เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> อีกครึ่งของหัวใจ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง อีกครึ่งของหัวใจ - บาสเก็ท แบนด์

เพลง : อีกครึ่งของหัวใจ

อัลบั้ม : One One

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ตั้งแต่วันที่เราได้พบ ฉันเองก็รู้สึก

ว่าโลกใบนี้และชีวิตฉัน นั้นคงไม่เหมือนเดิม

เพราะมีเธอที่เดินเข้ามาเพราะสายตาของเธอทำให้ฉันหวั่นไหว

เหมือนเวลามันหยุดหมุนไป

ความรู้สึกของฉันข้างในมันละลายตั้งแต่นั้นฉันจึงได้รู้ ว่ามีอีกหลายอย่าง

ที่ขาดและหายไปจากชีวิต ก็คืออีกครึ่งใจ

ที่เธอเดินและนำเข้ามา

เข้ามาเติมให้เต็มหัวใจ ฉันใช่ไหม

นี่เรื่องจริงหรือแค่ฝันไป

เสียงหัวใจเราเต้นพร้อมกันได้ยินไหมเธอคือเธอ ที่เป็นทุกๆ อย่าง

เป็นดังดวงดาวและตะวัน

เป็นดังฤดูร้อน ที่ทำให้ฉันได้สดใส

เธอเย็นดังฤดูฝนโปรยปราย

เป็นดังฤดูหนาวที่ฉัน ยังคงเฝ้ารอและตามหาเพราะมีเธอที่เดินเข้ามา

เพราะมีเธอคนเดียวเปรียบเหมือนทุกอย่าง

ถ้าฉันยังไม่ได้พบเธอ เหมือนหัวใจไม่ได้พบเจอ

อีกครึ่งของหัวใจผ่านคืนวันฉันจึงได้รู้ และก็ยิ่งรู้สึก

ว่าสิ่งดีๆ ในชีวิตฉัน อยู่ที่เธอ นั่นไง

หัวใจเธอที่เธอให้มา

เข้ามาเติมให้เต็มหัวใจ ฉันใช่ไหม

คือเรื่องจริงไม่ได้ฝันไป

เสียงหัวใจเราเต้นพร้อมกันได้ยินไหมเธอคือเธอ ที่เป็นทุกๆ อย่าง

เป็นดังดวงดาวและตะวัน

เป็นดังฤดูร้อน ที่ทำให้ฉันได้สดใส

เธอเย็นดังฤดูฝนโปรยปราย

เป็นดังฤดูหนาวที่ฉัน ยังคงเฝ้ารอและตามหาเพราะมีเธอที่เดินเข้ามา

เพราะมีเธอคนเดียวเปรียบเหมือนทุกอย่าง

ถ้าฉันยังไม่ได้พบเธอ เหมือนหัวใจไม่ได้พบเจอ

อีกครึ่งของหัวใจเธอคือเธอ ที่เป็นทุกๆ อย่าง

เป็นดังดวงดาวและตะวัน

เป็นดังฤดูร้อน ที่ทำให้ฉันได้สดใส

เธอเย็นดังฤดูฝนโปรยปราย

เป็นดังฤดูหนาวที่ฉัน ยังคงเฝ้ารอและตามหาเพราะมีเธอที่เดินเข้ามา

เพราะมีเธอคนเดียวเปรียบเหมือนทุกอย่าง

ถ้าฉันยังไม่ได้พบเธอ เหมือนหัวใจไม่ได้พบเจอ

อีกครึ่งของหัวใจ


คอร์ดเพลง อีกครึ่งของหัวใจ

ดนตรี : / D / F#m Gm / D / F#m G / D / F#m Gm / D / F#m A /


 
ตั้งแต่
D
วันที่เราได้
Em
พบฉันเองก็
F#m
รู้       
G
สึก ว่าโลกใบ
D
นี้และชีวิต
Em
ฉันนั้นคงไม่
F#7sus4
เหมือน เดิม

