เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เจ็บและชินไปเอง


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เจ็บและชินไปเอง - อีทีซี

เพลง : เจ็บและชินไปเอง

อัลบั้ม : Push The 1st Mini Album

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

และมันจะไม่มีใครทำฉันให้ดีอย่างเดิม
เมื่อความปวดร้าวครั้งนั้น ก็ยังวนเวียนอยู่ทุกๆ วันที่มี
และเมื่อเวลาไม่เคยจะช่วยอะไร ให้ฉันลืมเธอสักที
ก็ต้องทำใจว่าจากนี้ ฉันคงคุ้นเคยความเจ็บและชินไปเอง

คนเราไม่เห็นต้องมีเหตุผลว่าเรารักกัน เพราะอะไร
ดอกไม้ที่แย้มที่บาน ไม่มีใครถามว่าทำไม
แต่เมื่อคนเราต้องเลิกต้องรา
ดอกไม้โรยราเป็นเพราะอะไร
มีคำถามมากมาย ที่ยังค้างใจ

และมันจะไม่มีใครทำฉันให้ดีอย่างเดิม
เมื่อความปวดร้าวครั้งนั้น ก็ยังวนเวียนอยู่ทุกๆ วันที่มี
และเมื่อเวลาไม่เคยจะช่วยอะไร ให้ฉันลืมเธอสักที
ก็ต้องทำใจว่าจากนี้ ฉันคงคุ้นเคยความเจ็บและชินไปเอง

ที่จริงก็รู้คนเราเกิดมาเพื่อการร่ำลา สักวันหนึ่ง
วันที่ดอกไม้จะต้องโรยรา มันคงต้องมาถึง
แต่ฉันไม่เคยเข้าใจสักที เมื่อภาพดีๆ ยังคงตราตรึง
มันยากเกินไป ที่จะเสียมัน

และมันจะไม่มีใครทำฉันให้ดีอย่างเดิม
เมื่อความปวดร้าวครั้งนั้น ก็ยังวนเวียนอยู่ทุกๆ วันที่มี
และเมื่อเวลาไม่เคยจะช่วยอะไร ให้ฉันลืมเธอสักที
ก็ต้องทำใจว่าจากนี้ ฉันคงคุ้นเคยความเจ็บและชินไปเอง

แค่เพียงช่วงหนึ่งที่ใจ ฉันนั้นได้มีเธอ
ต่อเติมเรื่องราวมากมายในชีวิตฉัน
ความรักคงอยู่เสมอ แม้ต้องพรากจากกัน
ลึกลึกภายในของหัวใจ ถึงแม้จะนานเท่าไร
เธอยังจะอยู่ตรงนั้น

ไม่มีใครทำฉันให้ดีอย่างเดิม
เมื่อความปวดร้าวครั้งนั้น ก็ยังวนเวียนอยู่ทุกๆ วันที่มี
และเมื่อเวลาไม่เคยจะช่วยอะไร ให้ฉันลืมเธอสักที
ก็ต้องทำใจว่าจากนี้ ฉันคงคุ้นเคยความเจ็บและชินไปเอง
ฉันไม่มีวันจะหยุด รักเธอได้เลย

คอร์ดเพลง เจ็บและชินไปเอง

และมันจะ
Fsus2
ไม่มีใครทำ
F9
ฉันให้ดีอย่าง
Bbmaj7
เดิม

Bbm7
เมื่อความปวด
Am7
ร้าวครั้งนั้น
Dm7
ก็ยังวนเวียน อยู่
Gm7
ทุกทุกวันที่
C
มี

และเมื่อ
Fsus2
เวลาไม่เคยจะ
F9
ช่วยอะไร ใ
Bbmaj7
ห้ฉันลืมเธอสั
Bbm7
กที

ก็
Am7
ต้องทำใจว่า
Dm7
จากนี้ ฉั
Gm7
นคงคุ้นเ
Am7
คยความเ
Bb
จ็บและ
C
ชินไปเ
F
อง


คนเราไม่เ
Bb
ห็นต้องมีเหตุผลว่าเรารัก
BbmM7
กัน เพราะอะไร ดอก
Dm7
ไม้ที่แย้มที่บานไม่มีใคร
Cm7
ถาม ว่า
F7
ทำไม

