เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เงินล้าน


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เงินล้าน - โมเดิร์นด็อก

เพลง : เงินล้าน

อัลบั้ม : ทิงนองนอย

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ฉันมีเงินเป็นล้าน
เพราะอะไรยังร้อนรน ยังคงสับสนข้างใน
ทุกคนรู้จักฉัน ทุกคนมองและยิ้มให้
แล้วทำไมยังเหงา

ยังต้องการมีอะไรอีกหรือเรา
และมันจะดีกว่านี้หรือเปล่า
อีกนานไหม ต้องวนเวียนสักเท่าไร
แล้วฉันจึงจะรู้

ว่าอยู่ที่สิ่งใดอยู่ที่ตรงไหน
จะมีอะไรที่เป็นคำตอบ
ต้องเหนื่อยอีกนานไหม
ต้องโด่งดังแค่ไหน

ฉันได้ยินคำหวาน
ทุกถ้อยคำที่ชื่นชม แต่ยังมีความขื่นขมในใจ
ต่อจากนี้ ต้องวนเวียนสักเท่าไร
แล้วฉันจึงจะพบ

ว่าอยู่ที่สิ่งใดอยู่ที่ตรงไหน
จะมีอะไรที่เป็นคำตอบ
ต้องเหนื่อยอีกนานไหม
ต้องโด่งดังแค่ไหน

ในเวลาเช้าฉันลืมตา
เพื่อลุกไปไขว่คว้าสิ่งใด
แล้วชีวิตนี้มันจะมีบ้างไหม ที่ตามหา

ว่าอยู่ที่สิ่งใดอยู่ที่ตรงไหน
จะมีอะไรที่เป็นคำตอบ
ต้องเหนื่อยอีกมากไหม
ต้องโด่งดังแค่ไหน

ว่าอยู่ที่สิ่งใดอยู่ที่ตรงไหน
จะมีอะไรที่เป็นคำตอบ
ต้องเหนื่อยอีกนานไหม
ต้องโด่งดังแค่ไหน
หรือว่ามันไม่ใช่เลย

คอร์ดเพลง เงินล้าน

ดนตรี : / Em F / G B7 / A7 / Ab G F# / ( 2 ครั้ง )


G
  ฉัน
D
มีเงินเป็นล้
Em
าน   เพ
D
ราะอะไรยังร้
C
อนรน 
Am
ยังคงสับสนข้างใน

G
  ทุก
D
คนรู้จัก
Em
ฉัน    ทุ
D
กคนมองและ
C
ยิ้มให้ 
Am
แล้วทำไมยังเหงา

G
  ยัง
D
ต้องก
Em
าร    มี
D
อะไรอีกห
C
รือเรา และ
Am
มันจะดีกว่านี้หรือเปล่า

G
  อีก
D
นานไห
Em
ม ต้อง
D
วนเวียนสักเท่
C
าไร 
Am
แล้วฉันจึงจะรู้


G
ว่าอยู่ที่สิ่งใ
B7
ด อยู่ที่ตรงไห
C
น จะมีอะไ
D
รที่เป็นคำตอบ

G
ต้องเหนื่อยอีกมากไ
B7
หม ต้องโด่งดังแค่ไ
F
หน
C
 


ดนตรี : / Em F / G B7 / A7 / Ab G F# /


G
  ฉัน
D
ได้ยินคำห
Em
วาน  ทุ
D
กถ้อยคำที่
C
ชื่นชม แต่
Am
ยังมีความขื่นขมในใจ

G
  ต่อ
D
จากนี้
Em
   ต้อง
D
วนเวียนสักเ
C
ท่าไร 
Am
แล้วฉันจึงจะพบ


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Em F / G B7 / A7 / Ab G F# / ( 2 ครั้ง )


Bm
ในเวลาเ
E
ช้าฉันลืมตา 
Bm
เพื่อลุกไปไขว่ค
E
ว้าสิ่งใด
G
 แล้วชีวิต
F
นี้อีกนานจะมีบ้างไ
C
หม ที่ต
B7
ามหา


( ซ้ำ * )


G
ว่าอยู่ที่สิ่งใ
B7
ด อยู่ที่ตรงไห
C
น จะมีอะไ
D
รที่เป็นคำตอบ

G
ต้องเหนื่อยอีกมากไ
B7
หม ต้องโด่งดังแค่ไ
F
หน ห
C
รือว่ามันไม่ใช่เลย


ดนตรี : / Em F / G B7 / A7 / Ab G F# / ( 2 ครั้ง )/ Em /


มิวสิควีดีโอเพลง เงินล้าน

เพลงอื่นๆของ โมเดิร์นด็อก
ก่อน , กันและกัน , ขอบคุณ , เคว้ง , เงินล้าน , ตาสว่าง , ติ๋ม , ทบทวน , ที่จริงในใจ , เธอเท่านั้น , เธอให้มา , นิยาย , บางสิ่ง , บุษบา , ไปด้วยกัน , ผ่าน , มานี , รักเธอรอเก้อ , รูปไม่หล่อ , วันนี้เมื่อปีก่อน (Today, Last Year) , วันนี้เมื่อปีก่อน (Today, Last Year) , วันสุดท้าย , เวตาล , สิ่งที่ไม่เคยบอก , เสน่หา , หมดเวลา

* ลิขสิทธิ์เพลง เงินล้าน และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top