เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เจ็บแต่ยังหายใจ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เจ็บแต่ยังหายใจ - แพนเค้ก

เพลง : เจ็บแต่ยังหายใจ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

กับสิ่งที่เธอไม่บอก
กับสิ่งที่ฉันนั้นคอยถาม
กับความสัมพันธ์ของเรา
ที่เหมือนไม่ไปไหน
จะหยุดที่ตรงรักกัน
จะจบที่ตรงไม่เหลือใคร
คำเดียวที่ฉันได้
คือคำว่าเรา
ค่อยค่อยดูดูกันไป
อย่างกับหนังสือ
ที่มองไม่เห็นตัวอักษร
เปิดดูละคร
ก็มองไม่เห็นภาพที่ฉายมา
เปิดเพลงฟังไม่มีคำร้อง
ไม่มีทำนองที่ก้องมา
คล้ายคล้ายเหมือนเหมือน
กับใจของเธอ
มันเจ็บแต่ยังหายใจ
ยังต้องใช้ชีวิตอยู่
คู่กับรักเธอ
ที่เหมือนความว่างเปล่า
ที่ต้องพบเจอ
ที่เธอเองไม่เคยชี้ทาง
ให้ฉันเลย
จะเจ็บแต่ยังหายใจ
สำหรับฉันถึงต้องรอ
สักแค่ไหน
ตลอดชีวิตของฉันพอไหม
หรือไม่มีค่าพอ
ให้รอเพื่อรัก...เธอ
เธออาจพบคนมากมาย
ก็เลยไม่คิดจะเลือกใคร
หนึ่งคนที่เธอมั่นใจ
จะพูดคำว่ารัก
จะอยู่ที่เดิมที่เก่า
ถ้าเธอยังไม่ตัดสินใจ
จะรอเธอเรื่อยไป
สักวันที่ฉันนั้นคงได้พบ
คำตอบ
อย่างกับหนังสือ
ที่มองไม่เห็นตัวอักษร
เปิดดูละคร
ก็มองไม่เห็นภาพที่ฉายมา
เปิดเพลงฟังไม่มีคำร้อง
ไม่มีทำนองที่ก้องมา
คล้ายคล้ายเหมือนเหมือน
กับใจของเธอ
มันเจ็บแต่ยังหายใจ
ยังต้องใช้ชีวิตอยู่
คู่กับรักเธอ
ที่เหมือนความว่างเปล่า
ที่ต้องพบเจอ
ที่เธอเองไม่เคยชี้ทาง
ให้ฉันเลย
จะเจ็บแต่ยังหายใจ
สำหรับฉันถึงต้องรอ
สักแค่ไหน
ตลอดชีวิตของฉันพอไหม
หรือไม่มีค่าพอ
ให้รอเพื่อรัก...เธอ

มันเจ็บแต่ยังหายใจ
ยังต้องใช้ชีวิตอยู่
คู่กับรักเธอ
ที่เหมือนความว่างเปล่า
ที่ต้องพบเจอ
ที่เธอเองไม่เคยชี้ทาง
ให้ฉันเลย
จะเจ็บแต่ยังหายใจ
สำหรับฉันถึงต้องรอ
สักแค่ไหน
ตลอดชีวิตของฉันพอไหม
หรือไม่มีค่าพอ
ให้รอเพื่อรัก...เธอ
ตลอดชีวิตของฉันพอไหม
ถ้าฉันยังจะรอ
ให้เธอนั้นรัก...กัน

คอร์ดเพลง เจ็บแต่ยังหายใจ

ดนตรี : / Amaj7 / Dmaj7 / ( 2 ครั้ง )


 
กับสิ่งที่
Amaj7
เธอไม่บอก กับสิ่งที่
Dmaj7
ฉันนั้นคอยถาม กับ
Amaj7
ความสัมพันธ์ของ
Bm7
เรา      
E
ที่เหมือนไม่ไปไ
Amaj7
หน

 
จะหยุดที่ตรงรักกัน จะจบที่
Dmaj7
ตรงไม่เหลือใคร คำเ
Bm7
ดียวที่ฉันได้ คือคำว่า
Dmaj7
เราค่อยค่อยดูดูกัน
E
ไป


