เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> อู๋เหยีวน เตอะเจ๊ะจี้


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง อู๋เหยีวน เตอะเจ๊ะจี้ - เพลงจีน

เพลง : อู๋เหยีวน เตอะเจ๊ะจี้

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]
เพลง อู๋เหยีวน เตอะเจ๊ะจี้
..เฉินจิง ซื่อตุ้ยหนี้ซัว
กัวะเจ้อซี้อเก้อ อู๋เหยี่วนเตอะ
เจ๊ะจี้ เสยเจ้อน่าเสยเย่ตัน ตัน
เอ๋อร์ชีว หว่อเฉินจิง ซัวกัวะหรุ
ก่ออิเทียน หว่อเจียงหุ้ย
หลีคายหนี่เหลี่ยนซ้าง
ปู๋หุ้ย-ยิ่วเล่ยติ
.ต้นหว่อเย้าหรุเหอ หรุเหอ
เหนิงถิง จื่อจ้ายจื่อเสี่ยงหนี่
หว่อเจิ่มมอเหนิงโกว
เจิ่มมอเหนิ่งโกว หว่อม่ายจ้าง
อิเซะหุยอิ้ อา...หยั่งหว่อจ้าย
คั้นคั้นหนี่ หยั่งหว่อจ้ายซั้ว
อ้ายหนี่ เป่ะเจียง
เป่ะหยิ่งหลี่ชิ่ว
..เฟินโซ่วสือโฮ่ว ซัวเฟินโซ่ว
ฉิ่งปู้เย้า ซัวหนันวั่งจี้
จิ่วหยั่งน่าหุย
ยี ตัน ตันเตอะชุยฟงชีว
.เย่วสี่หว่อหุ้ยหวั่งจี
เย่วสี่หุ้ยเถิงเสี่ยงหนี่
เย่วสิ อิเหมย โหยงเย่วสี่
SOLO..ภาษาไทยอาจผิดเพี้ยนไปบ้าง
...ขออภ้ย ณ ที่นี้ด้วย...
..เฉิงจิง ซื่อตุ้ยหนี่ซัว
กัวะเจ้อซี่อเก้อ อู๋เหยีวน
เตอะเจียจี้ เสยเจ้อน่าเสย
เย่ตัน ตันเอ๋อร์ชิ่ว
หว่อเฉินจิง ซัวกัวะหรุก่อ
อิเทียน หว่อเจียงหุ้ยหลี
คายหนี่ เหลี่ยนซ้าง ปู๋หุ้ย
ยิ่วเล่ยติ
.ต้นหว่อเย้าหรุ เหอ หรุเหอ
เหนิงถิง จื่อจ่ายจื่อเสี่ยงหนี่
หว่อเจิ่มมอเหนิงโกว
เจิ่มมอเหนิงโกว
หว่อม่ายจ้างอิเชะหุยอิ้ อา..
หยั่งหว่อจ้ายคั้นคั้นหนี่
หยั่งหว่อจ้ายซัวอ้ายหนี่
เป่ะเจียงหนี่เป่ะหยิ่งหลี่ชิ่ว