 
เพราะมี
Bm
เธอที่เดินเข้า
BmM7
มา เพราะสาย
Bm7
ตาของเธอทำ
Bm6
ให้ฉันหวั่น
G
ไหว

 
เหมือนเว
F#m
ลามันหยุดหมุนไป ความรู้
Em
สึกของฉันข้างในมันละ
A
ลาย


 
ตั้งแต่
D
นั้นฉันจึงได้
Em
รู้ว่ามีอีก
F#m
หลาย  
G
อย่าง ที่ขาดและ
D
หายไปจากชี
Em
วิตก็คืออีก
F#7sus4
ครึ่ง ใจ

 
ที่เธอ
Bm
เดินและนำเข้า
BmM7
มา เข้ามาเ
Bm7
ติมให้เต็มหัว
Bm6
ใจฉันใช่ไ
G
หม

 
นี่เรื่อง
F#m
จริงหรือแค่ฝันไป เสียงหัว
Em
ใจเราเต้นพร้อมกันได้ยิน
A
ไหม


D
เธอคือเธอที่เป็นทุกทุก
Em
อย่าง เป็นดังดวงดาวและตะ
F#m
วัน เป็นดังฤดูร้อนที่
G
ทำ ให้ฉันได้สด
A
ใส

D
เธอเย็นดังฤดูฝนโปรย
Em
ปราย เป็นดังฤดูหนาวที่
F#m
ฉัน ยังคงเฝ้ารอและตาม
F#7sus4
หา


** 
 
เพราะมี
Bm
เธอที่เดินเข้ามา เพราะมี
E7
เธอคนเดียวเปรียบเหมือนทุก
G
อย่าง

 
ถ้าฉัน
F#m
ยังไม่ได้พบเธอ เหมือนหัว
Em
ใจไม่ได้พบเจอ
A
 อีกครึ่งของหัวใจ


ดนตรี : / D / D / A /


 
ผ่านคืน
D
วันฉันจึงได้
Em
รู้และก็ยิ่ง
F#m
รู้       
G
สึก ว่าสิ่งดี
D
ดีในชีวิต
Em
ฉันอยู่ที่
F#7sus4
เธอ นั่นไง

 
หัวใจ
Bm
เธอที่เธอให้
BmM7
มา เข้ามาเ
Bm7
ติมให้เต็มหัว
Bm6
ใจฉันใช่ไ
G
หม

 
คือเรื่อง
F#m
จริงไม่ได้ฝันไป เสียงหัว
Em
ใจเราเต้นพร้อมกันได้ยิน
A
ไหม 


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Gmaj7 / F#m / Gmaj7 / Bm Am / Gmaj7 F#m / Fmaj7 Em / Bb / A /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / D F#m / G A / Bm A /

ดนตรี : / D F#m / G A / Bb / D F#m / G A / Bb A / Dmaj7 /


เพลงอื่นๆของ บาสเก็ท แบนด์
Message , เก็บดอกไม้ , ใกล้อีกนิด , ขอแค่ รัก , ขอโทษจริงๆ , คนขี้แพ้ , คนน่ารัก มักใจร้าย , ความเหงากำลังระบาด , คำตอบ (Just...Answer) , เคลิ้ม , แทนใจคือไหล่ , บอกด้วยเพลงนี้ , เผื่อเธอจะรู้สึก , พราว , เพราะอากาศหนาว , เพราะอารมณ์ , เพ้อ (Just...Dream) , ไม่ขออะไรมากไปกว่านี้ , ละอองดาว , วันที่ก้าวเดิน (Just...Walk) , วันฝนพรำ , สักวัน , อยู่ได้ไหม , อีกครึ่งของหัวใจ , อีกหน่อยเธอคงรู้เอง (Just...Know) , อุ่นไอรัก , โอ้ ไอ แอม ฟอลลิ่ง อิน เลิฟ (Oh, I'm Falling in Love)

* ลิขสิทธิ์เพลง อีกครึ่งของหัวใจ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top