เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> อีซันไหโหย่วอีซันเกา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง อีซันไหโหย่วอีซันเกา - เพลงจีน

เพลง : อีซันไหโหย่วอีซันเกา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]
.....ดนตรี.....
..ช.เอ~อีซันไหโหย่วอีซันเกาเอ
เฉียงจงจื่อโหย่วเฉียงจงโส่วเอ
อีเซิงซันเกออว่อชั่งชูโข่วเอ
ชี่สื่อนวี่เจียวเอ๋อเอ~
ญ.เอ~เฉียนเมี่ยนไหลเหลี่ยว
เก้อเสี่ยวเกอเกอเล่
โส่วหนาอี๋เจี่ยงโข่วชั่งเกอ
ฉิ่งเวิ่นเสี่ยวเกอชั่งเสอเมอเล่
เข่อซื่อไหลตุ้ยเกอเล่
ช.อว่อเจียโหย่วเก้อจือซินเหยินเอ
สวี่อว่อปาเวย่เพ่ยเฉิงเฟิน
เทียนสั้งฉี่หวินเหยินซินเปี่ยนเอ
ทาเอี้ยวเสวี่ยนชั่งเกอเหยินเอ
ญ.กั้วอ่วงซื่อฉิงอว่อปู้เวิ่นเล่
ฉื่อตี้ตุ้ยเกอเสวี่ยนซินเหยิน
เห่าเกอจื้อโหย่วเห่าเกอเพ่ยเล่
ว่านเหยินจั้วเจี้ยนเจิ่งเล่
ช.ชั่งเอียชั่งเอ~~~
ชั่งเกอเถียวเจี้ยนอว่อเซียนเจี่ยง
หยูกั่วอว่อชั่งเต๋อเฉียงกั้วหนี่
ญ.ซูจวงต่าปั้นเติ่งหนี่ชวี่
ช.หยูกั่วอว่อชั่งเต๋อปี่หนี่เฉียง
ญ.หนี่เจียมาๆอว่อเจี้ยวเหนียงเล่
อว่อเจี้ยวเหนียงเล่
ช.ชั่งฉี่ชั่งฉี่จิ้วชั่งฉี่เล่
เซียนป่าเจี้ยนซื่อปี่อีปี่เล่
เสอเมอฉังๆสั้งเหลี่ยวเทียน
เสอเมอฉังๆสุ่ยจงเจียน

หน่าเอี้ยงฉังๆเจียเฉียนไม้
หน่าเอี้ยงฉังๆเม่ยเกินเฉียนเล่
ญ.อิ๋งเหอฉังๆสั้งเหลี่ยวเทียน
เหลียนอิ่วฉังๆสุ่ยจงเจียน
หมี่เสี้ยนฉังๆเจียเฉียนไม้
ซือเสี้ยนฉังๆเม่ยเกินเฉียน
ช.เสอเมอเหวียนๆสั้งเหลี่ยวเทียน
เสอเมอเหวียนๆสุ่ยจงเจียน
หน่าเอี้ยงเหวียนๆเจียเฉียนไม้
หน่าเอี้ยงเหวียนๆเม่ยเกินเฉียนเล่
ญ.เวย่เลี่ยงเหวียนๆสั้งเหลี่ยวเทียน
เหอเอย่เหวียนๆสุ่ยจงเจียน
ปาๆเหวียนๆเจียเฉียนไม้
จิ้งจื่อเหวียนๆเม่ยเกินเฉียน
ช.เสอเมอเกาๆสั้งเหลี่ยวเทียน
เสอเมอเกาๆสุ่ยจงเจียน
หน่าเอี้ยงเกาๆเจียเฉียนไม้
หน่าเอี้ยงเกาๆเม่ยเกินเจียน
ญ.ชิงซันเกาๆสั้งเหลี่ยวเทียน
ต้าฉวนเกาๆสุ่ยจงเจียน
จู๋กั้นเกาๆเจียเฉียนไม้