..เฟินโซ่วสือโฮ๋ว ซัวเฟินโซ่ว
ฉิ่งปู้เย้าซัวหนัน วั่งจี้
จิ่วหยั่งน่าหุย ยี ตัน ตัน
เตอะชุยฟงชิ่ว
.เย่วสี่หว่อหุ้ยหวั่งจี้
เย่วสี่หุ้ยเกิงเสี่ยงหนี่
เย่วสีอิเหมยโหยงเย่วสี่
เฟินโซ่วสือโฮ่ว ซัวเฟินโซ่ว
ฉิ่งปู้เย้าซัวหนันวั่งจี้
จิ่วหยั่งน่าหุย ยี
ตัน ตันเตอะชุยฟงชีว
.เย่วสี่หว่อหุ้ยหวั่งจี้
เย่วสิหุ้ยเกิงเสี่ยงหนี่
เย่วสิ่ อิเหมย โหยงเย่วสี่..เพลงอื่นๆของ เพลงจีน
กงสี่ กงสี่ , กระบี่ไร้เทียมทาน , กุยเหยิน , กูเหนียงสือปาอีตั่วฮัว , จั๋วเย่ซิงเฉิน , จั๋วเอย่หม้งสิ่งสือ , จ้ายเจี้ยนหว่อเตออ้าย , จิงเทียนปุ้ยหุ้ยเจีย , จินเทียนปู๋หุยเจี่ย , จิ่วโก๊ะอิงหยง , จิ่วไป่จิ่วสือจิ่วตั่วเหมยกุ้ย , จิ่วเย่จิ่วเตอจิ่ว , จี่ตัวโฉว , จี้ตู้ฮวาลั่วสือ , จื๋อเฉี่ยงอี้เซินเกิงหนีเจิ่ว , จุ๋งหยิ่วยิเทียนเตินต้าวหนี่ , จุ้นหนี่ซุนฟง , จู๋หนี่อีหลู้ซุ่นฟง , ฉายปิงหลาง , ฉิงซือเสี่ยจ้าย , ฉิงเหยินเตอหยิงเล่ย , ฉือเต้า , เฉ่าเหวียนซั่งเซินฉี่ปู้ลั่วตีไท่เอี๋ยง , ไฉ่ฉาพูเตย๋ , ชอหล่วน , ชาวไทยเชื้อสายจีน , ชิงจงสี่ฮวานจิ้วโสวอ้าย , ชิงไอ้ตีเปปิโต้ , ชิวฟง [เช็ดน้ำตากับอกฉัน] , เชียนหวางจือหวาง , เชียนเหยียนว่านหยี , เชียนเหยียนว่านอวี่ , ซั่งไห่ทัน [เจ้าพ่อเซียงไฮ้] , ซันเกอเลี่ยน , ซานไหทั่ง , ซิ่งฟู่ไจ้เจ้อหลี่ , ซิงยวนยังหุยเตียม่ง , ซิงยี่ , ซินช่างเหยิน , ซินซิงเลเหิน , ซินเซียงอิ้งโซวเชียโซว , ซินยวนยางหู๋เตี๋ยม่ง , ซินเหยนหยังหูเตี้ยเมิ่ง , ซินอวี่ , ซิมอ่ายเอม่ายเข่า , ซิ่วเหอเปา , ซื่อจี้เกอ , ซือซือเสี่ยวหวี่ , ซือเหยียน , ซูซูเหลี่ยมๆ , ซู่ปู้จิ้นตีฉิงอี่ , เซินจิงชิงเทิ่น , เซียงซือเหอปัน , เซียจ่ำ , เซียมเกี้ยมเจ่ , เซี่ยวบะจ่าง , ตงเลี่ยน [3 ภาษา] , ตงเลี่ยน , ตังบ่หลัง , ตัวส่าวเหยาฉิง , ถาวเซินหยี่จิ้ว , เถอเซินเลี่ยนฉิง , เถาหลี่เจิงชุน , เถียนมี่มี่ , เทพธิดาดอย , เทียนหมี่หมี้ [ENG] , เทียนหมี่หมี้ [V2] , น่ายเหอ [V2] , น่ายเหอ , ปั้นหวงตี้ , ปู๋ เหลี่ยว ฉิง , เปาเปียว , ผิงจี้ , ผิงสุ่ยเซียงเฝิงตีเหยิน , ฟงฉงหนาหวี่ไหล , ฟงเอย่เพียวเพียว , ฟั้งสุ่ยเติงเกอ , เฟินโส่ว , ม่านลี่ , เม่ยจิ่วเจียคาเฟย , เมิ่งเหมยอี่ฉิว , โม่งสิ่งสือเฟิน , ยิ่วซือซี่หยี , ยิ่วซือฮวางฮวน , เย่ไหลเชียง [ ดอกราตรี ] , เยียหลายเซียง , ลวี่เต่าเสี่ยวเย้ [ สิ่งสุดท้าย ] , ล่องจู๊ , ลั๋งจื๊อเตอชิงฉิง , ล่างจื่อเล่ย , ลี่สื่อตีเทียนคง , ลู่เปียนตีเหย่ฮัวปู๊เย่าไฉ่ , วังเลอหนี่วังเลอหว่อ , ว่านโสยซินซ่านจงสี่เฉ่ง , วุ่ยเหออ้ายเตี่ยวป่าหลัง , สุยหลายอ้ายหว่อ , เส้าหนี่ฉือสี่ , เสี่ยวเฉินกู้ซื่อ [New] , หนี่จำเมอซัว , หนี่จือเต้าหว่อไจ่เติ่งหนี่มา , หนี่จือเต้าหว่อหนี่มา , หนี่เจิ่มเมอซัว , หนี่ซื่อชุนยื่อฟง , หม้งเม้ยอี่ฉิว , หม่องเกยทา , หมิงเวย่เชียนหลี่จี้เซียงซือ , หย้งซินเหลียงขู่ , หยู่ถั่วเหมยหยิ่วหนี่ , หลงซีอุ่ยเตี่ยวลี่ , หลงซีอุ่ยเตียะลีลา , หว่อจ้ายหนี้จั่วยิ่ว , หว่อจื่อไจ้หูหนี่ , หว่อไจ้หนี่จั่วอิ้ว , หว่อเฉินโย่งชิงอ้ายเซ่อหนี่ , หว่อเย่าตุ้ยหนี่ซัว , หว่อเหมยหยิ่วเพียนหนี , หว่อเหอหนี่ [คอยวันจะได้เจอ] , หวังเจาจวิน , หวังซื่อ , หว่างซื่อจือเนิงหุ่ยเว่ยย , หุ่ย , เหมยกุ้ยเหมยกุ้ยหว่อไอ้หนี่ , เหมยจิ่วเจียคเฟยย , เหมยฮัว [V2] , เหมาเหมายี่ , เหลียงแย่ปุ๊เหนินหลิว , เหอยือจินจ้ายหลาย , โหยงยี่เสิ่วซังเตอหนี่เหยิน , ไห่เยี่ยน [V2] , อวั่งซื่อจื่อเหนิงหุยเว่ย , อั่วโหย่วอีต้วนฉิง , อ้ายฉิงเตอลี่เลียง , อ้ายฉิงอีเฉินฟง , อ้ายฉิง , อ้ายเปี๋ยจ้ายเอเอี๋ย , อ้ายหนี่อีว่านเป้ยย , อ้ายหลังตุ้ยหลั่งเจ้า , อารีซันตีกูเหนียง , อารีหลัง , อาลีลัง , อีซันไหโหย่วอีซันเกา , อี้ต้งตีซิน , อี้หลีเซืองชิ่อฉิง , อีเหลียนอิวหม้ง , อู่เงี่ยโบ๋ , อู๋เย้เซียงเหวิน , อู๋เหยีวน เตอะเจ๊ะจี้ , โอวหยัน , ไอ้ตีหลี่อู้ , ไอ้ตีหลู่เชียนว่านหลี่ , ไอ้ตีหลู่ซั่งเชียนว่านหลี่ , ฮ่วนเต้าเซียพันเอี้ยน [ยากจะหักใจลืม] , ฮั่นเจี้ยเฮ่าเอ๋อหลัง , ฮัวฮี้ติ่วโฮ้ , เฮ่าเหยินอีเซิงผิงอัน , เฮิ้นหนีปู้หุ้ยโถว

* ลิขสิทธิ์เพลง อู๋เหยีวน เตอะเจ๊ะจี้ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top