฝันที่มีก็
D
คงจบไป


แต่
Bm
ตอนนี้ยั
Em
งมีเวลา ที่
Am
ฉันจะหาเหตุ
D
ผลดีดี มา
Bm
ฉุดรั้งเธอ
Em
ตอนนี้ แต่
Am
ก็รู้ดี
Bm
 ไม่มี
C
หวัง
D
 


ต่อให้
G
ฉัน จะรักเธอ
D
มากเท่า
Em
ไหร่ แต่ก็รู้
D
ว่าเธอ คงจะไ
C
ม่สนใจ

แต่
Bm
ยังฝันไกล และยังคง
Am
หวังเอาไว้ข้าง
Bm
ในจิตใจว่า
C
สักวันเธอจะมี
D
ฉัน

G
แต่ก็รู้เป็นไ
D
ปไม่ไ
Em
ด้ เมื่อเธอ
Dm7
คิดว่าฉันไม่ใช่
C
 

แต่
Bm
ไม่เป็นไร ก็อยากจะ
Am
ขอมีเ
Bm
ธอเรื่อย
C
ไปในใ
D
จไปอีกแ
G
สนน
C
าน


และ
G
แม้ ว่าสิ่ง
D
ที่ฉันทำวัน
Em
นี้ มันอาจไ
Dm7
ม่ทำให้เธอได้รู้สึ
C
กดี 
Bm
 

สิ่งที่
Am
ใจเธอพอจะมีก็เพียงแต่
D
ความรำคาญ

แต่อยากจะ
G
ขอ ให้เธอ
D
ได้ฟังเอาไ
Em
ว้ บทเพลงสุ
Dm7
ดท้ายที่ฉันตั้งใจจะม
C
อบให้ไป 
Bm
 

ที่กลั่นออก
Am
มาจากใจ และมีให้เธอผู้เ
D
ดียวเท่านั้น


ก็เพราะว่า
Bm
ตอนนี้ยั
Em
งมีเวลา ที่
Am
ฉันจะหาเหตุ
D
ผลดีดี มา
Bm
ฉุดรั้งเธอ
Em
ตอนนี้ แต่
Am
ก็รู้ดี&nbs
Bm
 ไม่มี
C
หวัง
D
 


( ซ้ำ * )


ไม่รู้ว่า
Bm
นานเท่า
Am
ไหร่ กว่าที่
G
ฉันจะลบเธอจาก
C
ใจ

กว่าที่
Bm
ความทรงจำ
Bbm
ดี ๆ มัน
Am
จะเลือนหาย กว่าจะได้
D
รักใคร อีกครั้ง


( ซ้ำ * )


เมื่อเธอ
Bm
คิดว่าฉัน ไม่
Am
ใช่ ก็ไ
Bm
ม่เป็นไร ตราบใดที่
C
ฉันจะยังหาย
D
ใจ จะรักเธอไปตล
G
อดกาล
C
 


มิวสิควีดีโอเพลง อันเลิฟเอเบิล (Unloveable)

เพลงอื่นๆของ Mild
Forever , Full Moon , I am not Superstar , I am O.K. , I Do Miss You , I Got You , I'm Missing You , Love is all around , Over , Unloveable , กรรมตามสนอง , ขับรถดีดี , เข้าใจแต่ทำไม่ได้ , คีป อิต 100 (Keep It 100) , จัดไปอย่าให้เสีย (As You Wish) , ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) , ซาโยนาระ (Sayonara) , ดาว , ดีต่อใจ , ถอนหายใจ , ที่จริงเราไม่ได้รักกัน (Illusion) , บรรยากาศพาไป , ปากแข็ง (Just in my mind) , ผู้ป่วยความจำเสื่อม , ผู้ป่วยความจําเสื่อม , มากับพี่ , มิดไมล์ , ไม่ Mind , ไม่เอาคือไม่เอา , รักเราไม่เท่ากัน , รักล้นใจ , เลิฟซิก (Love Sick) , แล้วเธอจะรู้สึก , หน่อย , หยุดเสียที (Enough) , หวานเย็น , เหนื่อยเกินไปหรือเปล่า (Love or Beloved) , อะไรสักอย่าง , อันเลิฟเอเบิล (Unloveable) , อีกนานไหม , ไอ ดู มิส ยู

* ลิขสิทธิ์เพลง อันเลิฟเอเบิล (Unloveable) และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top