เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> อีกคืนได้ไหม


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง อีกคืนได้ไหม - นูโว

เพลง : อีกคืนได้ไหม

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

มีเวลาที่เหลือไม่มากเท่าไร ก่อนที่ดาวทุกดวง เริ่มจางหายไปจากฟ้า
และมันเป็นเวลาที่เหลือที่ฉันมีเธอ ก่อนที่เราต้องลา ต้องจบกันเพียงเท่านี้

* ก่อนที่ชีวิตของฉันจะเปลี่ยนไปกลายเป็นชีวิตที่ไร้ความหมาย
และก่อนที่ แสงสว่างในใจ จะดับลงไป ก็อยากจะขออย่างคนเคยรักกัน

** อีกเพียงคืนเดียวได้ไหม เพียงให้คืนนี้พ้นไป อยู่ด้วยกันได้ไหม แล้วเธอค่อยไปพรุ่งนี้
อีกเพียงคืนเดียวเท่านั้น เติมพลังและฝันในใจ
เผื่อเอาไว้ถึงวันที่ไม่เหลือใคร บนเส้นทางห่างไกล
อยากขอเพียงค่ำคืนนี้ เพื่อจดและจำ ไปจนกว่าฉันจะตาย

เป็นเพียงคืนสุดท้ายที่ขอมีเธอ ก่อนกลับไปพบเจอ และเรียนรู้คำว่าเหงา
ก่อนชีวิตของฉันจะเหลือแค่สีเทาเทา ก่อนจะเหลือแค่เงา ที่อยู่ด้วยกันกับฉัน

( ซ้ำ * , ** )

( ซ้ำ ** )

คอร์ดเพลง อีกคืนได้ไหม

ดนตรี : / C / Csus2 / F / G7 /


C
มีเวลาที่
Csus4
เหลือไม่มากเท่าไ
G
ร  ก่
E
อนที่ดาวทุ
Am
กดวง เริ่มจ
G
างหายไปจา
F
กฟ้า

และมันเ
C
ป็นเวลาที่
Csus4
เหลือที่ฉันมีเ
G
ธอ ก่
E
อนที่เราต้อ
Am
งลา ต้อง
G
จบกันเพียงเท่า
F
นี้


ก่อนที่
Am
ชีวิตของฉันจะเปลี่ยน
Em
ไปกลายเป็นชี
F
วิตที่ไ
G
ร้ความหม
C
าย

และ
Bm7
ก่อนที่ 
E
แสงส
Am
ว่างในใจ จะ
D
ดับลงไป ก็อยากจะขออย่า
G7sus4
งคนเคยรักกัน


** 
อีกเพียงคืนเ
C
ดียวได้ไหม เพียงให้คืน
G
นี้พ้นไป อยู่ด้วย
Am
กันได้ไหม แล้วเ
G
ธอค่อยไปพรุ่ง
F
นี้

อีกเ
G
พียงคืนเดี
C
ยวเท่านั้น เติมพลังแล
G
ะฝันในใจ

เผื่อเอาไ
E
ว้ถึงวันที่ไ
Am
ม่เหลือใคร
G
บนเส้นทางห่
F
างไกล

อยา
Em
กขอเพียงค่ำ
Am
คืนนี้ เพื่อ
Dm
จดและจำ
G
ไปจนกว่าฉั
C
นจะตาย


C
เป็นเพียงคืนสุ
Csus4
ดท้ายที่ขอมีเ
G
ธอ ก่
E
อนกลับไปพบ
Am
เจอ และเรี
G
ยนรู้คำว่าเห
F
งา

ก่อนชี
C
วิตของฉันจะ
Csus4
เหลือแค่สีเทาเ
G
ทา ก่
E
อนจะเหลือ
Am
แค่เงา ที่อ
G
ยู่ด้วยกันกับฉั
F


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / F G / Em Am / Dm / G7sus4 /


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / C Csus4 / C Csus4 / C /


มิวสิควีดีโอเพลง อีกคืนได้ไหม

เพลงอื่นๆของ นูโว
กวีบทเก่า , เก็บไว้จำ , เก็บไว้ให้เธอ , เก่าไป ใหม่มา , เกี่ยว , ของมันได้อยู่เลย , ครั้งนี้คงถูกใจ , ความจริงวันนี้ , คัดมาอย่างดี , คางคงร่าเริงเลย , คิดถึงหรือเหงา , คึกคักบ่อยเลย , โง่งมงาย , จะรักเธอมากกว่านั้น , ใจจะขาด , ฉันยังคงอยู่ , ซิกซ์ เอเอ็ม (6 A.M.) , ตกลงจะซื้อมั้ย , ตึงไป หย่อนหน่อย , ถังขยะเลย , ทนทนเอาหน่อย , ทนเลย , ทารุณ , ทำได้หรือเปล่า , เธอ , เธอชัดเจน , เธอบอก เธอหลอก , นิยามรัก , บอกอย่างงั้นอย่างงี้เลย , บุญคุณปูดำ , เบาเบา , ปล่อยไปตามลมเลย , เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลย , เพื่อนกับพ่อ , ฟ้าจะสดใส เพื่อเธอ , มาลองดูสักที , เมดเล่ย์ นูโว , ไม่เข้าใจ , ไม่เป็นไรเลย , ไม่มีคำตอบ , ยอมแล้วยอมอีก , ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ , รักเธอ เบื่อเธอ , ไร้กันมัก บ่าม็อก , ลืมไปไม่รักกัน , โลกเราสวยงาม , สองคนในร่างเดียว , สักวันคงเจอ , สัญชาตญาณบอก , สัญญาปากเปล่า , สุดสุดไปเลย , หน่วยกล้าอาย , หนักนิดเบาหน่อย , หมดคำถาม , หลบไปเลยไป , หลอกกันเล่นเลย , หลับตา (โต๋) , หลุมหลบภัย , อีกคืนได้ไหม

* ลิขสิทธิ์เพลง อีกคืนได้ไหม และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top