เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เคว้งคว้าง


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เคว้งคว้าง - โนโลโก้

เพลง : เคว้งคว้าง

อัลบั้ม : Gravity

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เหมือนหลุดลอย ไร้แรงยึดเหนี่ยว

เหมือนกับเรือ ไร้การควบคุม

นับจากวัน ที่เธอลับลาไกล

นับจากคืนที่เธอจากฉันไปเปลี่ยนชีวิตและมุมมองฉัน

ฝันไว้ในใจยังไงมันก็จางหาย

สิ่งที่เคยหวังใช้ประคองใจ

ให้ก้าวเดินไป ไม่อยู่ไม่มีเหลือแล้วได้แต่เคว้งคว้างล่องลอยสู่คืนที่มืดมิด

ไม่มีทิศทางไป เมื่อต้องเสียเธอ

ได้แต่เคว้งคว้าง

เหมือนทุกอย่างเป็นเพียงภาพเบลอ

โลกที่ฉันยืน พังทะลายเหมือนจิตใจ เสียความสมดุล

เหมือนหล่นไป ในบ่อสีดำ

ไร้จุดหมาย ไม่มีที่รั้งไว้

ฉันไม่รู้ ได้หยุดที่ใดเปลี่ยนชีวิตและมุมมองฉัน

ฝันไว้ในใจยังไงมันก็จางหาย

สิ่งที่เคยหวังใช้ประคองใจ

ให้ก้าวเดินไป ไม่อยู่ไม่มีเหลือแล้วได้แต่เคว้งคว้างล่องลอยสู่คืนที่มืดมิด

ไม่มีทิศทางไป เมื่อต้องเสียเธอ

ได้แต่เคว้งคว้าง

เหมือนทุกอย่างเป็นเพียงภาพเบลอ

โลกที่ฉันยืน พังทะลายได้แต่เคว้งคว้างล่องลอยสู่คืนที่มืดมิด

ไม่มีทิศทางไป เมื่อต้องเสียเธอ

ได้แต่เคว้งคว้าง

เหมือนทุกอย่างเป็นเพียงภาพเบลอ

โลกที่ฉันยืน พังทะลาย


คอร์ดเพลง เคว้งคว้าง

ดนตรี : / C Ab / Bb C / C Ab /


C
เหมือนหลุด
Ab
ลอย ไร้
Bb
แรงยึดเห
C
นี่ยว เหมือนกับ
Ab
เรือ ไร้
Bb
การควบ
C
คุม

C
นับจาก
Ab
วัน ที่เ
Bb
ธอลับ
C
ลาไกล นับจาก
Ab
คืน ที่เ
Bb
ธอจากฉันไ
C


เปลี่ยนชีวิ
F
ต และมุม
E7
มองฉัน ฝันไ
Am
ว้ในใจยังไงมันก็จ
D7
างหาย

สิ่งที่เคย
F
หวัง ใช้ประค
E7
องใจ ให้
Dm
ก้าวเดินไป ไม่อยู่ไม่
E
มีเหลือแล้ว


** 
ได้แต่เค
F
ว้งคว้างล่องลอยสู่
C
คืนที่มืดมิด ไม่มีทิ
F
ศทางไปเมื่อต้องเ
C
สียเธอ

ได้แต่เค
F
ว้งคว้าง เหมือนทุกอย่าง
A7sus4
เป็นเพียงภาพเ
A7
บลอ โลกที่
Dm
ฉันยืน
Em
 
F
พังทลา
G


ดนตรี : / C Ab / Bb C / ( 2 ครั้ง )


C
เหมือนจิต
Ab
ใจ เสียค
Bb
วามสม
C
ดุล เหมือนหล่น
Ab
ไป ใน
Bb
บ่อสี
C
ดำ

C
ไร้จุดหม
Ab
าย ไ
Bb
ม่มีที่
C
รั้งไว้ ฉัน
Ab
ไม่รู้ ได้
Bb
หยุด
C
ที่ใด


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / C Ab / Bb C / F / E7 / Am / D7 / F / E7 / Dm / E /


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / C Ab / Bb C / ( 2 ครั้ง )


เพลงอื่นๆของ โนโลโก้
2 คน: 2 People , กลัว , กลัวอะไร , คนที่เข้าใจ , คนที่ฆ่าฉัน , เครื่องบินกระดาษ , เคว้งคว้าง , ฉาวโฉ่ , เธอเลือกคนไม่ผิด , เปลี่ยน , ฝันดี , พารานอยด์ , ยินดี , เวลาไม่มีความหมายอีกต่อไป , สองคน , หยุด , หลีกหนี , อย่าต่อรองหัวใจ , อินเซน (Insane)

* ลิขสิทธิ์เพลง เคว้งคว้าง และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top