 
อย่างกับหนัง
Dmaj7
สือที่มองไม่เห็นตัวอัก
C#m7
ษร เปิดดูละ
Bm7
ครก็มองไม่
E
เห็นภาพที่
Amaj7
ฉายมา   
A7
 

 
เปิดเพล
Dmaj7
งฟังไม่มีคำร้อง ไม่มีทำ
C#m7
นองที่ก้อง
F#
มา คล้า
Bm7
ยคล้ายเหมือนเหมือนกับใจของเ
Dm
ธอ     
E
 


** 
 
มันเจ็บแต่ยังหาย
Dmaj7
ใจ ยังต้อง
C#m7
ใช้ชีวิตอยู่คู่กับ
Bm7
รักเธอ ที่เห
Dm
มือนความว่างเป
E
ล่าที่ต้อง
Dmaj7
พบเจอ

 
ที่
C#m7
เธอเองไม่เคยชี้
Bm7
ทางให้ฉัน
Dm
เลย    
E
จะเจ็บแต่ยังหา
Dmaj7
ยใจ สำหรับ
C#m7
ฉันถึงต้องรอสักแค่ไ
F#
หน

 
ตลอดชี
Bm7
วิตของฉันพอไหม หรือ
Dm
ไม่มีค่าพ
E
อ ให้รอเพื่อรั
Dmaj7
กเธอ


 
เธออาจพบ
Amaj7
คนมากมาย ก็เลยไม่
Dmaj7
คิดจะเลือกใคร หนึ่
Amaj7
งคนที่เธอมั่น
Bm7
ใจ   จะ
E
พูดคำว่า
Amaj7
รัก

 
จะอยู่ที่เดิมที่เก่า ถ้าเธอยัง
Dmaj7
ไม่ตัดสินใจ จะ
Bm7
รอเธอเรื่อยไป สักวันที่
Dmaj7
ฉันนั้นจะได้พบคำต
E
อบ


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Dmaj7 / C#m7 / F# / Bm7 / E /


( ซ้ำ ** )


Dmaj7
            
F#
 ตลอดชี
Bm7
วิต ของฉันพอไหม ถ้า
Dm
ฉันยังจะร
E
อให้เธอนั้น
Amaj7
รักกัน


มิวสิควีดีโอเพลง เจ็บแต่ยังหายใจ

เพลงอื่นๆของ แพนเค้ก
After Party , Goodnight , ก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับใจโทรมๆ , กู๊ดไนต์ (Goodnight) , เกลียด , เกลียดเพลงรัก , โกรธ , ขอบคุณที่โทรมา , ขาดใจ , เข้าทางแม่ , คนนี้หรือเปล่า , คนไหนบ้าง , ความคิดถึงไม่พึ่งปาฏิหาริย์ , ความรักท่วมหัว , ความเลวไม่มี ความดีไม่ปรากฏ , คําถามอยู่ที่ฉัน คําตอบอยู่ที่เธอ , จริงใจไม่จริงจัง , จุดเกรงใจ , เจ็บแต่ยังหายใจ , ใจคนรอ , ใจเย็น , ใจหาย , ดวงใจ , ตั้งแต่ต้นจนเจ็บ , แทนความว่างเปล่า , เธอคงไม่รู้ , นางร้าย , น้ำหอม , เป็นหมา , เปรี้ยวตลาดแตก , ผัดกะเพรากับเราสอง , พ.ศ.ใหม่เปลี่ยนใจรึเปล่า , เพื่อชีวิต , ยิ่งแก้ยิ่งแย่ , รบกวนมารักกัน , เริ่มต้นด้วยรัก , วงแหวนดาวเสาร์ , วันแดงเดือด , วันแห่งความรัก , เศษหนึ่งส่วนเกิน , สวยเลือกได้ , สักวันเราจะเป็นเพื่อนกันได้ , สิ้นสุดความเสียใจ , สุขสมอารมณ์หมาย , หน้ามัธยม คารมมหาลัย , หมดสมรรถภาพ , อยากจับมือเธอมาวางไว้

* ลิขสิทธิ์เพลง เจ็บแต่ยังหายใจ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top