ช.หน่าเอี้ยงเกาๆเม่ยเกินเฉียน
ญ.เสี่ยวหลังเกอเล่~
หนี่เกาๆตี้จั้นไจ้เม่ยเกินเฉียนเล่
เม่ยเกินเฉียนเล่..เพลงอื่นๆของ เพลงจีน
กงสี่ กงสี่ , กระบี่ไร้เทียมทาน , กุยเหยิน , กูเหนียงสือปาอีตั่วฮัว , จั๋วเย่ซิงเฉิน , จั๋วเอย่หม้งสิ่งสือ , จ้ายเจี้ยนหว่อเตออ้าย , จิงเทียนปุ้ยหุ้ยเจีย , จินเทียนปู๋หุยเจี่ย , จิ่วโก๊ะอิงหยง , จิ่วไป่จิ่วสือจิ่วตั่วเหมยกุ้ย , จิ่วเย่จิ่วเตอจิ่ว , จี่ตัวโฉว , จี้ตู้ฮวาลั่วสือ , จื๋อเฉี่ยงอี้เซินเกิงหนีเจิ่ว , จุ๋งหยิ่วยิเทียนเตินต้าวหนี่ , จุ้นหนี่ซุนฟง , จู๋หนี่อีหลู้ซุ่นฟง , ฉายปิงหลาง , ฉิงซือเสี่ยจ้าย , ฉิงเหยินเตอหยิงเล่ย , ฉือเต้า , เฉ่าเหวียนซั่งเซินฉี่ปู้ลั่วตีไท่เอี๋ยง , ไฉ่ฉาพูเตย๋ , ชอหล่วน , ชาวไทยเชื้อสายจีน , ชิงจงสี่ฮวานจิ้วโสวอ้าย , ชิงไอ้ตีเปปิโต้ , ชิวฟง [เช็ดน้ำตากับอกฉัน] , เชียนหวางจือหวาง , เชียนเหยียนว่านหยี , เชียนเหยียนว่านอวี่ , ซั่งไห่ทัน [เจ้าพ่อเซียงไฮ้] , ซันเกอเลี่ยน , ซานไหทั่ง , ซิ่งฟู่ไจ้เจ้อหลี่ , ซิงยวนยังหุยเตียม่ง , ซิงยี่ , ซินช่างเหยิน , ซินซิงเลเหิน , ซินเซียงอิ้งโซวเชียโซว , ซินยวนยางหู๋เตี๋ยม่ง , ซินเหยนหยังหูเตี้ยเมิ่ง , ซินอวี่ , ซิมอ่ายเอม่ายเข่า , ซิ่วเหอเปา , ซื่อจี้เกอ , ซือซือเสี่ยวหวี่ , ซือเหยียน , ซูซูเหลี่ยมๆ , ซู่ปู้จิ้นตีฉิงอี่ , เซินจิงชิงเทิ่น , เซียงซือเหอปัน , เซียจ่ำ , เซียมเกี้ยมเจ่ , เซี่ยวบะจ่าง , ตงเลี่ยน [3 ภาษา] , ตงเลี่ยน , ตังบ่หลัง , ตัวส่าวเหยาฉิง , ถาวเซินหยี่จิ้ว , เถอเซินเลี่ยนฉิง , เถาหลี่เจิงชุน , เถียนมี่มี่ , เทพธิดาดอย , เทียนหมี่หมี้ [ENG] , เทียนหมี่หมี้ [V2] , น่ายเหอ [V2] , น่ายเหอ , ปั้นหวงตี้ , ปู๋ เหลี่ยว ฉิง , เปาเปียว , ผิงจี้ , ผิงสุ่ยเซียงเฝิงตีเหยิน , ฟงฉงหนาหวี่ไหล , ฟงเอย่เพียวเพียว , ฟั้งสุ่ยเติงเกอ , เฟินโส่ว , ม่านลี่ , เม่ยจิ่วเจียคาเฟย , เมิ่งเหมยอี่ฉิว , โม่งสิ่งสือเฟิน , ยิ่วซือซี่หยี , ยิ่วซือฮวางฮวน , เย่ไหลเชียง [ ดอกราตรี ] , เยียหลายเซียง , ลวี่เต่าเสี่ยวเย้ [ สิ่งสุดท้าย ] , ล่องจู๊ , ลั๋งจื๊อเตอชิงฉิง , ล่างจื่อเล่ย , ลี่สื่อตีเทียนคง , ลู่เปียนตีเหย่ฮัวปู๊เย่าไฉ่ , วังเลอหนี่วังเลอหว่อ , ว่านโสยซินซ่านจงสี่เฉ่ง , วุ่ยเหออ้ายเตี่ยวป่าหลัง , สุยหลายอ้ายหว่อ , เส้าหนี่ฉือสี่ , เสี่ยวเฉินกู้ซื่อ [New] , หนี่จำเมอซัว , หนี่จือเต้าหว่อไจ่เติ่งหนี่มา , หนี่จือเต้าหว่อหนี่มา , หนี่เจิ่มเมอซัว , หนี่ซื่อชุนยื่อฟง , หม้งเม้ยอี่ฉิว , หม่องเกยทา , หมิงเวย่เชียนหลี่จี้เซียงซือ , หย้งซินเหลียงขู่ , หยู่ถั่วเหมยหยิ่วหนี่ , หลงซีอุ่ยเตี่ยวลี่ , หลงซีอุ่ยเตียะลีลา , หว่อจ้ายหนี้จั่วยิ่ว , หว่อจื่อไจ้หูหนี่ , หว่อไจ้หนี่จั่วอิ้ว , หว่อเฉินโย่งชิงอ้ายเซ่อหนี่ , หว่อเย่าตุ้ยหนี่ซัว , หว่อเหมยหยิ่วเพียนหนี , หว่อเหอหนี่ [คอยวันจะได้เจอ] , หวังเจาจวิน , หวังซื่อ , หว่างซื่อจือเนิงหุ่ยเว่ยย , หุ่ย , เหมยกุ้ยเหมยกุ้ยหว่อไอ้หนี่ , เหมยจิ่วเจียคเฟยย , เหมยฮัว [V2] , เหมาเหมายี่ , เหลียงแย่ปุ๊เหนินหลิว , เหอยือจินจ้ายหลาย , โหยงยี่เสิ่วซังเตอหนี่เหยิน , ไห่เยี่ยน [V2] , อวั่งซื่อจื่อเหนิงหุยเว่ย , อั่วโหย่วอีต้วนฉิง , อ้ายฉิงเตอลี่เลียง , อ้ายฉิงอีเฉินฟง , อ้ายฉิง , อ้ายเปี๋ยจ้ายเอเอี๋ย , อ้ายหนี่อีว่านเป้ยย , อ้ายหลังตุ้ยหลั่งเจ้า , อารีซันตีกูเหนียง , อารีหลัง , อาลีลัง , อีซันไหโหย่วอีซันเกา , อี้ต้งตีซิน , อี้หลีเซืองชิ่อฉิง , อีเหลียนอิวหม้ง , อู่เงี่ยโบ๋ , อู๋เย้เซียงเหวิน , อู๋เหยีวน เตอะเจ๊ะจี้ , โอวหยัน , ไอ้ตีหลี่อู้ , ไอ้ตีหลู่เชียนว่านหลี่ , ไอ้ตีหลู่ซั่งเชียนว่านหลี่ , ฮ่วนเต้าเซียพันเอี้ยน [ยากจะหักใจลืม] , ฮั่นเจี้ยเฮ่าเอ๋อหลัง , ฮัวฮี้ติ่วโฮ้ , เฮ่าเหยินอีเซิงผิงอัน , เฮิ้นหนีปู้หุ้ยโถว

* ลิขสิทธิ์เพลง อีซันไหโหย่วอีซันเกา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top