เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ฮันนีมูน (Honeymoon)


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ฮันนีมูน (Honeymoon) - ฟลัวร์

เพลง : ฮันนีมูน (Honeymoon)

อัลบั้ม : วานิลา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

แดดจางๆ และลมพัดเย็นชั่งเป็นใจ
ในวันนี้ทุกอย่างมันดูสดใส
ขับออกไปกับคนที่รู้ใจ เพียงสองเรา
จุดหมายเราคือทะเล
ที่ฉันนับคืนวันและเฝ้ารอ

หยอดกระเป๋าแล้วเอนทิ้งตัวนอน
บนตักเธอ ฉันมองตะวันลับขอบฟ้า

มัดใจไว้กับเธอแนบชิดกัน เพียงสองคน
วันนี้ฝันกลายเป็นจริง ที่ฉันนั้นรอคอยมาแสนนาน
ฉันนั้นจะปล่อยทุกสิ่ง
ทิ้งแล้วลืมทุกอย่างหากทำได้
จะหยุดโลกไม่ให้หมุนเวียนเปลี่ยนไป

เธอ จะปล่อยให้เธอและฉันได้ล่องลอยไป
ดั่งฝัน ที่สดใส และพ้นความเป็นจริงไม่สนใคร
ให้ทะเลและหาดขาว เป็นพยานแห่งความรักเราเรื่อยไป
จะนานแสนนาน จะนานเท่าไร
จากวันนี้ตลอดไป
หัวใจของฉันจะอยู่คู่กับเธอ

และคืนนี้แสงจันทร์ช่างสวยงาม จับมือเธอและมองดวงดาวที่ขอบฟ้า
มัดใจไว้กับเธอใต้แสงเทียน เพียงสองคน
วันนี้ฝันกลายเป็นจริง ที่ฉันก็รอคอยมาแสนนาน
ฉันนั้นจะปล่อยทุกสิ่ง
ทิ้งแล้วลืมทุกอย่างหากทำได้
ให้มีแค่เธอกับตัวฉัน
ฉันนั้นจะหยุดทุกสิ่งที่มีไม่ให้โลกหมุนไป

เธอ จะปล่อยให้เธอและฉันได้ล่องลอยไป
ดั่งฝัน ที่สดใส และพ้นความเป็นจริงไม่สนใคร
ให้ทะเลและหาดขาว เป็นพยานแห่งความรักเราเรื่อยไป
จะนานแสนนาน จะนานเท่าไร
จากวันนี้ตลอดไป
จะพุ่งนี้หรือเมื่อไหร่

ขอให้เป็นเช่นนี้ เพราะฉันมีแค่เธอคนเดียว
และขอสัญญา ว่าจะอยู่คู่เคียงกันไป
ขอให้เป็นเช่นนั้น สาบานต่อหน้าท้องทะเล จะรักเพียงเธอ
จะรักเธอจนโลกนี้มลาย

จะรักแสนนาน จะรักเท่าไร
จากวันนี้ตลอดไป
หัวใจของฉันจะอยู่คู่กับเธอ

คอร์ดเพลง ฮันนีมูน (Honeymoon)

ดนตรี : / Amaj7 / Amaj7 / F#m / F#m / ( 2 ครั้ง )/ Dsus2 / Dsus2 / Bm / Bm /


Asus2
แดดจางจางเมื่อลมพัด
Amaj7
เย็นช่างเป็นใจ
F#m
ในวันนี้ทุกอย่างมันดูสดใส

Asus2
ขับออกไปกับคน
Amaj7
ที่รู้ใจ เพียง
F#m
สองเรา จุดหมายเราคือ
Dsus2
ทะเล ที่ฉันนับคืน
Bm
วันและเฝ้ารอ

Asus2
หยอดกระเป๋าแล้วเอน
Amaj7
ทิ้งตัวนอน 
F#m
บนตักเธอฉันมองตะวันลับขอบฟ้า

Asus2
นั่งจิบไวน์กับเธอแนบ
Amaj7
ชิดกัน เพียง
F#m
สองคน วันนี้ฝันกลาย
Dsus2
เป็นจริง ที่ฉันนั้นรอ
Bm
คอยมาแสนนาน


