เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เงิน


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เงิน - โลโซ

เพลง : เงิน

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เมื่อก่อนไม่คิดไม่เคยไม่เลยไม่เคยมีใคร
ภายในสี่ห้องหัวใจข้างในไม่เคยมีเธอ
แต่กลับมาพบมาเจอกับเธอเหมือนดังฝันไป
เธอเดินเข้ามาในใจ เป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้

* เธอคือเงิน เธอคือไฟ มาทำใจใครใครให้ร้อนรุ่ม
เธอเป็นคน อันตราย จะดีร้ายยังไงก็มีคนต้องการ
ตกเป็นทาสเธอ ออกไปหาเธอตั้งแต่เช้า

เธอทำคนดีให้เลว คนเลวให้ดียังได้
เธอเปลี่ยนชีวิตฉันใหม่ให้กลายเป็นคนมีกิน
ใครใครได้รู้ได้ยินถามกันว่าเธอเป็นไง
ทำไม ทำไม ทำไม ห่วงเธอกันจังก็ไม่รู้

( ซ้ำ * )

เธอทำคนดีให้เลว คนเลวยิ่งเลวไปใหญ่
เธอเปลี่ยนอะไรมากมาย เปลี่ยนใจของคนเคยเคย
ก็อยากจะรู้จังเลย อกเอ๋ยทำไมต้องรักเธอ
ใครใครต่างฝันละเมอ แต่เธอ แต่เธอ เป็นยังไง

( ซ้ำ * )

เธอคือเงิน เธอคือไฟ เธอเป็นใคร ทำไมกัน
พอวันจันทร์ ตั้งแต่เช้า ต้องรีบไป ออกไปหา เงิน

คอร์ดเพลง เงิน

ดนตรี : / Bm / G F#m / ( 4 ครั้ง )


Bm
เมื่อก่อนไม่
G
คิดไม่เคยไม่
D
เลยไม่เคยมีใ
A
คร 
G
 
F#m
 

ภา
Bm
ยในสี่ห้อ
G
งหัวใจข้างใน
D
ไม่เคยมีเธ
E
อ  
C
 

Bm
แต่กลับมา
G
พบมาเจอกับเ
D
ธอเหมือนดังฝันไ
A
ป  
G
 
F#m
 

Bm
เธอเดินเข้า
G
มาในใจ เป็นไป
A
ได้ยังไงก็ไ
F#
ม่รู้


เธอคือ
Bm
เงิน  
G
เธอคือ
Bm
ไฟ  
G
 มา
Bm
ทำใจใค
G
รใครใ
Bm
ห้ร้อนรุ่
G

เธอเป็น
Bm
คน  อั
G
นตร
Bm
าย  
G
 จะดี
Bm
ร้ายยังไ
G
งก็มีค
Bm
นต้อง
G
การ

ตกเป็นท
F
าสเธอ ออกไ
Bb
ปหาเธอตั้งแ
A
ต่เช้า


ดนตรี : / Bm / G F#m / ( 4 ครั้ง )


Bm
เธอทำคน
G
ดีให้เลว คน
D
เลวให้ดียั
A
งได้
G
 
F#m
 

Bm
ธอเปลี่ยนชีวิ
G
ตฉันใหม่ให้กล
D
ายเป็นคนมี
E
กิน 
C
 

Bm
ใครใครได้
G
รู้ได้ยินถาม
D
กันว่าเธอเป็น
A
ไง 
G
 
F#m
 

Bm
ทำไม ทำ
G
ไม ทำไม ห่ว
A
งเธอกันจังก็ไ
F#
ม่รู้


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Bm / G F#m / ( 12 ครั้ง )


Bm
เธอทำคน
G
ดีให้เลว คน
D
เลวยิ่งเลวไป
A
ใหญ่
G
 
F#m
 

Bm
ธอเปลี่ยนอะไ
G
รมากมาย เปลี่ยนใ
D
จของคนเคย
E
เคย 
C
 

Bm
ก็อยากจะ
G
รู้จังเลย อก
D
เอ๋ยทำไมต้องรักเ
A
ธอ 
G
 
F#m
 

Bm
ใครใครต่างฝั
G
นละเมอ แต่เธ
A
อ แต่เธอ เป็นยังไ
F#


( ซ้ำ * )


เธอคือ
Bm
เงิน  
G
เธอคือ
Bm
ไฟ  เ
G
ธอเป็น
Bm
ใคร  
G
 ทำ
Bm
ไมกัน 
G
 

พอวันจั
Bm
นทร์ 
G
ตั้งแต่เ
Bm
ช้า  ต้
G
องรีบไ
Bm
ป  อ
G
อกไป
Bm
หา  
G
  เ
Bm
งิน


มิวสิควีดีโอเพลง เงิน

เพลงอื่นๆของ โลโซ
5 นาที , I Wanna Love You , Rock & Roll , ขับรถให้มันตามกฏ , เข้ามาเลย , คนบ้า , คนไม่ดี , ครึ่งทาง , คืนจันทร์ , คุณเธอ , เคยบอกว่ารักกัน , เคยรักฉันบ้างไหม , เงิน , จักรยานสีแดง_มอไซด์รับจ้าง , เจ็บใจ , ใจสั่งมา , ฉันหรือเธอ[ Acoustic ] , ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป , โชคดี , ซมซาน , ซมซาน_หมาเห่าเครื่องบิน , ด้วยตัวของเราเอง , ดาว , ต้องทำได้ , ทุกลมหายใจ , แทบขาดใจ , ประเสริฐ , ผู้ชนะ , ฝนตกที่หน้าต่าง , พันธ์ทิพย์ , เพื่อนใจ , มอ ไซค์รับจ้าง , มอเตอร์ไซด์รับจ้าง , แม่ , ไม่คิดนอกใจ , ไม่ต้องห่วงฉัน [ เร็ว ] , ไม่ตายหรอกเธอ , ไม่ว่าง , รอยยิ้มนักสู้ , รักเมืองไทย , เราและนาย , ลาจากเธอ , เลิกแล้วต่อกัน , โลกใบใหม่ , สาหัส , สิบสี่อีกครั้ง , หมาเห่าเครื่องบิน , หมูในอวย , เหงาคิดถึงรอ , ให้รู้ว่ายังรักกัน , อยากได้ยินว่ารักกัน [ ลงเอย ] , อยากบอกว่าเสียใจ , อยากเปลี่ยนใจเธอ , อยากเห็นหน้าคุณ , อย่าเห็นแก่ตัว , อะไรก็ยอม , อิสระเสรี

* ลิขสิทธิ์เพลง เงิน และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top