เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เจ็บใจ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เจ็บใจ - โลโซ

เพลง : เจ็บใจ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ในความ เป็นจริง
ชีวิต คนเรา ต้องก้าว ไป
บนทาง ยาวไกล
ที่ใคร ต้องเดิน ต้องผ่าน
จงไป ต่อไป เพื่อวัน
พรุ่งนี้ ลืมวันวาน
ที่ ปวดร้าว ที่ เจ็บช้ำ
มีเธอ คนเดียว
ที่ทำ ให้ใจ นายไหวหวั่น
อยู่ มานานวัน
เธอปัน ใจให้ ใครคนอื่น
ทางออก สุดท้าย
ทั้งทั้ง ที่นาย ทนกล้ำกลืน
ไม่อยากทน ฝืน
ฝืนใจเก็บ เอาไว้
เจ็บ ใจ ก็ร้องไห้ออกมา
หากน้ำ ตา มันช่วยให้บรรเทา
ปล่อยให้เธอ ไป
ไปกับใคร เขา
ให้นายรู้ ว่ายัง มีเรา
เป็นเพื่อน นาย
ลืมวัน เวลา
ที่เธอ ทำดี ให้
เก็บความ จริงใจ
เอาไว้ ให้ใคร ดีกว่า
แค่คน คนเดียว
ที่ทำ ให้เสีย น้ำตา
เรื่องที่แล้ว มา
อย่าไปจำ เอาไว้
เจ็บ ใจ ก็ร้องไห้ออกมา
หากน้ำ ตา มันช่วยให้บรรเทา
ปล่อยให้เธอ ไป
ไปกับใคร เขา
ให้นายรู้ ว่ายัง มีเรา
เป็นเพื่อน นาย
ที่ เธอทำ ก็ช้ำ เจียนตาย
อย่า ทำลาย
ทำร้าย ตัวเอง นักเลย

เจ็บ ใจ ก็ร้องไห้ออกมา
หากน้ำ ตา มันช่วยให้บรรเทา
ปล่อยให้เธอ ไป
ไปกับใคร เขา
ให้นายรู้ ว่ายัง มีเรา
เป็นเพื่อน นาย
เจ็บ ใจ ก็ร้องไห้ออกมา
หากน้ำ ตา โฮ
มันช่วยให้บรรเทา
ปล่อยให้เธอ ไป
ไปกับใคร เขา
ให้นายรู้ ว่ายัง มีเรา
เป็นเพื่อน นาย
เจ็บ ใจ ก็ร้องไห้ออกมา
หากน้ำ ตา มันช่วยให้บรรเทา
ปล่อยให้เธอ ไป
ไปกับใคร เขา
ให้นายรู้ ว่ายัง มีเรา
เป็นเพื่อน นาย

คอร์ดเพลง เจ็บใจ

ดนตรี : / F#m / B C# / F#m / B C# /


F#m
ในความเป็นจริงชีวิตคนเ
E
ราต้องก้าวไป
F#m
 บนทางยาวไกลที่ใครต้อง
E
เดินต้องผ่าน

F#m
จงไปต่อไปเพื่อวันพรุ่ง
E
นี้ลืมวันวาน ที่ปวด
D
ร้าว ที่เจ็บ
E
ช้ำ

F#m
มีเธอคนเดียวที่ทำให้
E
ใจนายไหวหวั่น
F#m
 อยู่มานานวันเธอปันใจใ
E
ห้ใครคนอื่น

F#m
ทางออกสุดท้ายทั้งทั้งที่น
E
ายทนกล้ำกลืน ไม่อยากทน
D
ฝืน ฝืนใจเก็
E
บเอาไว้


 
เจ็
A
บ   ใ
C#m
จ ก็ร้อง
D
ไห้ อ
E
อกมา หาก
A
น้ำต
C#m
า มันช่ว
D
ยให้บ
E
รรเทา

 
ปล่อยให้
C#
เธอไป ไปกับใ
F#m
ครเขา ให้นาย
Bm
รู้ว่ายังมีเ
E
ราเป็นเพื่อ
A
นนาย


F#m
ลืมวันเวลาที่เธอทำดี
E
ให้    
F#m
เก็บความจริงใจเอาไว้ให้ใ
E
ครดีกว่า

F#m
แค่คนคนเดียวที่ทำให้เ
E
สียน้ำตา เรื่องที่แ
D
ล้วมา อย่าไป
E
จำเอาไว้


( ซ้ำ * )


G
ที่เธอทำก็
A
ช้ำเจียนตาย
G
 อย่าทำลายทำร้
E
ายตัวเองนักเลย


ดนตรี : / F#m E / Bm / ( 3 ครั้ง )/ D / E /


( ซ้ำ * , * , * )


มิวสิควีดีโอเพลง เจ็บใจ

เพลงอื่นๆของ โลโซ
5 นาที , I Wanna Love You , Rock & Roll , ขับรถให้มันตามกฏ , เข้ามาเลย , คนบ้า , คนไม่ดี , ครึ่งทาง , คืนจันทร์ , คุณเธอ , เคยบอกว่ารักกัน , เคยรักฉันบ้างไหม , เงิน , จักรยานสีแดง_มอไซด์รับจ้าง , เจ็บใจ , ใจสั่งมา , ฉันหรือเธอ[ Acoustic ] , ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป , โชคดี , ซมซาน , ซมซาน_หมาเห่าเครื่องบิน , ด้วยตัวของเราเอง , ดาว , ต้องทำได้ , ทุกลมหายใจ , แทบขาดใจ , ประเสริฐ , ผู้ชนะ , ฝนตกที่หน้าต่าง , พันธ์ทิพย์ , เพื่อนใจ , มอ ไซค์รับจ้าง , มอเตอร์ไซด์รับจ้าง , แม่ , ไม่คิดนอกใจ , ไม่ต้องห่วงฉัน [ เร็ว ] , ไม่ตายหรอกเธอ , ไม่ว่าง , รอยยิ้มนักสู้ , รักเมืองไทย , เราและนาย , ลาจากเธอ , เลิกแล้วต่อกัน , โลกใบใหม่ , สาหัส , สิบสี่อีกครั้ง , หมาเห่าเครื่องบิน , หมูในอวย , เหงาคิดถึงรอ , ให้รู้ว่ายังรักกัน , อยากได้ยินว่ารักกัน [ ลงเอย ] , อยากบอกว่าเสียใจ , อยากเปลี่ยนใจเธอ , อยากเห็นหน้าคุณ , อย่าเห็นแก่ตัว , อะไรก็ยอม , อิสระเสรี

* ลิขสิทธิ์เพลง เจ็บใจ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top