เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> อากาศ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง อากาศ - บอดี้สแลม

เพลง : อากาศ

อัลบั้ม : บอดี้สแลม

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

คำว่ารัก คำที่ยิ่งใหญ่ ถูกสั่งสอนให้เชื่อมาอย่างนั้น
ทำเพื่อรัก ทำซะยิ่งใหญ่ แต่กลับเห็นแค่เธอไปจากฉัน

ทุกๆสิ่งที่คิดทั้งหมดชีวิต ฝากเอาไว้
ทุกๆอย่างที่ฝันมีเพียงแค่ฉัน ไม่เหลือใคร

(อยู่ไหนรัก) ไอ้คำที่ว่าดี ที่เคยซึ้งทุกทีที่บอกกัน
ฉันเพิ่งรู้ว่ารัก ตัวตนมันไม่มี ที่ฉํนทำดีก็เท่านั้น มันก็แค่(อากาศ/ความรัก)

คำว่ารัก ฟังแล้วเข้าใจ ทำให้เห็นอะไรที่เปลี่ยนผัน
ไม่ว่าเธอ ฉันหรือใครๆ ก็ต้องเป็นอากาศเข้าสักวัน

จะไม่คิดพร่ำเพ้อโทษเธอ เมื่อคนอยากจะไป
จะไม่ขวางทางเธอ แค่เพียงอยากให้รู้ว่าเสียใจ

(อยู่ไหนรัก) ไอ้คำที่ว่าดี ที่เคยซึ้งทุกทีที่บอกกัน
ฉันเพิ่งรู้ว่ารัก ตัวตนมันไม่มี ที่ฉํนทำดีก็เท่านั้น มันก็แค่(อากาศ/ความรัก)

ไม่มีอะไรจะทำให้คนเราแน่นอน ไม่มีอะไรจะทำให้คนเราไม่เสียใจ
ฉันเพิ่งได้รู้ เธอทำให้ฉันเพิ่งได้รู้ ว่าไม่มีใครที่เข้ามาและจะไม่พ้นไป

ไม่มีอะไรจะทำให้คนเราแน่นอน ไม่มีอะไรจะทำให้คนเราไม่เสียใจ
ฉันเพิ่งได้รู้ เธอทำให้ฉันเพิ่งได้รู้ ว่าไม่มีใครที่เข้ามาและจะไม่พ้นไป

(อยู่ไหนรัก) ไอ้คำที่ว่าดี ที่เคยซึ้งทุกทีที่บอกกัน
ฉันเพิ่งรู้ว่ารัก ตัวตนมันไม่มี ที่ฉํนทำดีก็เท่านั้น มันก็แค่(อากาศ/ความรัก)

ไม่มีอะไรจะทำให้คนเราแน่นอน ไม่มีอะไรจะทำให้คนเราไม่เสียใจ
ฉันเพิ่งได้รู้ เธอทำให้ฉันเพิ่งได้รู้ ว่าไม่มีใครที่เข้ามาและจะไม่พ้นไป

ไม่มีอะไรจะทำให้คนเราแน่นอน ไม่มีอะไรจะทำให้คนเราไม่เสียใจ
ฉันเพิ่งได้รู้ เธอทำให้ฉันเพิ่งได้รู้ ว่าไม่มีใครที่เข้ามาและจะไม่พ้นไป

(อยู่ไหนรัก) ไอ้คำที่ว่าดี ที่เคยซึ้งทุกทีที่บอกกัน
ฉันเพิ่งรู้ว่ารัก ตัวตนมันไม่มี ที่ฉํนทำดีก็เท่านั้น มันก็แค่(อากาศ/ความรัก)

อยู่ที่ไหน ความรัก ฉันคนไม่เคย
อยู่ที่ไหน ความรัก มันก็แค่อากาศ

คอร์ดเพลง อากาศ

 
คำว่า
Fmaj7
รัก คำที่ยิ่
C
งใหญ่ ถูกสั่ง
Am
สอน ให้เ
G
ชื่อมาอย่าง
Fmaj7
นั้น

 
ทำเพื่อรัก ทำซะยิ่
C
งใหญ่ แต่กลับ
Am
เห็นแค่เ
G
ธอไปจาก
Fmaj7
ฉัน

 
ทุกทุก
Am
สิ่งที่คิดทั้ง
Em
หมดชีวิต ฝากเอาไ
F
ว้    
C
 

 
ทุกทุก
Am
อย่างที่ฝันมีเ
Em
พียงแค่ฉัน ไม่เหลือใ
F
คร  
G
 


 
อยู่ไหนนะ
C
รัก ไอ้คำที่ว่
Em
าดี ที่เคยซึ้งทุก
Am
ทีที่บอกกัน

F
ฉันเพิ่ง
G
รู้ว่ารั
C
ก ตัวตนมันไม่
Em
มี ที่ฉันทำ
Am
ดีก็เท่านั้น 
F
มันก็
G
แค่อา
C
กาศ