แต่
Bb
เมื่อคนเราต้อง
Bbm7
เลิกต้องลา ดอก
Am7
ไม้โรยราเป็น
Dm7
เพราะอะไร มีคำ
Eb
ถามมากมาย ที่ยัง
C
ค้างใจ


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Gm7 Am7 Bbmaj7 / Gm7 Am7 Dm7 / Gm7 Am7 Bbmaj7 C / F /


ที่จริงก็
Bb
รู้คนเราเกิดมาเพื่อการร่ำ
BbmM7
ลา สักวันหนึ่ง วันที่ดอก
Dm7
ไม้จะต้องโรยรา มันคงต้อ
Cm7
งมาถึง 
F7
 

แต่
Bb
ฉันไม่เคยเข้
Bbm7
าใจสักที เมื่อ
Am7
ภาพดีดียัง
Dm7
คงตราตรึง มัน
Eb
ยากเกินไป ที่จะเ
C
สียมัน


( ซ้ำ * )


แค่
Bb
เพียงช่วง
A7
หนึ่งที่ใจ
Dm7
ฉันนั้นได้มีเธอ
Cm7
   ต่อ
Gm7
เติมเรื่องราวมาก
C
มายในชีวิต
F
ฉัน

ความ
Bb
รัก คง
A7
อยู่เสมอ
Dm7
แม้ต้องพรากจากกัน ลึ
Gm7
กลึกภาย
Am7
ในของ
Bb
หัวใจ

ถึง
Gm7
แม้  จะ
Am7
นานเท่าไ
Bb
ร เธอ
Gm7
ยัง  จะ
Am7
อยู่ ตรง
C#maj7
นั้น    
Eb
 


ไม่
Absus4
มีใคร ทำ
Ab9
ฉันให้ดีอย่าง
C#
เดิม 
C#m7
เมื่อความปวด
Cm7
ร้าวครั้งนั้น
Fm7
ก็ยังวนเวียน อยู่
Bbm7
ทุกทุกวันที่
Eb
มี

และเมื่อ
Absus2
เวลาไม่เคยจะ
Ab9
ช่วยอะไร ใ
C#
ห้ฉันลืมเธอสั
C#m7
กที

ก็
Cm7
ต้องทำใจว่า
Fm7
จากนี้ ฉั
Bbm7
นคงคุ้นเ
Cm7
คยความเ
C#
จ็บและ
Eb
ชินไปเ
Ab
อง

Bbm7
ฉันไม่มีวั
Cm7
น  จะห
C#
ยุด 
Eb
รักเธอได้เลย


ดนตรี : / Absus2 / Ab9 / C# / F#7 / Abmaj7 /


มิวสิควีดีโอเพลง เจ็บและชินไปเอง

เพลงอื่นๆของ อีทีซี
cry like a baby (ร้องไห้หนักมาก) , คนที่ตามหา (Ost. ซิงเกิลเลดี้ เพราะเคยมีแฟน) , คนที่ตามหา , คือเธอ , ใครเจ็บกว่า , ใครนิยาม , งามแต๊แม่ปิง , จริง จริง , เจ็บและชินไปเอง , เจ้าชายนิทรา , ฉันไม่เปลี่ยน , ชิล (Chill) , ต้องมีสักครั้ง , ติด , เธอคือใคร , นางฟ้า , นาทีสุดท้าย , บริง อิต แบ็ก (Bring It Back) , ปรชญา 8 บิต , ปัจจุบัน , เปลี่ยน , โปรดอย่าเคืองผมเลย , ผิดที่ฉันเอง , ฝัง(ใน)ใจ , ฝาก , พบรัก , พร้อมรับความเสี่ยง , เพราะเธอ , เพราะเธอ...คือคำตอบ , เพราะเธอคือคำตอบ , มากกว่าสิ่งใด , ไม่จริงหรอก , ไม่ใช่คนที่ใช่ , ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน , ไม่รักคนอื่น , ไม่อยากจะรับรู้ , ร้องไห้หนักมาก (Cry Like A Baby) , รักคนเอาแต่ใจ , รักครั้งเดียว , ลืม , สักที (Go!) , สัมผัส (Soft Touch With Your Love) , สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหัวใจ , หนังสือปกดำ , หมดเวลา , อย่าถาม , อย่าทำเหมือนรัก

* ลิขสิทธิ์เพลง เจ็บและชินไปเอง และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top