เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เขาจะรู้บ้างไหม


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เขาจะรู้บ้างไหม - หนุ่ม กะลา

เพลง : เขาจะรู้บ้างไหม

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ได้แต่ปลอบใจ เมื่อเธอต้องมีน้ำตา เห็นเธอเสียใจ ให้ใครบางคนของเธอ
คนที่เธอรัก เขาคนนั้น ไม่เคยจะมาใส่ใจ ถูกทำร้าย หัวใจ ทุกวันซ้ำซ้ำอย่างนั้น

* กับฉันคนนี้ ก็เป็นแค่คนปลอบใจ ที่เธอระบาย ฉันทำได้เพียงรับฟัง
คนที่เธอรัก เขาคนนั้น เขาทำร้ายเธอเท่าไร คนที่เธอรัก เขาแทบตาย แต่เธอจะตายเพราะเขา

** แล้วเขาคนนั้นจะรู้หรือเปล่า ว่าเธอรอเขาอยู่ตรงนี้
แล้วใครบางคนที่เธอรู้สึกดี วันนี้เขาอยู่ที่ไหน
เหนื่อยล้ามานานเกินไปหรือเปล่า ที่ปวดร้าวและต้องเสียใจ
เห็นเธอต้องนอนร้องไห้ รู้ไหมมันเจ็บเหลือเกิน

( ซ้ำ * , ** )

กับคนคนนี้ ที่มันรักเธอหมดใจ แต่ไม่เคย พูด ไปให้เธอได้รู้
เจ็บปวดแค่ไหน ที่ฉันต้องทนดู คนที่ฉันรัก ต้องเจ็บเพราะคนอย่างเขา


( ซ้ำ ** )

เธอรู้ไหม เธอรู้ไหม เธอรู้ไหม เธอรู้ไหม

คอร์ดเพลง เขาจะรู้บ้างไหม

ดนตรี : / D F#m / G A / ( 2 ครั้ง )


D
ได้แต่ปลอบ
F#m
ใจ เมื่อ
G
เธอต้องมีน้ำ
A
ตา 
D
เห็นเธอเสีย
F#m
ใจ ให้
G
ใครบางคนของ
A
เธอ

คนที่เธอ
Bm
รัก เขาคน
D
นั้น ไม่
G
เคยจะมาใส่
A
ใจ ถูกทำ
Bm
ร้าย หัว
F#m
ใจ ทุก
G
วันซ้ำซ้ำอย่าง
A
นั้น


D
กับฉันคน
F#m
นี้   ก็
G
เป็นแค่คนปลอบ
A
ใจ 
D
ที่เธอระ
F#m
บาย ฉัน
G
ทำได้เพียงรับ
A
ฟัง

คนที่เธอ
Bm
รัก เขาคน
D
นั้น เขา
G
ทำร้ายเธอเท่า
A
ไร คนที่เธอ
Bm
รัก เขาแทบ
F#m
ตาย แต่
G
เธอจะตายเพราะ
A
เขา


** 
D
แล้วเขาคน
F#m
นั้นจะรู้หรือ
G
เปล่า ว่าเธอ
A
รอเขาอยู่ตรง
D
นี้

แล้วใครบาง
F#m
คนที่เธอรู้
G
สึกดี วัน
A
นี้เขาอยู่ที่
Bm
ไหน

เหนื่อย
A
ล้ามานานเกิน
G
ไปหรือเปล่า ที่ปวด
F#m
ร้าวและต้องเสี
Em
ยใจ

เห็น
F#m
เธอต้องนอนร้อง
G
ไห้ รู้
A
ไหมมันเจ็บเหลือ
D
เกิน


ดนตรี : / D / D /


( ซ้ำ * , ** )


G
กับคนคนนี้ ที่มัน
F#m
รักเธอหมด
Bm
ใจ แต่ไม่
G
เคย พูด ไปให้เธอได้
D
รู้

G
เจ็บปวดแค่ไหน ที่
F#m
ฉันต้องทน
B
ดู คนที่
Em
ฉัน  
F#m
รัก ต้องเ
G
จ็บเพราะคนอย่าง
A
เขา


ดนตรี : / Bm / Bm /

ดนตรี : / G / G / A / A / Bm / Bm / G / G / D / D / A / A /


( ซ้ำ ** )


Bm
 
A
เธอ
G
รู้ไหม
F#m
 
Bm
 
A
เธอ
G
รู้ไหม เ
A
ธอรู้ไหม เธอรู้ไหม


ดนตรี : / Bm A / G A F# / Bm A / G A / Bm /


เพลงอื่นๆของ หนุ่ม กะลา
เขาจะรู้บ้างไหม , คำรักที่เธอไม่เคยฟัง , นานเท่านาน , ปล่อยมือฉัน , ไม่มีปาฏิหาริย์ , ละลาย , แล้วแต่ใจเธอ , อย่าล้อเล่น , แอบ

* ลิขสิทธิ์เพลง เขาจะรู้บ้างไหม และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top