F#m
ฉันนั้นจะ
F#mM7
ปล่อยทุกสิ่ง
F#m7
ทิ้งและลืมทุก
F#m6
อย่าง หากทำ
Dsus2
ได้ จะหยุด
Bm
โลกไม่ให้หมุนเวียนเปลี่ยนไป


A
เธอ
Amaj7
   จะป
F#m
ล่อยให้เธอและฉันได้
Dsus2
ล่องลอยไป ดั่ง
C#m
ฝันที่สด
F#m
ใส หลุด
Bm
พ้นความเป็นจริงไม่
E
สนใคร

ให้ทะ
A
เลและห
Amaj7
าดขาว  
F#m
เป็นพยานแห่งความรัก
Dsus2
เราเรื่อยไป

จะ
C#m
นานแสนนาน จะ
F#m
นานเท่าไร จากวัน
Bm
นี้ตลอดไป หัวใ
E
จของฉันจะอยู่คู่กับเธอ


Asus2
ในคืนนี้แสงจันทร์ช่าง
Amaj7
สวยงาม 
F#m
จับมือเธอแล้วมองดวงดาวที่ขอบฟ้า

Asus2
นั่งจิบไวน์กับเธอใต้
Amaj7
แสงเทียน เพียง
F#m
สองคน วันนี้ฝันกลาย
Dsus2
เป็นจริง ที่ฉันก็รอ
Bm
คอยมาแสนนาน


F#m
ฉันนั้นจะ
F#mM7
ปล่อย ทุกสิ่ง
F#m7
ทิ้งแล้วลืมทุก
F#m6
อย่าง หากทำ
Dsus2
ได้ ให้มีแค่เธอกับตัวฉัน

F#m
ฉันนั้นจะ
E
หยุด ทุกสิ่ง
A
ที่มี ไม่
Bm
ให้โลกหมุน
Dsus2
ไป


A
เธอ
Amaj7
   จะป
F#m
ล่อยให้เธอและฉันได้
Dsus2
ล่องลอยไป ดั่ง
C#m
ฝันที่สด
F#m
ใส หลุด
Bm
พ้นความเป็นจริงไม่
E
สนใคร

ให้ทะ
A
เลและห
Amaj7
าดขาว  
F#m
เป็นพยานแห่งความรัก
Dsus2
เราเรื่อยไป

จะ
C#m
นานแสนนาน จะ
F#m
นานเท่าไร จากวัน
Bm
นี้ตลอดไป จะพ
E
รุ่งนี้หรือเมื่อไร


A
ขอให้เป็นเ
Amaj7
ช่นนี้   
F#m
เพราะฉันมีแค่
Dsus2
เธอคนเดียว และ
C#m
ขอสัญญา
F#m
ว่าจะอยู่คู่เ
Bm
คียงกันไป
E
 

A
ขอให้เป็นเ
Amaj7
ช่นนั้น  
F#m
สาบานต่อหน้า
Dsus2
ท้องทะเล จะ
C#m
รักเพียงเธอ ( จะนานแสนนาน )

จะ
F#m
รักกันจนโลก
Bm
นี้มลาย ( จะนานเท่าไร จากวันนี้ตลอดไป ) หัวใ
E
จของฉันจะอยู่คู่กับเธอ


ดนตรี : / Dmaj7 / C#m / Bm / Amaj7 /


มิวสิควีดีโอเพลง ฮันนีมูน (Honeymoon)

เพลงอื่นๆของ ฟลัวร์
กันและกัน , คนที่รออยู่ , ความหลัง , คำถามที่ไม่มีคำตอบ , ใครบางคนจากบนฟ้า , ฉัน , ตื่น , ที่รัก , เธอจะมีชีวิตอยู่ต่อไป , บ่ม , ปล่อยไปตามหัวใจ , เปลี่ยน , เปลือก , เผชิญ , ฟากฟ้า , ไม่แคร์ , ยื้อ , เรื่องเดียว , ฤดูที่ฉันเหงา , ลอง , สั้น , สุริยุปราคา , หยั่งรู้ , อย่า , อะไร , ฮันนีมูน (Honeymoon)

* ลิขสิทธิ์เพลง ฮันนีมูน (Honeymoon) และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top