เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เจ็บไปรักไป


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เจ็บไปรักไป - เยสเซอร์เดย์

เพลง : เจ็บไปรักไป

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เสียงที่เธอบอกคำว่ารักจากวันนั้นยังดังในหัวใจ
ไออุ่นนั้นที่เธอกอดฉันมันยังไม่จางหายไป
เรื่องเดียวที่เปลี่ยนแต่ฉันไม่รู้ว่าเหตุผลมันคืออะไร
ได้แต่แบกรับความเจ็บไว้ที่เธอไม่เป็นคนเดิม

เธออาจไม่รู้สึกตัว ว่าเธอทำร้ายหัวใจฉันเท่าไหร่
ที่เธอลืมฉันคนนี้ที่เคยรักเคยขอให้ฝากหัวใจ

เจ็บแค่ไหน ปวดใจเท่าไรไม่รู้
เหตุใดหัวใจยังรักเธออยู่ก็ตอบตัวเองไม่ได้
อยากหนีหลบไปให้ไกลแต่ฉันก็หนีไม่เคยได้
คงต้องทนให้ไหวที่ต้องเจ็บไปรักไปจนตาย

หรือว่าเธอหลอกคำว่ารักแต่ว่าฉันเชื่อเธอทั้งหัวใจ
ไม่อยากคิดให้เป็นแบบนั้นเธอคงไม่ใจร้ายไป
ฉันเดาไม่ถูกแต่อยากจะรู้ว่าเหตุผลมันคืออะไร
ได้แต่แบกรับความเจ็บไว้ที่เธอไม่เป็นคนเดิม

เธออาจไม่รู้สึกตัว ว่าเธอทำร้ายหัวใจฉันเท่าไหร่
ที่เธอลืมฉันคนนี้ที่เคยรักเคยขอให้ฝากหัวใจ

เจ็บแค่ไหน ปวดใจเท่าไรไม่รู้
เหตุใดหัวใจยังรักเธออยู่ก็ตอบตัวเองไม่ได้
อยากหนีหลบไปให้ไกลแต่ฉันก็หนีไม่เคยได้
คงต้องทนให้ไหวที่ต้องเจ็บไปรักไปจนตาย

เธออาจไม่รู้สึกตัว ว่าเธอทำร้ายหัวใจฉันเท่าไหร่
ที่เธอลืมฉันคนนี้ที่เคยรักเคยขอให้ฝากหัวใจ

เจ็บแค่ไหน ปวดใจเท่าไรไม่รู้
เหตุใดหัวใจยังรักเธออยู่ก็ตอบตัวเองไม่ได้

อยากหนีหลบไปให้ไกลแต่ฉันก็หนีไม่เคยได้
คงต้องทนให้ไหวที่ต้องเจ็บไปรักไปจนตาย

คงต้องเจ็บไปรักไปจนตาย

คอร์ดเพลง เจ็บไปรักไป

ดนตรี : / Asus2 E / F#m / D / C#m / Bm / E / E /


 
เสียงที่เธอ
Asus2
บอกคำว่า
E
รัก จากวัน
F#m
นั้นยังดังในหัวใจ ไอ
D
อุ่นนั้นที่เธอ
C#m
กอดฉัน มัน
Bm
ยังไม่จางหาย
E
ไป

 
เรื่องเดียวที่
Asus2
เปลี่ยน แต่ฉันไ
E
ม่รู้ ว่าเหตุ
F#m
ผลมันคืออะไร ได้แต่แ
D
บกรับความ
C#m
เจ็บไว้ ที่
Bm
เธอไม่เป็นคนเ
E
ดิม


 
เธออาจ
C#m
ไม่รู้สึกตั
F#m
ว ว่าเธอทำ
Bm
ร้ายหัวใจฉันเ
E
ท่าไหร่

 
ที่เธอลืม
C#m
ฉัน   คน
F#
นี้ ที่เธอเคย
Bm
รัก เคยขอให้ฝากหัว
E
ใจ


** 
 
เจ็บแ
Asus2
ค่ไหน ปวด
E
ใจเท่าไร
F#m
ไม่รู้ เหตุ
C#m
ใดหัวใจยัง
Dmaj7
รักเธออยู่
C#m
       ก็
Bm
ตอบตัวเองไม่
E
ได้

 
อยาก
Asus2
หนี หลบไ
E
ปให้ไกล 
F#m
แต่ฉันก็ห
C#m
นีไม่เคยได้
Dmaj7
   คงต้อง
C#m
ทนให้ไหว ที่
Bm
ต้องเจ็บไปรัก
E
ไป จนตาย


ดนตรี : / Asus2 / Dsus2 /


 
หรือว่าเธอ
Asus2
หลอกคำว่า
E
รัก แต่ว่า
F#m
ฉันเชื่อเธอทั้งหัวใจ ไม่อ
D
ยากคิดให้เป็น
C#m
แบบนั้น เธอ
Bm
คงไม่ใจร้ายไ
E

 
ฉันเดา
Asus2
ไม่ถูก แต่อยาก
E
จะรู้ ว่าเหตุ
F#m
ผลมันคืออะไร ได้แต่แ
D
บกรับความ
C#m
เจ็บไว้ ที่
Bm
เธอไม่เป็นคนเ
E
ดิม


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Dmaj7 / F# / Bm / E /


( ซ้ำ * , ** )


Dmaj7
             
C#m
        
Bm
คงต้องเจ็บไปรัก
E
ไป จน
Asus2
ตาย


มิวสิควีดีโอเพลง เจ็บไปรักไป

เพลงอื่นๆของ เยสเซอร์เดย์
การมาของเธอ , ใกล้เกินไป , คำตอบที่เธอเลือก , คู่กรณี , เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ , เจ็บไปรักไป , ปั่น , แผลที่ไม่มีวันหาย , พูดไม่ได้สักที , มนุษย์ล่องหน , อยากให้เธอได้ยินหัวใจ

* ลิขสิทธิ์เพลง เจ็บไปรักไป และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top