 
คำว่า
Fmaj7
รัก ฟังแล้วเ
C
ข้าใจ ทำให้
Am
เห็นอะไร 
G
ที่เปลี่ยน
Fmaj7
ผัน

 
ไม่ว่าเธอ ฉั
C
นหรือใครใคร ก็ต้อง
Am
เป็นอาก
G
าศ เข้าสัก
Fmaj7
วัน

 
จะไม่
Am
คิดพร่ำเพ้อโทษ
Em
เธอ เมื่อคนอยากจะไ
F
ป    
C
 

 
จะไม่ข
Am
วางทางเธอ แค่เพี
Em
ยงอยากให้รู้ ว่าเสียใ
F
จ    
G
 


( ซ้ำ * )


** 
C
ไม่มีอะไร
Em
ไม่มีอะไรจะทำให้คนเราไม่เสียใจ

Am
ฉันเพิ่งได้รู้ เธอทำให้ฉันเพิ่งได้รู้ ว่าไม่มีใ
F
ครที่เข้ามา และจะไม่
G
พ้นไป


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / Am / Em / F / G /


 
อยู่ไหนนะ
C
รัก ไอ้คำที่ว่
Em
าดี ที่เคยซึ้งทุก
Am
ทีที่บอกกัน

F
ฉันเพิ่ง
G
รู้ว่ารั
C
ก ตัวตนมันไม่
Em
มี ที่ฉันทำ
Am
ดีก็เท่านั้น 
F
มันก็
G
แค่ความ
C
รัก

 
ไอ้คำที่ว่
Em
าดี ที่เคยซึ้งทุก
Am
ทีที่บอกกัน

F
ฉันเพิ่ง
G
รู้ว่ารั
C
ก ตัวตนมันไม่
Em
มี ที่ฉันทำ
Am
ดีก็เท่านั้น 
F
มันก็
G
แค่อา
C
กาศ


( ซ้ำ ** , ** )


 
อยู่ที่
C
ไหน ความ
Em
รัก     
Am
        
F
ฉันก็ไม่เ
G
คย อยู่ที่
C
ไหน ความ
Em
รัก     
Am
        
F
มันก็แ
G
ค่อากา
C


มิวสิควีดีโอเพลง อากาศ

เพลงอื่นๆของ บอดี้สแลม
Bodyslam , ขอบคุณน้ำตา , ขอบฟ้า , คนที่ถูกรัก , คนมีตังค์ , คราม , ครึ่งหลับครึ่งตื่น , ครึ่งๆ กลางๆ , ความเชื่อ , ความซื่อสัตย์ , ความฝันกับจักรวาล , ความรัก , ความรักทำให้คนตาบอด , คิดถึง , คิดฮอด , แค่หลับตา , ใคร คือ เรา , งมงาย , เงา , จันทร์ยังเต็มดวง , เจ็บจนวันนี้ , ช่างมันเถอะเหงา , ชีวิตฉันที่เหลืออยู่ , ชีวิตเป็นของเรา , ชีวิตยังคงสวยงาม , ด้วยกัน , ดัม-มะ-ชา-ติ , เตรียมตัวตาย , ทางกลับบ้าน , ทางของฉัน ฝันของเธอ , ท่านผู้ชม , โทน , นาทีสุดท้าย , นาฬิกาตาย , นิรันดร์ , บอดี้สแลม , ปล่อย , ปลายทาง , ปลิดปลิว , ป่านนี้ , เปราะบาง , เผื่อไว้ , พูดในใจ , ภาพลวงตา , มีแค่เธอก็เกินพอ , ไม่รู้เมื่อไหร่ , ยกโทษ , ยาพิษ , ย้ำ , ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจ , รักก็เป็นอย่างนี้ , รักอยู่ข้างเธอ , เรือเล็กควรออกจากฝั่ง , วิชาตัวเบา , เวลาเท่านั้น , สติกเกอร์ (Sticker) , สักวันฉันจะดีพอ , เสียดาย , เสี้ยววินาที , แสงแรก , แสงสวรรค์ , แสงสุดท้าย , หลังฝน , หวั่นไหว , หากเราไม่คิดมอง (Til Everyone Can See) , ห้ามใจ , ให้รักคุ้มครอง , ให้รักพาเราสองคนไปด้วยกัน , อกหัก , อะไนท์ (A Night) , อากาศ

* ลิขสิทธิ์เพลง อากาศ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top